Hva er opphavsrett?

Hvilke typer verker er underlagt opphavsrett?

Opphavsmannen til et verk har enerett til å råde over det, med visse unntak. Når en person lager et originalt verk, fremstilt i et håndgripelig medium, innehar vedkommende automatisk opphavsretten for verket.

Det er mange typer verk som kan være beskyttet av opphavsrett, for eksempel:

 • audiovisuelle verk, så som TV-programmer, filmer og nettvideoer
 • lydopptak og musikalske komposisjoner
 • skriftlige arbeider, så som foredrag, artikler, bøker og musikalske komposisjoner
 • visuelle verk, så som malerier, plakater og annonser
 • videospill og programvare
 • dramatiske verk, så som skuespill og musikaler

Det amerikanske nasjonalbiblioteket har en avdeling for opphavsrett (Copyright Office) med informasjon på nettet, og du kan ta kontakt med en advokat om du vil finne ut mer.

Er det mulig å bruke et opphavsrettsbeskyttet verk uten å krenke opphavsmannens rettigheter?

Ja, i noen tilfeller kan du bruke et opphavsrettsbeskyttet verk uten å krenke opphavsmannens rettigheter. Du kan finne ut mer om dette ved å lese om det anglo-amerikanske rettsprinsippet fair use (akseptabel bruk), som er den amerikanske motsatsen av de norske lånereglene. Legg merke til at innholdet ditt kan bli fjernet som følge av et krav om krenkelse av opphavsrett, selv om du har

 • kreditert opphavsrettseieren
 • avstått fra å tjene penger på det krenkende innholdet
 • betalt for en utgave av det aktuelle innholdet
 • lagt merke til lignende innhold andre steder på Internett
 • kjøpt innholdet, herunder en digital eller skriftlig gjengivelse av det
 • spilt inn innholdet på egen hånd, fra TV, i en kinosal eller fra radio
 • kopiert innholdet på egen hånd, fra en tekstbok, en filmplakat eller et bilde
 • erklært at «eventuelle brudd på opphavsrett er ikke tilsiktet»

Enkelte innholdsskapere velger å gjøre verkene sine tilgjengelige for gjenbruk gitt visse forutsetninger. Du kan finne ut mer om dette ved å lese om Creative Commons-lisensen.

Kan Google avgjøre opphavsrett?

Nei. Google kan ikke megle i tvister om eierskap av opphavsrettigheter. Når vi mottar en fullstendig og gyldig forespørsel om fjerning, fjerner vi innholdet i tråd med lovverket. Når vi mottar en gyldig innsigelse, videresender vi den til vedkommende som krevde innholdet fjernet. Hvis partene fortsatt ikke har nådd noen enighet, må de selv bringe saken inn for en domstol.

Hva er forskjellen mellom opphavsrett og varemerke? Hva med patenter?

Opphavsrett er bare én form for immaterielle rettigheter. Det er ikke det samme som varemerke, som beskytter merkenavn, slagord, logoer og andre kildeidentifikatorer fra å bli brukt til visse formål av andre. Det er også noe annet enn patentlover, som beskytter oppfinnelser.

Hva er forskjellen mellom opphavsrett og personvern?

At du deltar i en video, på et bilde eller i et lydopptak, betyr ikke at du eier verkets opphavsrett. Hvis for eksempel en venn tar et bilde av deg, er det vennen din som sitter på rettighetene til bildet. Hvis en venn av deg, eller noen andre, laster opp en video, et bilde eller et opptak av deg uten tillatelse fra deg, og du synes at innholdet krenker personvernet eller sikkerheten din, kan du sende inn en personvernklage.

Krav til varsel om brudd på opphavsrett

Den enkleste måten du kan sende inn en klage på, er å bruke feilsøkingsprogrammet for juridiske anliggender.

Varsler om brudd på opphavsrett må inneholde de følgende elementene. Uten disse opplysningene kan vi ikke iverksette tiltak forespørselen din ellers ville ha fordret:

1. Kontaktinformasjonen din

Du må oppgi informasjon som gjør at vi kan komme i kontakt med deg angående klagen, så som e-postadresse, bostedsadresse eller telefonnummer.

2. En beskrivelse av verket du mener andre har brutt opphavsretten til

I klagen må du gi en tydelig og uttømmende beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede innholdet du vil beskytte. Hvis klagen omfatter flere verk du mener opphavsretten er krenket for, kan du ifølge loven føre opp de aktuelle verkene i en representativ liste.

3. Alle nettadresser med angivelig krenkende innhold

For at vi skal finne innholdet som angivelig krenker rettighetene dine, må du ta med nettadressen til innholdet i klagen du sender oss. Det holder ikke med omtrentlig informasjon om plassering av innholdet. Ta med nøyaktige nettadresser til det aktuelle innholdet.

4. Du må samtykke i og godta begge de følgende erklæringene:

 • «Jeg mener i god tro at bruken av det opphavsrettsbeskyttede materialet beskrevet ovenfor som angivelig opphavsrettskrenkende, ikke er godkjent av opphavsrettsinnehaver, vedkommendes agent eller gjeldende lovgivning.»
 • Og:
 • «Informasjonen i denne meldingen er riktig, og jeg samtykker i at jeg underlegges straffeansvar ved mened, idet jeg erklærer at jeg er opphavsrettseieren eller er gitt myndighet til å opptre på vegne av eieren av en enerett som angivelig har blitt brutt.»

5. Signaturen din

For at en klage skal anses som fullstendig, må den være signert, fysisk eller elektronisk, av opphavsrettseieren eller en representant med autorisasjon til å opptre på vegne av vedkommende. Du kan oppfylle dette kravet ved å skrive inn ditt fullstendige juridiske navn nederst i klagen.

Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false