Časté dotazy


Obcházení zákona


Co je obcházení zákona?

K obcházení zákona dochází, když nějaký produkt nebo služba narušuje překážku určenou k řízení přístupu k dílu chráněnému autorskými právy. Služby obcházející zákon mohou poskytovat například webové stránky, které obsahují generátor sériových klíčů k softwaru chráněnému autorskými právy.

Kdo může podat stížnost na obcházení zákona?

Stížnost na obcházení zákona může podat pouze vlastník práv, jeho oprávněný zástupce nebo licencovaný distributor příslušného materiálu chráněného autorskými právy.


Padělané zboží


Co je padělané zboží?

Padělané zboží napodobuje prvky značky produktu, aby jej bylo možné vydávat za originální výrobek vlastníka značky.

Jak Google reaguje na stránky s možným padělaným obsahem?

Podle našich smluvních podmínek smíme provést zásah na jednotlivých účtech Google, které by mohly poskytovat nebo propagovat padělané zboží.

Webové stránky, které prodávají padělané zboží, po předchozím upozornění odstraníme z Vyhledávání Google. Během procesu odstranění můžeme narazit na weby, které se zabývají prodejem padělaného zboží. Na základě těchto zjištění aktualizujeme naše systémy hodnocení a omezíme viditelnost těchto webů ve Vyhledávání.

Pokud chcete oznámit padělání, použijte nástroj pro odstraňování problémů s konkrétní službou.


Soudní příkazy


Přijímá Google soudní příkazy třetích stran?

Pokud soud rozhodne, že webové stránky ve výsledcích vyhledávání Google nebo obsah ve službách Google porušuje zákon, můžete příkaz odeslat ke kontrole prostřednictvím našeho nástroje pro odstraňování problémů. Přijímáme pouze platné soudní příkazy s podpisem soudce. Pokud nám poskytnete konkrétní adresy URL a z podmínek soudního příkazu bude vyplývat, že obsah porušuje zákon, můžeme jej z vlastní vůle odstranit.

Jak mám do Googlu odeslat kopii příkazu?

Pokud chcete odeslat kopii platného soudního příkazu prostřednictvím našeho nástroje pro odstraňování problémů, nejdřív vyberte službu, ve které se obsah vyskytuje. Například pokud na webovou stránku vede odkaz z výsledků vyhledávání Google, zvolte možnost Vyhledávání Poté vyberte možnost Mám k dispozici soudní příkaz, který určitý obsah prohlašuje za nezákonný.

Až se dostanete na příslušný webový formulář, požádáme vás o poskytnutí následujících informací:

  • kopie soudního příkazu,
  • adresu URL jednotlivých webových stránek s údajně nezákonným obsahem,
  • přesný text nebo obsah z jednotlivých adres URL, které porušují podmínky příkazu,
  • konkrétní část stránky soudního příkazu, která nařizuje odstranění těchto webových stránek.

Co když je soudní příkaz namířen proti společnost Google?

Tento nástroj pro odstraňování problémů používáme k přijímání a kontrole soudních příkazů proti třetím stranám, které zveřejnily obsah, jenž údajně porušuje právní předpisy. Pokud je soudní příkaz namířen proti společnost Google, neodesílejte jej prostřednictvím tohoto nástroje – tímto způsobem soudní obsílky nepřijímáme.

Aby naše postupy byly transparentní, kopie jednotlivých přijatých právních oznámení mohou být odeslány ke zveřejnění externí organizaci Lumen. Vaše žádost může být zobrazena ve výsledcích vyhledávání Google nebo na webové stránce Google namísto odstraněného obsahu (organizace Lumen zde ponechá vaše jméno, ale osobní údaje odstraní). Příklad zveřejněného právního oznámení naleznete zde.

Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false