Veelgestelde vragen


Omzeiling


Wat is omzeiling?

Er is sprake van omzeiling wanneer een product of service is ontworpen om een opgeworpen barrière voor toegang tot het auteursrechtelijk beschermd werk te doorbreken. Zo biedt een website met een programma voor het genereren van serienummers voor auteursrechtelijk beschermde software mogelijk een omzeilingsservice.

Wie kan een omzeilingsverzoek indienen?

Een omzeilingsverzoek kan alleen worden ingediend door de houder van de rechten, een bevoegde vertegenwoordiger of een gelicentieerde leverancier van het auteursrechtelijk beschermde materiaal.


Nagemaakte artikelen


Wat zijn nagemaakte artikelen?

Nagemaakte artikelen imiteren de merkkenmerken van een product in een poging zich te presenteren als een officieel product van de merkeigenaar.

Hoe reageert Google op sites die mogelijk nagemaakte artikelen bevatten?

Op grond van onze servicevoorwaarden kunnen we actie ondernemen voor afzonderlijke Google-accounts die naar verluidt nagemaakte artikelen verstrekken of promoten. Als u melding wilt maken van nagemaakte artikelen, raadpleegt u de servicespecifieke probleemoplosser.


Rechterlijke bevelen


Accepteert Google rechterlijke bevelen van derden?

Als een rechtbank heeft geoordeeld dat bepaalde webpagina's in de zoekresultaten van Google of de content van een service van Google onwettig is, kunt u het rechterlijk bevel via onze probleemoplosser versturen, zodat wij het kunnen beoordelen. Houd er rekening mee dat we alleen geldige rechterlijke bevelen accepteren die zijn ondertekend door een rechter. We kunnen de content eventueel vrijwillig uit onze services verwijderen als er specifieke URL's worden verstrekt en binnen het kader van het rechterlijke bevel wordt aangegeven welke content in strijd is met de wet.

Hoe stuur ik Google een kopie van een rechterlijk bevel?

Als u een kopie van een geldig rechterlijk bevel wilt indienen via onze probleemoplosser, selecteert u om te beginnen de service waarin de content wordt weergegeven. U selecteert bijvoorbeeld 'Google Zoeken' wanneer er een link naar de webpagina wordt weergegeven in de zoekresultaten van Google. Vervolgens selecteert u de optie 'Ik heb een rechterlijk bevel waarin wordt verklaard dat bepaalde content onwettig is'.

Zodra het juiste webformulier wordt weergegeven, vragen we u de volgende informatie te verstrekken:

  • Een kopie van het rechterlijke bevel
  • De URL's van de webpagina's met de vermeende inbreukmakende content
  • De exacte tekst of content voor elke URL die de bepalingen van het bevel overtreedt en
  • Het specifieke gedeelte of de pagina van het rechterlijke bevel met het mandaat om deze webpagina's te verwijderen.

Wat als het rechterlijke bevel is gericht aan Google?

We gebruiken dit formulier om rechterlijke bevelen te controleren die zijn uitgevaardigd tegen derden die vermeend inbreukmakende content hebben geplaatst. Als uw rechterlijke bevel is gericht aan Google, moet u dit formulier niet gebruiken. We gaan hier niet akkoord met de betekening van het proces.

Houd er rekening mee dat om de transparantie te waarborgen, van elke juridische melding een exemplaar naar de onafhankelijke organisatie Lumen kan worden verzonden voor publicatie. Uw brief aan ons kan worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of op de Google-webpagina die wordt weergegeven ter vervanging van de verwijderde content (uw naam blijft staan, maar Lumen verwijdert de persoonlijke contactgegevens). Een voorbeeld van een gepubliceerde juridische melding vindt u hier.