Juridiske forespørsler om fjerning

Hvis du har funnet innhold på Google som kan være i strid med loven, ber vi deg opplyse oss om dette. Vi går deretter nøye gjennom materialet og kan beslutte å blokkere, fjerne eller begrense tilgang til det. Innhold som misbrukes i Googles tjenester, kan også være i strid med produktretningslinjene for Google. Derfor, og før du bestemmer deg for å sende oss en juridisk forespørsel, bør du vurdere å rapportere innlegget, bildet eller videoen slik at innholdsteamene våre kan vurdere det. Les gjennom de påfølgende delene hvis du vil finne ut mer om personvernreglene og produktretningslinjene, arbeidet for åpenhet, og hvordan du sender inn en gyldig juridisk merknad til Google.

Oppbygging av en solid sak

Sørg for at du har lest gjennom de mange ressursene i brukerstøttesentret for Google-produkter. Der kan du finne svar på vanlige spørsmål eller søke gjennom hjelpeforumet for fellesskapet.

Du kan også finne ut mer om verktøyene Google stiller til disposisjon for sikkerhet og personvern, på siden Retningslinjer og prinsipper.

Beskyttelse av informasjonen din

Vi tar sikte på å gi deg verdens beste verktøy for sikkerhet og personvern. Sikkerhet og personvern er noe vi tar på alvor. Vi vet at det også er viktig for deg, så derfor legger vi ned mye arbeid i dette.

Les gjennom personvernreglene for Google for å finne ut hvordan Google bruker informasjon og hvordan du kan verne om personvernet ditt.

På nettstedet Godt å vite finner du tips om hvordan du og familien kan ferdes trygt på nettet. Ta turen innom det for å finne ut mer om og forstå hva Google gjør for å beskytte deg, datamaskinen din og Internett mot nettkriminalitet.

Åpenhet i prosessen vår

Åpenhet er en kjerneverdi hos Google. Som selskap anser vi det som vårt ansvar å sikre maksimal åpenhet i forbindelse med informasjonsflyten rundt verktøyene og tjenestene våre. Vi mener at mer informasjon betyr flere valgmuligheter, mer frihet og dermed mer makt til individet.

Som del av arbeidet med å opprettholde en slik åpenhet, kan vi sende en kopi av alle juridiske merknader vi mottar, til Lumen-prosjektet for publisering og kommentering. Lumen er et samarbeidsprosjekt mellom juridiske fakulteter ved amerikanske universiteter, og formålet deres er å tilby ressurser om immatrialrett og ytringsfrihet på nettet. Det er også en database over forespørsler om fjerning av innhold fra Internett. Lumen fjerner innsenderens personlige kontaktinformasjon (dvs. telefonnummer, e-postadresse og adresse).

Du kan se et eksempel på en slik publikasjon her.

Vi kan også offentliggjøre tilsvarende informasjon fra varselet ditt i innsynsrapporten vår. I innsynsrapporten finner du informasjon om forespørslene vi mottar fra opphavsrettseiere og myndighetsinstanser om å fjerne informasjon fra tjenestene våre.

En forklaring på opphavsrett

Google overholder som prinsipp varsler om brudd på opphavsrett i henhold til den amerikanske DMCA-loven (Digital Millennium Copyright Act). Hvis du vil finne ut mer om opphavsrett, Googles retningslinjer og kravene for et fullstendig varsel, kan du gå til hjelpesenteret for opphavsrett.

Send inn en juridisk forespørsel

Med dette verktøyet blir du veiledet gjennom prosessen for å rapportere innhold du mener rettferdiggjør fjerning fra Googles tjenester basert på gjeldende lovverk. Hvis du fyller ut det aktuelle skjemaet, gir du oss alle opplysningene vi trenger for å undersøke og løse forespørselen din så fort som mulig.

Hvis den juridiske forespørselen din omfatter flere Google-produkter, må du sende inn en separat forespørsel for hver av de berørte produktene.