Co je princip „fair use“?

V mnoha zemích platí, že jsou-li díla chráněná autorskými právy použita určitými stanovenými způsoby, nedochází k porušení práv vlastníka autorských práv. Například ve Spojených státech se na autorská práva vztahuje princip „fair use“, v rámci kterého jsou určité způsoby použití materiálu chráněného autorskými právy považovány za dovolené. Jsou to mimo jiné kritiky, komentáře, zprávy, výuka, vědecké práce nebo výzkum. K posouzení, zda je obhajoba principu „fair use“ oprávněná, postupují soudci podle čtyř faktorů, které pro informační účely uvádíme níže. V některých zemích se používá podobný princip zvaný „fair dealing“, který může být aplikován jiným způsobem.

Upozorňujeme, že je vaší odpovědností, abyste relevantnímu zákonu porozuměli a věděli, zda chrání vámi zamýšlené použití. Pokud plánujete použít materiál chráněný autorskými právy, který jste nevytvořili, důrazně doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na právní poradnu. Google nemůže udělovat právní rady ani vynášet právní rozhodnutí.

Čtyři faktory principu „fair use“:

1. Účel a povaha použití, včetně hlediska, zda se jedná o komerční použití nebo neziskové vzdělávací účely

Soud se obvykle zaměřuje na skutečnost, zda je použití tzv. „transformativní“. To znamená, zda původnímu dílu dodává nový výraz či smysl, nebo zda pouze kopíruje originál.

2. Povaha díla chráněného autorskými právy

Používání materiálů z děl, která jsou primárně faktografická, bude pravděpodobně přijatelnější než používání čistě beletristických děl.

3. Množství užitých částí a jejich podstatnost ve vztahu k dílu chráněnému autorskými právy jako celku

Vypůjčení krátkých úryvků materiálu z původního díla bude pravděpodobně přijatelnější než vypůjčení větších částí. Principu „fair use“ nicméně někdy může odporovat i převzetí krátké části, pokud tato část představuje „jádro“ díla.

4. Vliv užití na potenciální trh nebo hodnotu autorského díla

Použití, které vlastníka autorských práv poškozuje s ohledem na výši zisku z jeho původního díla, protože se v rámci poptávky po díle vydává za náhradu originálu, bude pravděpodobně méně přijatelné.

Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false