Vanliga frågor


Kringgående


Vad är Kringgående?

Kringgående innebär att en produkt eller tjänst är utformad för att överkomma en barriär som har införts för att styra åtkomsten till ett upphovsrättsskyddat verk. Till exempel kan en webbplats som kan generera serienummer till upphovsrättsskyddad programvara tillhandahålla en tjänst för kringgående.

Vem kan göra en anmälan om kringgående?

En anmälan om kringgående kan endast göras av upphovsrättsinnehavaren, dennes representant eller en licensierad leverantör av det upphovsrättsskyddade materialet i fråga.


Förfalskning


Vad är förfalskade varor?

Förfalskade varor är sådana där drag som utmärker ett varumärkes produkter har kopierats så att det ska se ut som äkta vara från varumärkets ägare.

Hur reagerar Google mot webbplatser med eventuellt förfalskat innehåll?

Som en del av våra användarvillkor kan vi vidta åtgärder mot enskilda Google-konton som påstås tillhandahålla eller marknadsföra förfalskade varor.

Vi tar bort webbsidor där förfalskade varor säljs från Google Sök när vi har meddelats. Under borttagningsprocessen kanske vi identifierar webbplatser som kontinuerligt säljer förfalskade varor. Vi använder dessa insikter till att uppdatera vårt rankningssystem och begränsa synligheten för dessa webbplatser i Sök.

Om du vill skicka ett meddelande om förfalskning besöker du felsökaren.


Domstolsbeslut


Godkänner Google domstolsbeslut mot tredje part?

Om en domstol har slagit fast att webbsidor i Googles sökresultat eller innehåll på en Google-tjänst är olagliga, kan du skicka domstolsbeslutet till oss för granskning via felsökaren. Observera att vi bara godtar giltiga domstolsbeslut som undertecknats av en domare. Vi kan frivilligt ta bort innehållet från våra tjänster om de tillhandahålls med specifika webbadresser och om domstolsbeslutet anger att innehållet bryter mot lagen.

Hur skickar jag en kopia av ett domstolsbeslut till Google?

Om du vill skicka en kopia av ett giltigt domstolsbeslut via vår felsökare ska du börja med att välja den tjänst där innehållet ingår. Om webbsidan är länkad från Googles sökresultat väljer du till exempel Googles webbsökning. Därefter väljer du alternativet Jag har ett domstolsbeslut som förklarar visst innehåll olagligt.

När du har kommit till rätt webbformulär ber vi dig att lämna följande uppgifter:

  • en kopia av domstolsbeslutet
  • webbadressen för varje webbsida som innehåller det innehåll som påstås utgöra ett intrång
  • den exakta texten eller innehållet från varje webbadress som bryter mot domstolsbeslutet
  • det avsnitt eller den sida av domstolsbeslutet som anger att dessa webbsidor ska tas bort.

Vad händer om domstolsbeslutet pekar ut Google?

Vi använder felsökaren till att ta emot och granska domstolsbeslut mot tredje parter som påstås ha lagt upp olagligt innehåll. Om ditt domstolsbeslut riktar sig till Google ska du inte skicka domstolsbeslutet via felsökaren – vi godkänner inte delgivning på detta sätt.

Observera att vi, i vår strävan efter öppenhet, kan komma att skicka en kopia av varje juridiskt meddelande till tredjepartsorganisationen Lumen för publicering. Ditt brev till oss kan komma att visas i Googles sökresultat eller på Googles webbsida i stället för det borttagna innehållet (ditt namn kommer att finnas kvar, men Lumen tar bort personliga kontaktuppgifter). Ett exempel på publicering av ett juridiskt meddelande hittar du här.

Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
false
false