Τι είναι η "Θεμιτή χρήση";

Σε πολλές χώρες, μερικές χρήσεις έργων που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα, δεν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα του κατόχου. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πνευματικά δικαιώματα περιορίζονται από το δόγμα της "θεμιτής χρήσης," βάσει του οποίου ορισμένες χρήσεις υλικού που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα, ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό, για κριτική, σχολιασμό, μετάδοση ειδήσεων, διδασκαλία, υποτροφία ή έρευνα, ενδεχομένως να θεωρούνται θεμιτές. Οι δικαστές των ΗΠΑ καθορίζουν εάν μια υπεράσπιση για θεμιτή χρήση είναι έγκυρη σύμφωνα με τέσσερις παράγοντες, τους οποίους αναφέρουμε παρακάτω για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σε κάποιες άλλες χώρες, υπάρχει μια παρόμοια αντίληψη με την ονομασία "θεμιτή χρήση" η οποία ενδεχομένως να εφαρμόζεται διαφορετικά.

Μην ξεχνάτε, ότι αποτελεί δική σας ευθύνη να κατανοήσετε τον σχετικό νόμο και εάν προστατεύει τη χρήση που έχετε κατά νου. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε υλικό που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα και το οποίο δεν δημιουργήσατε εσείς, θα σας συνιστούσαμε να αναζητήσετε πρώτα νομική συμβουλή. Η Google δεν μπορεί να παρέχει νομική συμβουλή ή να λάβει νομικές αποφάσεις.

Οι τέσσερις παράγοντες θεμιτής χρήσης:

1. Ο σκοπός και η φύση της χρήσης, όπως εάν αυτού του είδους η χρήση έχει εμπορικό χαρακτήρα ή μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό σκοπό

Το σημείο όπου επικεντρώνονται συνήθως τα δικαστήρια είναι εάν η χρήση έχει τη δυνατότητα "μετασχηματισμού." Δηλαδή, εάν προσθέτει νέα έκφραση ή νόημα στην αρχική, ή εάν απλώς αντιγράφει την αρχική.

2. Τη φύση του έργου που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα

Η χρήση υλικού κυρίως από πραγματικά έργα έχεις περισσότερες πιθανότητες να είναι θεμιτή σε σχέση με τη χρήση καθαρά μυθοπλαστικών έργων.

3. Την έκταση και την ουσιαστικότητα του τμήματος που χρησιμοποιείται σε σχέση με το έργο που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα στο σύνολό του

Ο δανεισμός μικρών αποσπασμάτων υλικού από ένα πρωτότυπο έργο έχει περισσότερες πιθανότητες να θεωρηθεί θεμιτή χρήση σε σχέση με το δανεισμό μεγάλων αποσπασμάτων. Ωστόσο, ακόμα και ένας μικρός δανεισμός μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη θεμιτή χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις εάν αποτελεί την "καρδιά" του έργου.

4. Η επίδραση της χρήσης στην ενδεχόμενη αγορά για το έργο που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα ή την αξία αυτού.

Οι χρήσεις που βλάπτουν την ικανότητα του κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων να επωφεληθεί από το αρχικό του έργο λειτουργώντας ως αίτημα αντικατάστασης για αυτό το έργο έχουν λιγότερες πιθανότητες να θεωρηθούν ως θεμιτή χρήση.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού
17655878155463128765
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
false