Časté otázky


Obchádzanie


Čo je obchádzanie?

K obchádzaniu dochádza v prípade, že je výrobok alebo služba navrhnutá tak, aby prelomila ochranu a mohla ovládať prístup k dielam chráneným autorskými právami. Službu obchádzania môžu napríklad poskytovať weby, na ktorých sa nachádza generátor sériových kľúčov pre softvér chránený autorskými právami.

Kto môže podať žiadosť týkajúcu sa obchádzania?

Žiadosť týkajúcu sa obchádzania môže poslať iba držiteľ práv, jeho autorizovaný zástupca alebo licencovaný dodávateľ predmetného materiálu chráneného autorskými právami.


Falšovanie


Čo je falšovaný tovar?

Falošný tovar napodobňuje prvky značky produktu s cieľom vydávať sa za pravý produkt vlastníka značky.

Ako reaguje spoločnosť Google na weby s potenciálne falšovaným obsahom?

V rámci našich zmluvných podmienok môžeme v prípade jednotlivých účtov Google, ktoré údajne poskytujú alebo propagujú falšovaný tovar, prijať určité opatrenia.

Na základe upozornenia odstránime z Vyhľadávania Google webové stránky predávajúce falšovaný tovar. V procese odstraňovania môžeme identifikovať weby, ktoré falšovaný tovar predávajú dlhodobo. Tieto informácie použijeme na aktualizáciu systémov hodnotenia a na obmedzenie viditeľnosti týchto webov vo Vyhľadávaní.

Ak chcete podať upozornenie na falšovanie, pozrite si nástroj na riešenie problémov konkrétnej služby.


Súdne príkazy


Prijíma spoločnosť Google súdne príkazy tretích strán?

Ak súd rozhodol, že sú webové stránky vo výsledkoch vyhľadávania Google alebo obsah v určitej službe spoločnosti Google nezákonné, môžete nám daný príkaz odoslať na posúdenie prostredníctvom nášho nástroja na riešenie problémov. Upozorňujeme, že prijímame iba platné súdne príkazy podpísané sudcom. Ak poskytnete konkrétne webové adresy a ak podstata súdneho príkazu stanovuje, že obsah porušuje zákon, môžeme ho z našich služieb dobrovoľne odstrániť.

Akým spôsobom môžem poslať spoločnosti Google kópiu príkazu?

Ak chcete odoslať kópiu platného súdneho príkazu prostredníctvom nášho nástroja na riešenie problémov, začnite výberom služby, v ktorej sa predmetný obsah nachádza. Ak sa na webovú stránku napríklad odkazuje vo výsledkoch vyhľadávania Google, vyberte možnosť Internetové vyhľadávanie. Následne vyberte možnosť: Mám súdny príkaz, v ktorom sa uvádza, že určitý obsah je nezákonný.

Keď prejdete na vhodný webový formulár, požiadame vás o:

  • kópiu súdneho príkazu,
  • webovú adresu každej webovej stránky, na ktorej sa nachádza obsah, ktorý údajne porušuje autorské práva,
  • presný text alebo obsah z každej webovej adresy, ktorý porušuje podmienky príkazu a
  • konkrétny oddiel alebo stranu súdneho príkazu, kde je nariadené tieto webové stránky odstrániť.

Čo ak sa súdny príkaz týka priamo spoločnosti Google?

Tento nástroj na riešenie problémov používame na prijímanie a posudzovanie súdnych príkazov proti tretím stranám, ktoré uverejnili údajne nezákonný obsah. Ak sa váš súdny príkaz týka priamo spoločnosti Google, neodosielajte ho prostredníctvom nástroja na riešenie problémov. Oznámenia o súdnom konaní týmto spôsobom neprijímame.

Upozorňujeme, že v záujme zachovania transparentnosti môžeme kópiu každého prijatého právneho vyhlásenia odoslať na zverejnenie organizácii tretej strany Lumen. Váš list sa môže zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania Google alebo na webovej stránke namiesto odstráneného obsahu (vaše meno zostane uvedené, ale organizácia Lumen zrediguje osobné kontaktné informácie). Príklad takéhoto zverejneného právneho vyhlásenia nájdete tu.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
11207654169978446209
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci