Juridiskie noņemšanas pieprasījumi

Ja Google tīklā esat pamanījis saturu, ar kuru, iespējams, tiek pārkāpti tiesību akti, informējiet mūs par to, lai mēs varētu rūpīgi pārskatīt attiecīgo materiālu un apsvērt iespēju bloķēt vai noņemt to vai ierobežot tam piekļuvi. Google produktu politikas var tikt pārkāptas arī ar aizskaroša satura iekļaušanu Google pakalpojumos, tādēļ, pirms nosūtāt mums juridisku pieprasījumu, attiecīgo ziņu, attēlu vai videoklipu atzīmējiet kā nepiemērotu, lai to pārskatītu kāda no mūsu satura komandām. Tālāk skatiet plašāku informāciju par mūsu produktu un konfidencialitātes politikām, mūsu apņemšanos nodrošināt pārredzamību un to, kā uzņēmumam iesniegt derīgu juridisko paziņojumu.

Atbalsta meklēšana problēmas gadījumā

Pārskatiet resursus, kas norādīti Google produktu atbalsta centrā. Tur varēsiet atrast atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem vai meklēt mūsu kopienas palīdzības forumu.

Lai uzzinātu vairāk par Google drošības un konfidencialitātes rīkiem, varat skatīt arī mūsu lapu Politikas un principi.

Informācijas aizsargāšana

Mūsu mērķis ir nodrošināt saviem lietotājiem pasaulē jaudīgākos drošības un konfidencialitātes rīkus. Mēs pievēršam lielu uzmanību drošībai un konfidencialitātei, jo apzināmies, cik augstu jūs to vērtējat, un cītīgi strādājam, lai jums to nodrošinātu.

Lai uzzinātu, kā uzņēmums Google izmanto informāciju un kā jūs varat aizsargāt savu konfidencialitāti, izlasiet Google konfidencialitātes politiku.

Mūsu vietne Drošības centrs palīdz rūpēties par jūsu un jūsu ģimenes drošību tiešsaistē. Apmeklējiet šo vietni, lai iegūtu plašāku informāciju un izprastu, kā Google palīdz aizsargāt jūs, jūsu datoru un internetu no kibernoziedzības.

Pārredzamība mūsu darbā

Pārredzamība ir uzņēmuma Google pamatvērtība. Mūsu atbildība šajā uzņēmumā ir nodrošināt pēc iespējas labāku tās informācijas plūsmas pārredzamību, kas saistīta ar mūsu rīkiem un pakalpojumiem. Mēs uzskatām, ka lielāks informācijas apjoms nodrošina lielākas izvēles iespējas, lielāku brīvību, kā arī lielāku spēku katram lietotājam.

Lai nodrošinātu pārskatāmību, visu saņemto juridisko paziņojumu kopijas var tikt nosūtītas projekta Lumen pārstāvjiem, kuri tās publicēs un sniegs komentārus par tām. Lumen ir ASV juridisko mācību iestāžu kopprojekts, kura mērķis ir nodrošināt resursus par vārda brīvību tiešsaistē un intelektuālā īpašuma tiesību aktiem. Vienlaikus tā ir arī datu bāze, kurā apkopoti pieprasījumi par satura noņemšanu no interneta. Projekta Lumen pārstāvji rediģēs iesniedzēja kontaktinformāciju (t.i., tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi).

Šādas publikācijas piemēru varat skatīt šeit.

Līdzīgu informāciju no jūsu paziņojuma mēs varam publicēt arī savā pakalpojumā Pārredzamības atskaite. Šajā pakalpojumā tiek sniegti dati par pieprasījumiem, kurus saņemam no autortiesību īpašniekiem un valsts iestādēm attiecībā uz informācijas noņemšanu no mūsu pakalpojumiem.

Izpratne par autortiesībām

Saskaņā ar uzņēmuma Google politiku mums ir jāreaģē uz paziņojumiem par autortiesību pārkāpumiem, kas atbilst Digitālās tūkstošgades autortiesību likumam (Digital Millennium Copyright Act — DMCA). Lai uzzinātu vairāk par autortiesībām, Google politikām un prasībām, kas attiecas uz pilnīgu paziņojumu iesniegšanu, lūdzu, apmeklējiet mūsu autortiesību palīdzības centru.

Juridiskā pieprasījuma iesniegšana

Šis rīks palīdzēs ziņot par saturu, kas, jūsuprāt, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir jānoņem no Google pakalpojumiem. Aizpildot attiecīgo veidlapu, nodrošināsiet mums visu nepieciešamo informāciju, lai mēs varētu izskatīt jūsu konkrēto pieprasījumu un izmeklēt to pēc iespējas ātrāk.

Ja jūsu juridiskais pieprasījums attiecas uz vairākiem Google produktiem, lūdzu, ņemiet vērā, ka par katru no šiem produktiem ir jāiesniedz atsevišķs paziņojums.