Често задавани въпроси


Заобикаляне


Какво представлява заобикалянето?

Заобикаляне има, когато продукт или услуга са създадени, за да преодолеят препятствие, поставено с цел да контролира достъпа до защитено с авторски права произведение. Услуга за заобикаляне например може да се предоставя от уебсайт с генератор на серийни кодове за защитен с авторски права софтуер.

Кой може да подаде искане относно заобикаляне?

Искане относно заобикаляне може да бъде подадено само от собственика на авторските права, негов упълномощен представител или лицензиран доставчик на въпросното защитено с авторски права произведение.


Фалшифицирани стоки


Какво представляват фалшифицираните стоки?

Фалшифицираните стоки наподобяват марковите характеристики на стоката в опит да се представят като истински продукт на собственика на търговската марка.

Как отговаря Google на сайтове с предполагаемо фалшифицирано съдържание?

Като част от Общите ни условия може да предприемем действие срещу отделни профили в Google, за които се твърди, че предлагат или популяризират фалшифицирани стоки.

При получаване на известие ще премахнем от Google Търсене уеб страници, в които се продават фалшифицирани стоки. По време на премахването може да установим сайтове, които постоянно продават фалшифицирани стоки. Ще използваме тази статистика, за да актуализираме системите си за класиране и да ограничим видимостта на тези сайтове в Търсене.

За да подадете известие за фалшификат, моля, вижте инструмента за отстраняване на неизправности за конкретната услуга.


Съдебни разпореждания


Google приема ли съдебни разпореждания по отношение на трети страни?

Ако съдът е приел, че уеб страниците в резултатите от търсенето с Google или съдържанието на наша услуга са незаконни, можете чрез инструмента за отстраняване на неизправности да изпратите разпореждането за преглед. Моля, обърнете внимание, че приемаме само валидни съдебни разпореждания, подписани от съдия. Може доброволно да премахнем съдържанието от услугите си, ако получим конкретните URL адреси и в условията на съдебното разпореждане се посочва, че съдържанието нарушава закона.

Как да изпратя копие от разпореждане до Google?

За да изпратите копие от валидно съдебно разпореждане чрез инструмента ни за отстраняване на неизправности, моля, започнете, като изберете услугата, в която се намира съдържанието. Например трябва да посочите „Търсене в мрежата“, ако уеб страницата е свързана с резултатите от търсенето с Google. След това изберете опцията „Имам съдебно разпореждане, което обявява определено съдържание за незаконно“.

След като стигнете до съответния уеб формуляр, ви молим да предоставите следната информация:

  • копие от съдебното разпореждане;
  • URL адреса на всяка уеб страница, където се намира съдържанието, за което се твърди, че е в нарушение;
  • точния текст или съдържание от всеки URL адрес в нарушение на условията на разпореждането;
  • конкретната секция или страница от съдебното разпореждане, която изисква премахването на тези уеб страници.

Какво става, когато съдебното разпореждане назовава Google?

Използваме този инструмент за отстраняване на неизправности, за да получаваме и преглеждаме съдебни разпореждания срещу трети страни, публикували съдържание, за което се твърди, че е в нарушение. Ако съдебното разпореждане е отправено към Google, моля, не го изпращайте чрез този инструмент – не приемаме връчване на призовки по този начин.

Моля, обърнете внимание, че за да осигурим прозрачност, копие от всяко получено правно известие може да бъде изпратено за публикуване и до организацията трета страна Lumen. Писмото ви до нас може да бъде показано в резултатите от търсенето с Google или на уеб страницата ни на мястото на премахнатото съдържание (името ви ще остане, но Lumen редактира личната информация за връзка). Можете да видите пример за публикувано правно известие тук.

Приложения на Google
Главно меню