Najczęstsze pytania


Obejście


Co to jest obejście?

Obejście ma miejsce wtedy, gdy produkt bądź usługę zaprojektowano w taki sposób, aby pokonała barierę mającą na celu kontrolę dostępu do dzieła chronionego prawami autorskimi. Na przykład witryna posiadająca generator kluczy seryjnych oprogramowania chronionego prawem autorskim może oferować obejście zabezpieczeń.

Kto może złożyć wniosek dotyczący obejścia?

Wniosek dotyczący obejścia może złożyć wyłącznie właściciel praw autorskich, jego autoryzowany przedstawiciel lub licencjonowany dostawca chronionego prawami autorskimi materiału, którego dotyczy zgłoszenie.


Podróbka


Co to są podróbki?

Podróbki produktów naśladują cechy marki innego produktu, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby właściciela danej marki.

Jak Google reaguje na witryny podejrzewane o wykorzystanie treści-podróbek?

W ramach naszych Warunków korzystania z usług możemy podjąć działania w odniesieniu do indywidualnego konta Google, które rzekomo rozpowszechnia lub promuje podróbki. Aby złożyć zawiadomienie o podróbkach, należy się odnieść do odpowiedniego dla danej usługi narzędzia do rozwiązywania problemów.


Orzeczenia sądowe


Czy Google akceptuje orzeczenia sądowe stron trzecich?

Jeśli sąd orzeknie, że strony internetowe wyświetlane w wynikach wyszukiwania Google lub zawartość usługi Google jest niezgodna z prawem, można przesłać do nas takie orzeczenie za pomocą narzędzia do rozwiązywania problemów, abyśmy mogli je sprawdzić. Należy pamiętać, że uznajemy wyłącznie ważne orzeczenia sądowe zawierające podpis sędziego. Możemy dobrowolnie usunąć zawartość z naszych usług, jeśli otrzymamy konkretne adresy URL oraz jeśli postanowienia orzeczenia sądowego wskażą, że dana zawartość narusza prawo.

Jak wysłać Google kopię orzeczenia sądowego?

Aby wysłać kopię ważnego orzeczenia sądowego przez nasze narzędzie do rozwiązywania problemów, rozpocznij od wybrania usługi zawierającej problematyczne treści. Możesz na przykład wybrać pozycję „Wyszukiwarka Google”, jeśli strona jest dostępna z poziomu wyników wyszukiwania Google. Następnie zaznacz opcję: „Mam orzeczenie sądowe uznające niektóre treści za niezgodne z prawem”.

Po wyświetleniu odpowiedniego formularza internetowego należy podać następujące informacje:

  • kopia orzeczenia sądowego,
  • adres URL każdej strony internetowej zawierającej treść rzekomo naruszającą prawo,
  • dokładny tekst lub zawartość każdego adresu URL, która narusza postanowienia orzeczenia, oraz
  • konkretną stronę lub część orzeczenia sądowego nakazującą usunięcie zgłaszanych stron internetowych.

Co w przypadku, gdy orzeczenie sądowe będzie dotyczyć firmy Google?

Google używa tego narzędzia do odbierania i sprawdzania orzeczeń sądowych przeciwko stronom trzecim udostępniającym treści rzekomo niezgodne z prawem. Jeśli orzeczenie sądowe będzie skierowane przeciwko firmie Google, nie należy go wysyłać za pomocą narzędzia do rozwiązywania problemów – nie przyjmujemy doręczeń w ten sposób.

Należy pamiętać, że na potrzeby zachowania przejrzystości kopia każdego otrzymanego przez nas zawiadomienia prawnego może zostać przesłana do innej organizacji – Lumen – w celu opublikowania. Wysłany do nas list może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google lub w witrynie internetowej Google zamiast usuniętej zawartości (Twoja nazwa będzie widoczna, jednak organizacja Lumen usunie osobowe dane kontaktowe). Przykładowa publikacja zawiadomienia prawnego znajduje się tutaj.