Najczęstsze pytania


Obejście


Co to jest obejście?

Obejście ma miejsce wtedy, gdy produkt lub usługę zaprojektowano tak, by pokonała barierę blokującą dostęp do dzieła chronionego prawami autorskimi. Na przykład witryna posiadająca generator kluczy seryjnych do oprogramowania chronionego prawem autorskim może oferować obejście zabezpieczeń.

Kto może złożyć wniosek dotyczący obejścia?

Wniosek dotyczący obejścia może złożyć wyłącznie właściciel praw autorskich, jego upoważniony przedstawiciel lub licencjonowany dostawca chronionego prawami autorskimi materiału, którego dotyczy zgłoszenie.


Podróbki


Czym są podróbki produktów?

Podróbki produktów naśladują cechy marki innego produktu, co ma przekonać nabywców, że są to oryginalne wyroby właściciela danej marki.

Jak Google reaguje na witryny podejrzewane o wykorzystanie podróbek?

W ramach naszych Warunków korzystania z usług możemy podjąć działania w odniesieniu do indywidualnych kont Google, które potencjalnie rozpowszechniają lub promują podróbki produktów.

Po otrzymaniu zawiadomienia usuniemy z wyszukiwarki Google strony internetowe, na których sprzedawane są podróbki produktów. W ramach procesu usuwania treści możemy zidentyfikować witryny, które regularnie sprzedają podróbki produktów. Wykorzystamy te informacje, by zaktualizować nasze systemy rankingowe i ograniczyć widoczność tych witryn w wyszukiwarce.

Aby złożyć zawiadomienie o podróbkach, skorzystaj z narzędzia do rozwiązywania problemów danej usługi.


Orzeczenia sądowe


Czy Google akceptuje orzeczenia sądowe stron trzecich?

Jeśli sąd orzeknie, że strony internetowe wyświetlane w wynikach wyszukiwania Google lub treści w usługach Google są niezgodne z prawem, możesz przesłać do nas takie orzeczenie za pomocą narzędzia do rozwiązywania problemów, byśmy mogli je sprawdzić. Pamiętaj, że uznajemy wyłącznie ważne orzeczenia sądowe zawierające podpis sędziego. Możemy dobrowolnie usunąć treść z naszych usług, jeśli otrzymamy konkretne adresy URL oraz jeśli postanowienia orzeczenia sądowego wskażą, że dane materiały naruszają prawo.

Jak wysłać Google kopię orzeczenia sądowego?

Aby wysłać kopię ważnego orzeczenia sądowego przez nasze narzędzie do rozwiązywania problemów, rozpocznij od wybrania usługi zawierającej problematyczne treści. Możesz na przykład wybrać pozycję „Wyszukiwarka Google”, jeśli strona jest dostępna z poziomu wyników wyszukiwania Google. Następnie zaznacz opcję: „Mam orzeczenie sądowe uznające niektóre treści za niezgodne z prawem”.

Po wyświetleniu odpowiedniego formularza internetowego należy podać następujące informacje:

  • kopia orzeczenia sądowego,
  • adres URL każdej strony internetowej zawierającej treści, które Twoim zdaniem naruszają prawo,
  • dokładny tekst lub zawartość każdego adresu URL, która narusza postanowienia orzeczenia, oraz
  • konkretną stronę lub część orzeczenia sądowego nakazującą usunięcie zgłaszanych stron internetowych.

Co w przypadku, gdy orzeczenie sądowe będzie dotyczyć firmy Google?

Google używa tego narzędzia do odbierania i sprawdzania orzeczeń sądowych przeciwko osobom trzecim przypuszczalnie udostępniającym treści niezgodne z prawem. Jeśli orzeczenie sądowe będzie skierowane przeciwko Google, nie należy go wysyłać za pomocą narzędzia do rozwiązywania problemów – nie przyjmujemy doręczeń w ten sposób.

Na potrzeby zachowania przejrzystości kopie wszystkich otrzymanych przez nas informacji prawnych mogą zostać przekazane innej organizacji – Lumen – w celu ich opublikowania. Wysłany do nas list może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania Google lub w witrynie internetowej Google zamiast usuniętej zawartości (Twoja nazwa będzie widoczna, jednak organizacja Lumen usunie osobowe dane kontaktowe). Przykład opublikowanych informacji prawnych znajduje się tutaj.

Aplikacje Google
Menu główne
11891713263559264785
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true