Какво представляват авторските права?

Кои типове произведения са предмет на авторски права?

Собствеността върху авторските права дава на собственика изключителното право да използва произведението с някои изключения. Когато човек създаде оригинално произведение, обективирано в материална форма, той автоматично притежава авторските права върху него.

Много типове произведения отговарят на условията да бъдат защитени с авторски права, например:

 • аудиовизуални произведения, като телевизионни програми, филми и онлайн видеоклипове;
 • звукозаписи и музикални композиции;
 • писмени произведения, като лекции, статии, книги и музикални композиции;
 • визуални произведения, като картини, плакати и реклами;
 • видеоигри и компютърен софтуер;
 • драматични произведения, като пиеси и мюзикъли.

Службата за авторските права предлага информация онлайн. Можете да се обърнете и към адвокат, ако искате да знаете повече.

Възможно ли е да се използва защитено с авторски права произведение, без да има нарушение?

Да, в някои случаи е възможно да се използва защитено с авторски права произведение, без да се нарушават правата на собственика. За повече информация по въпроса ви препоръчваме да научите за честната употреба. Важно е да се отбележи, че съдържанието ви може да бъде премахнато в отговор на иск за нарушаване на авторски права дори ако...

 • сте посочили собственика на авторските права;
 • не сте получавали приходи от съдържанието в нарушение;
 • сте таксували за копие от въпросното съдържание;
 • сте забелязали подобно съдържание другаде в интернет;
 • сте купили съдържанието, включително хартиено или цифрово копие;
 • сте записали съдържанието от телевизията, киното или радиото;
 • сте копирали съдържанието от учебник, афиш за филм или снимка;
 • сте заявили, че „не възнамерявате да нарушавате авторските права“.

Някои създатели на съдържание избират да предоставят произведенията си за повторна употреба с определени изисквания. За повече информация относно това ви препоръчваме да научите за лиценза „Криейтив комънс“.

Може ли Google да определи собствеността върху авторските права?

Не.Google не може да бъде посредник в спорове относно собствеността върху авторските права. Когато получим попълнено и валидно известие за сваляне, премахваме съдържанието, както изисква законът. При получаването на валидно насрещно уведомление го препращаме до лицето, което е поискало премахването. Ако спорът пак продължава, засегнатите страни трябва да решат проблема в съда.

Каква е разликата между авторските права и запазената марка? А патентите?

Авторските права са само една форма на интелектуална собственост. Те не са като запазената марка, която защитава търговски наименования, слогани, логотипи и други начини за идентифициране на първоизточника от използване от други лица за определени цели. Има разлика и от закона за патентите, който защитава изобретенията.

Каква е разликата между авторските права и поверителността?

Самото ви появяване във видеоклип, изображение или аудиозапис не означава, че притежавате авторските права върху тях. Например ако ваш приятел ви е снимал, той притежава авторските права върху изображението. В случай че приятел или някой друг е качил видеоклип, изображение или запис с вас без разрешение и смятате, че това нарушава поверителността или безопасността ви, ви препоръчваме да подадете жалба относно поверителността.

Изисквания за известията за нарушаване на авторски права

Най-лесният начин да подадете жалба е като използвате инструмента ни за отстраняване на неизправности, свързани с правни въпроси.

Известията за авторски права трябва да включват следните елементи. Без тази информация няма да можем да предприемем действие по искането ви:

1. Информация за връзка с вас

Трябва да предоставите информация, която ще ни позволи да се свържем с вас във връзка с жалбата ви, като имейл адрес, физически адрес или телефонен номер.

2. Описание на произведението ви, чиито авторски права смятате за нарушени

Уверете се, че в жалбата си ясно и пълно сте описали защитеното с авторски права съдържание, което искате да предпазите. Ако жалбата ви обхваща няколко такива произведения, законът позволява представителен списък.

3. Всеки URL адрес, за който се твърди, че е в нарушение

В жалбата ви трябва да е включен конкретният URL адрес на съдържанието, за което смятате, че нарушава правата ви. В противен случай няма да можем да го открием. Общата информация за местоположението му не е достатъчна. Моля, включете URL адреса или съответно адресите на въпросното съдържание.

4. Трябва да приемете и потвърдите следните изявления:

 • „Имам достатъчно основания да смятам, че ползването на гореописаните защитени с авторски права материали, за които се твърди, че са в нарушение, не е упълномощено от собственика на авторските права, негов представител или от закона“.
 • и
 • „Информацията в това известие е точна и под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване заявявам, че аз съм собственикът·на авторските права или съм упълномощен/а да действам от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено“.

5. Подпис

Пълните жалби изискват физически или електронен подпис на собственика на авторските права или представителя, упълномощен да действа от негово име. За да изпълните това изискване, може да въведете пълното си юридическо име, което да играе ролята на подпис, в долната част на жалбата си.