Česta pitanja


Zaobilaženje


Što je zaobilaženje?

Zaobilaženje se odnosi na upotrebu proizvoda ili usluge radi uklanjanja zapreke za kontrolu pristupa djelu zaštićenom autorskim pravima. Na primjer, web-lokacija koja ima generator serijskih ključeva za softver zaštićen autorskim pravima može pružati uslugu zaobilaženja.

Tko može podnijeti zahtjev za zaobilaženje?

Zahtjev za zaobilaženje može poslati samo vlasnik prava, njegov ovlašteni predstavnik ili licencirani dobavljač materijala zaštićenog autorskim pravima.


Krivotvorina


Što je krivotvorena roba?

Krivotvorena roba oponaša značajke određene robne marke proizvoda kako bi se prodavala kao izvorni proizvod vlasnika robne marke.

Kako Google postupa s web-lokacijama s navodno krivotvorenim sadržajem?

U skladu sa svojim uvjetima pružanja usluge možemo poduzeti mjere protiv pojedinačnih Google računa koji navodno pružaju ili promiču krivotvorenu robu. Informacije o slanju obavijesti o krivotvorini potražite u alatu za rješavanje problema za pojedini proizvod.


Sudski nalozi


Prihvaća li Google sudske naloge trećih strana?

Ako je sud donio odluku da su web-stranice u Googleovim rezultatima pretraživanja ili sadržaj na određenoj Googleovoj usluzi nezakoniti, možete nam poslati nalog na pregled putem alata za rješavanje problema. Napominjemo da prihvaćamo samo valjane sudske naloge koje je potpisao sudac. Sadržaj s usluga možemo ukloniti samo ako dobijemo konkretne URL-ove i ako odredbe sudskog naloga navode da sadržaj krši zakon.

Kako poslati Googleu kopiju sudskog naloga?

Da biste poslali kopiju valjanog sudskog naloga putem našeg alata za rješavanje problema, prvo odaberite uslugu na kojoj se sporni sadržaj pojavljuje. Na primjer, odaberite "Pretraživanje weba" ako s tom web-stranicom povezuju Googleovi rezultati pretraživanja. Zatim odaberite opciju: "Imam sudski nalog u kojem je određeni sadržaj proglašen nezakonitim."

Kada se otvori odgovarajući web-obrazac, unesite sljedeće:

  • kopiju sudskog naloga
  • URL svake web-stranice sa sadržajem koji navodno krši prava
  • točni tekst ili sadržaj sa svakog URL-a koji krši odredbe sudskog naloga i
  • konkretan odjeljak ili stranicu sudskog naloga u kojem se nalaže uklanjanje tih web-stranica.

Što ako se sudski nalog odnosi na Google?

Ovaj alat za rješavanje problema upotrebljavamo za primanje i pregled sudskih naloga protiv trećih strana koje su objavile navodno nezakonit sadržaj. Ako se vaš sudski nalog odnosi na Google, ne šaljite ga putem tog alata za uklanjanje problema jer ne prihvaćamo dostavu sudskog naloga na taj način.

Napominjemo da se radi transparentnosti kopija svake pravne obavijesti koju primimo može poslati i organizaciji treće strane, Lumen, koja ih objavljuje. Dopis koji nam pošaljete može se prikazivati u Googleovim rezultatima pretraživanja ili na Googleovoj web-stranici umjesto uklonjenog sadržaja (vaše će ime ostati navedeno, ali će Lumen ukloniti osobne podatke za kontakt). Primjer objavljene pravne obavijesti možete vidjeti ovdje.