Juriidilistel põhjustel sisust teavitamine

Juriidilistel põhjustel sisu eemaldamise taotlemine Google'i toodetest

Suhtume sobimatusse sisusse väga tõsiselt

Kui märkate Google'i teenuses sisu, mis teie arvates rikub seadusi või teie õigusi, andke meile sellest teada. Vaatame materjali üle ja kaalume selle blokeerimist, sellele juurdepääsu piiramist või eemaldamist. Ka näiteks andmepüük, vägivald või vulgaarne sisu võivad meie teenuse eeskirju rikkuda ja kvalifitseeruda Google'i teenustest eemaldamiseks. Enne taotluse loomist juhtige sisule tähelepanu asjakohases teenuses. 

Taotluse loomine

 

Oma teabe kaitsmine

Meie eesmärk on pakkuda teile maailma võimsamaid turva- ja privaatsustööriistu. Turvalisus ja privaatsus on meie jaoks olulised ning töötame pidevalt nende tagamise nimel.

Meie privaatsuseeskirjadest leiate lisateavet selle konta, kuidas Google teavet kasutab ja mil viisil saate ise end kaitsta.

Meie turbekeskus aitab teil ja teie perel veebi ohutult kasutada. Külastage seda saiti, et saada lisateavet ja lugeda, kuidas Google aitab kaitsta teid, teie arvutit ja internetti küberkuritegevuse eest.

Läbipaistvus on esmatähtis

Läbipaistvus on üks Google'i põhiväärtustest. 

Läbipaistvuse suurendamiseks võidakse iga meile saadetud õigusalase teabe koopia edastada avaldamiseks projektile Lumen. Lumen on sõltumatu uuringuprojekt, mida haldab Harvardi ülikooli õigusteaduskonna nimel Berkman Klein Center. Lumeni andmebaasis on miljonid sisu eemaldamise taotlused, mida eri ettevõtted, sh Google, on vabatahtlikult jaganud. Selle eesmärk on hõlbustada akadeemilist ja valdkonnaalast uurimistööd seoses sisu saadavalolekuga veebis. Lumen eemaldab saatja isikliku kontaktteabe (nt telefoninumbri, e-posti aadressi ja postiaadressi).

Lumeni väljaande näidise leiate siit.

Sarnast teavet teie teatisest võime avaldada ka oma läbipaistvusraportis, mis sisaldab andmeid meie teenustest teabe eemaldamise taotluste kohta, mille oleme saanud autoriõiguste omanikelt ja valitsusasutustelt.

Autoriõiguste olemus

Google'i põhimõte on reageerida autoriõiguste rikkumise teatistele Ameerika Ühendriikide autorikaitse seaduse (Digital Millenium Copyright Act – DMC) alusel. Lisateavet meie autoriõiguste eeskirjade ja täieliku teatise nõuete kohta lugege meie autoriõiguste abikeskusest.

Google'i rakendused
Peamenüü
16293288562389253448
true
Abikeskusest otsimine
true
true
true
false
false