سؤالات متداول


دور زدن


دور زدن چیست؟

دور زدن هنگامی اتفاق می‌افتد که یک محصول یا سرویس برای شکستن مانع قرار داده شده جهت کنترل دسترسی به اثر حق نسخه‌برداری طراحی می‌شود. به عنوان مثال، وب‌سایتی که دارای تولید کننده کلید سریال برای نرم‌افزارهای محافظت شده با حق نسخه‌برداری است می‌تواند یک سرویس دور زدن ارائه کند.

چه کسی می‌تواند درخواست دور زدن ارائه دهد؟

درخواست دور زدن فقط می‌تواند توسط دارنده حقوق، نماینده مجاز او یا یک فروشنده مجاز مورد دارای حق نسخه‌برداری مورد نظر تکمیل شود.


تقلبی


کالای تقلبی چیست؟

کالاهای تقلبی ویژگی‌های نام تجاری محصولی را تقلید می‌کنند تا خود را به‌عنوان محصول اصلی متعلق به مالک نام تجاری قالب کنند.

‏Google چگونه به سایت‌های حاوی محتوای احتمالاً تقلبی پاسخ می‌دهد؟

به عنوان بخشی از شرایط سرویس ما، ممکن است اقداماتی بر روی حساب‌های Google منفردی انجام دهیم که متهم به ارائه یا تبلیغ کالاهای تقلبی هستند. برای درخواست دفاعیه در برابر اتهام تقلب، لطفاً به مشکل‌زدای مخصوص سرویس مراجعه کنید.


احکام دادگاه


آیا Google احکام دادگاه شخص ثالث را می‌پذیرد؟

اگر دادگاه حکم کرده باشد که صفحات وب در نتایج جستجوی Google یا محتوا در یک سرویس Google غیرقانونی هستند، می‌توانید حکم را از طریق اشکال‌زدای ما برای بررسی ارسال کنید. لطفاً توجه داشته باشید که ما فقط حکم‌های دادگاه معتبر امضا شده توسط قاضی را می‌پذیریم. اگر نشانی‌های اینترنتی خاصی ارائه شوند و اگر شرایط حکم دادگاه نشان دهد که محتوا قانون را نقض می‌کند، ممکن است به طور داوطلبانه محتوا را از سرویس‌هایمان حذف کنیم.

چگونه رونوشتی از حکم را برای Google ارسال کنم؟

برای ارسال کپی یک حکم معتبر از طریق اشکال‌زدای ما، لطفاً با انتخاب سرویسی که محتوا در آن نمایان می‌شود، شروع کنید. به عنوان مثال، اگر صفحه وب با نتایج جستجوی Google مرتبط است، «جستجوی وب» را انتخاب کنید. سپس، گزینه «حکم دادگاهی دارم که اعلام می‌دارد محتوای خاصی غیرقانونی است» را انتخاب کنید.

وقتی به فرم وب مناسب رسیدید، از شما می‌خواهیم اطلاعات زیر را ارائه دهید:

  • رونوشتی از حکم دادگاه،
  • نشانی اینترنتی برای هر صفحه وب که حاوی محتوای متهم به نقض قانون است،
  • نوشتار یا محتوای دقیق از هر نشانی اینترنتی که شرایط حکم را نقض می‌کند و
  • بخش یا صفحه مشخصی از حکم دادگاه که حذف این صفحات وب را دستور می‌دهد.

اگر در حکم دادگاه از Google نام برده شده باشد، چه می‌شود؟

ما از این اشکال‌زدا برای دریافت و مرور احکام دادگاه علیه اشخاص ثالثی که متهم به پست محتوای غیرقانونی هستند استفاده می‌کنیم. اگر احکام دادگاه خطاب به Google هستند، لطفاً آنها را از طریق این اشکال‌زدا ارسال نکنید -- ما ابلاغ را به این شیوه نمی‌پذیریم.

لطفاً توجه داشته باشید در تلاش برای حفظ شفافیت، ممکن است رونوشتی از هر اخطاریه قانونی که دریافت می‌کنیم نیز برای انتشار به سازمان شخص ثالث ‏Lumen ارسال شود. ممکن است نامه شما به ما در نتایج جستجوی Google یا در صفحه وب Google در محل محتوای حذف‌شده نمایش داده شود (نام شما باقی می‌ماند اما Lumen اطلاعات تماس شخصی را به‌صورت غیرقابل شناسایی منتشر می‌کند). می‌توانید نمونه‌ای از یک اخطاریه قانونی منتشر‌شده را در اینجا ببینید.