Kas ir autortiesības?

Uz kāda veida darbiem attiecas autortiesības?

Autortiesības piešķir darba īpašniekam ekskluzīvas tiesības izmantot šo darbu — ar dažiem izņēmumiem. Kad lietotājs izveido oriģinālu saturu, kas tiek fiksēts fiziskā datu nesējā, viņš automātiski kļūst par šī darba autortiesību īpašnieku.

Autortiesības attiecas uz daudziem darbu veidiem. Tālāk ir minēti daži piemēri.

 • Audiovizuāli darbi, piemēram, TV pārraides, filmas un tiešsaistes videoklipi
 • Skaņu ieraksti un mūzikas skaņdarbi
 • Rakstu darbi, piemēram, lekciju materiāli, raksti, grāmatas un mūzikas skaņdarbu pieraksti
 • Vizuāli darbi, piemēram, gleznas, plakāti un reklāmas
 • Videospēles un datoru programmatūra
 • Dramatiski darbi, piemēram, lugas un mūzikli

Autortiesību birojā ir pieejama informācija tiešsaistē, taču varat sazināties ar juristu, ja vēlaties uzzināt vairāk.

Vai ar autortiesībām aizsargātu darbu ir iespējams izmantot tā, lai nerastos autortiesību pārkāpums?

Jā, dažos gadījumos ar autortiesībām aizsargātu darbu var izmantot tā, lai netiktu pārkāptas darba īpašnieka autortiesības. Plašāku informāciju skatiet sadaļā par godīgu izmantošanu. Ņemiet vērā, ka jūsu saturs var tikt noņemts, pamatojoties uz pretenziju par autortiesību pārkāpumu arī tādā gadījumā, ja:

 • esat norādījis autortiesību īpašnieku;
 • negūstat peļņu no satura, ar kuru tiek pārkāptas autortiesības;
 • esat samaksājis par attiecīgā satura kopiju;
 • citās interneta lapās esat pamanījis līdzīgu saturu;
 • esat iegādājies saturu, tostarp tā drukāto vai digitālo kopiju;
 • esat pats ierakstījis saturu no televizora, radio vai kinoteātrī;
 • esat nokopējis saturu no mācību grāmatas, filmas plakāta vai fotoattēla;
 • ir sniegts apgalvojums, ka netiks radīts autortiesību pārkāpums (angļu valodā — “no copyright infringement is intended”).

Daži satura veidotāji ļauj izmantot savus darbus, ja tiek ievērotas noteiktas prasības. Plašāku informāciju skatiet sadaļā par Creative Commons licenci.

Vai Google nosaka, kam pieder autortiesības?

Nē. Google nevar būt starpnieks ar īpašumtiesībām saistītos strīdos. Saņemot pilnīgu un derīgu satura noņemšanas paziņojumu, mēs noņemam saturu saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Saņemot derīgu atbildes paziņojumu, mēs to pārsūtām personai, kas pieprasīja noņemšanu. Ja strīdu nevar atrisināt, iesaistītās puses pašas var izvēlēties, vai turpināt problēmas risināšanu tiesiskā ceļā.

Kāda ir atšķirība starp autortiesībām un preču zīmēm? Kāda ir saistība ar patentiem?

Autortiesības ir tikai viens no intelektuālā īpašuma veidiem. Tās atšķiras no preču zīmēm, ar kurām tiek aizsargāti zīmolu nosaukumi, devīzes, logotipi un citi avotu identifikatori, lai tie netiktu izmantoti konkrētiem mērķiem. Autortiesības atšķiras arī no patentu likuma, ar kuru tiek aizsargāti izgudrojumi.

Kāda ir atšķirība starp autortiesībām un konfidencialitāti?

Ja videoklipā vai attēlā esat redzams jūs vai audioierakstā ir dzirdama jūsu balss, tas nenozīmē, ka jums pieder autortiesības uz šo materiālu. Piemēram, ja jūsu draudzene uzņēma attēlu, kurā esat redzams jūs un viņa, autortiesības uz šo fotoattēlu pieder viņai. Ja jūsu draugs vai cita persona bez jūsu atļaujas augšupielādēja videoklipu, attēlu vai ierakstu, kurā esat redzams jūs vai kurā ir dzirdama jūsu balss, un, jūsuprāt, ar to tiek pārkāpta jūsu konfidencialitāte vai drošība, varat iesniegt sūdzību par konfidencialitātes neievērošanu.

Prasības paziņojumiem par autortiesību pārkāpumiem

Vienkāršākais veids, kā iesniegt sūdzību, ir izmantot mūsu ar tiesību aktiem saistīto problēmu risināšanas rīku.

Paziņojumā par autortiesību pārkāpumu ir jāiekļauj tālāk norādītie elementi. Bez šīs informācijas mēs nevarēsim reaģēt uz jūsu pieprasījumu.

1. Jūsu kontaktinformācija

Jums jānorāda informācija, ko varam izmantot, lai sazinātos ar jums par jūsu sūdzību, piemēram, e-pasta adrese, fiziskā adrese vai tālruņa numurs.

2. Apraksts par darbu, kura autortiesības, jūsuprāt, ir pārkāptas.

Savā sūdzībā skaidri un detalizēti aprakstiet ar autortiesībām aizsargāto saturu, kuru vēlaties aizsargāt. Ja sūdzība attiecas uz vairākiem ar autortiesībām aizsargātiem darbiem, saskaņā ar tiesību aktiem ir atļauts norādīt šādu darbu piemēru sarakstu.

3. Katras lapas URL, kurā, iespējams, tiek pārkāptas autortiesības

Sūdzībā ir jānorāda tā satura URL, ar kuru, jūsuprāt, tiek pārkāptas jūsu tiesības. Pretējā gadījumā mēs nevarēsim atrast šo saturu. Jānorāda precīzāka informācija, ne tikai vispārīga informācija par atrašanās vietu. Lūdzu, norādiet tieši attiecīgā satura vietrādi(-žus) URL.

4. Jums ir jāpiekrīt abiem tālāk minētajiem apgalvojumiem un jāapliecina tajos minētais.

 • “Es godprātīgi uzskatu, ka iepriekš minēto ar autortiesībām aizsargāto un, iespējams, autortiesības pārkāpjošo materiālu izmantošanu nav pilnvarojis autortiesību īpašnieks vai tā pārstāvis vai tā nav atļauta saskaņā ar tiesību aktiem.”
 • UN
 • “Šajā paziņojumā sniegtā informācija ir patiesa, un, apzinoties sodu par nepatiesas informācijas sniegšanu, es zvēru, ka esmu autortiesību īpašnieks vai esmu pilnvarots rīkoties tā īpašnieka vārdā, kura ekskluzīvās tiesības, iespējams, tiek pārkāptas.”

5. Jūsu paraksts

Autortiesību īpašniekam vai viņa pārstāvim, kas ir pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā, ir jāapstiprina šādi pilnīgi paziņojumi ar fizisko vai elektronisko parakstu. Lai nodrošinātu atbilstību šai prasībai, sūdzības apakšā paraksta vietā varat ierakstīt savu vārdu un uzvārdu.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
false
false