Hvad er rimelig anvendelse?

I mange lande krænker visse anvendelser af ophavsretligt beskyttede værker ikke den ophavsretlige ejers rettighederne. I USA er ophavsrettigheder f.eks. begrænset af læren om "fair use" (rimelig anvendelse), hvorefter visse anvendelser af ophavsretligt beskyttet materiale til, men ikke begrænset til, kritik, kommentarer, nyhedsformidling, undervisning, videnskabeligt arbejde eller forskning kan betragtes som fair/rimelig. Amerikanske dommere afgør, om et fair use-forsvar er gyldigt i henhold til fire faktorer, som vi af undervisningsformål har nævnt nedenfor. I visse andre lande er der et lignende koncept kaldet "fair dealing" (god forretningsskik), der kan anvendes forskelligt.

Husk, at det er dit ansvar at forstå den relevante lovgivning, og om den beskytter den anvendelse, som du har i tankerne. Hvis du planlægger at bruge ophavsretligt beskyttet materiale, som du ikke har skabt, vil vi på det kraftigste råde dig til at få juridisk rådgivning først. Google kan ikke yde juridisk rådgivning eller foretage juridiske bestemmelser.

De fire faktorer i "fair use" er:

1. Formålet og karakter af anvendelsen, herunder om en sådan anvendelse er af kommerciel karakter eller er til nonprofit-undervisningsformål

Domstolene fokuserer typisk på, om anvendelsen er "transformative" (omdannende). Dvs. om den tilføjer nyt udtryk eller ny betydning til originalen, eller om den blot kopierer originalen.

2. Arten af det ophavsretligt beskyttede værk

Anvendelse af materiale fra primært faktuelle værker er mere tilbøjelig til at være fair/rimelig end anvendelse af rent fiktive værker.

3. Mængden og størrelsen af den anvendte del i forhold til det beskyttede værk som helhed

Lån af små bidder af materiale fra et originalt værk er mere tilbøjelig til at blive betragtet som "fair use" end lån af store dele. Dog kan selv en lille del i nogle situationer ikke betragtes som "fair use", hvis det udgør "hjertet" af arbejdet.

4. Effekten af anvendelsen på det mulige marked for eller værdi af det ophavsretligt beskyttede værk

Anvendelser, der skader den ophavsretlige ejers evne til at profitere fra vedkommendes oprindelige værk ved at fungere som en erstatning for efterspørgslen for dette værk, er mindre tilbøjelig til at være rimelige anvendelser.