Právní žádosti o odstranění obsahu

Pokud na Googlu narazíte na obsah, který může porušovat zákon, informujte nás o tom, abychom mohli materiál zkontrolovat a případně zablokovat, odstranit nebo k němu znemožnit přístup. Protiprávní obsah ve službách Google může také porušovat zásady některé ze služeb Google. Před odesláním právní žádosti tedy můžete zkusit příslušný příspěvek, obrázek nebo video nahlásit jednomu z našich obsahových týmů, který věc zkontroluje. Další informace o zásadách služeb a ochrany soukromí, o transparentních postupech a o tom, jak do Googlu odeslat platné právní oznámení, naleznete níže.

Vyhledání podpory pro váš problém

Nejprve projděte veškeré informační zdroje v centru podpory služeb Google. Zde můžete nalézt odpovědi na nejčastější dotazy nebo vyhledat fórum nápovědy naší komunity.

Další informace o nástrojích společnosti Google pro zabezpečení a ochranu soukromí naleznete na stránce Zásady a pravidla.

Ochrana vašich informací

Naším cílem je poskytovat nejefektivnější nástroje k zabezpečení a ochraně soukromí na světě. Na zabezpečení a ochraně soukromí nám velmi záleží, víme, jak jsou pro vás důležité a usilovně pracujeme na tom, aby správně fungovaly.

Informace o tom, jak společnost Google používá vaše údaje a jakým způsobem můžete chránit své soukromí, naleznete v zásadách ochrany soukromí.

Se zabezpečením na internetu pomůže vám i vaší rodině náš web Centrum pro bezpečnost. Naleznete zde další informace o tom, jak Google pomáhá chránit vás, váš počítač a internet před kyberzločinem.

Transparentní postupy

Transparentnost je ústřední hodnotou společnosti Google. Jsme přesvědčeni, že je naší povinností zajistit maximální transparentnost toku informací souvisejících s našimi nástroji a službami. Věříme, že více informací přináší každému jednotlivci větší možnost volby, více svobody a koneckonců i větší vliv.

V rámci našich snah zůstat transparentní mohou být kopie všech přijatých právních žádostí odeslány do projektu Lumen, v rámci kterého budou zveřejněny a opatřeny poznámkami. Lumen je společný projekt právnických fakult ze Spojených států, jehož cílem je poskytovat informace o svobodě slova na internetu a zákoně na ochranu duševního vlastnictví. Obsahuje také databázi žádostí o odstranění obsahu z internetu. Organizace Lumen před zveřejněním odstraní osobní kontaktní údaje odesilatele (tj. telefonní číslo, e-mail a adresu).

Příklad takového zveřejnění naleznete zde.

Podobné údaje z vaší žádosti můžeme zveřejnit taktéž ve službě Transparency Report. Služba Transparency Report poskytuje údaje o požadavcích na odstranění informací z našich služeb, které jsme dostali od vlastníků autorských práv a státní správy.

Porozumění autorskému právu

Součástí našich zásad je reagovat na oznámení o porušení práv v souladu se zákonem DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Další informace o autorských právech, zásadách společnosti Google a požadavcích na oznámení naleznete v centru nápovědy o autorských právech.

Odeslání právní žádosti

Tento nástroj vás provede postupem nahlášení obsahu, který podle vás v souladu s příslušnými zákony zasluhuje odstranění ze služeb Google. Vyplnění příslušného formuláře pomůže zajistit, že budeme mít všechny potřebné informace k prošetření konkrétního případu a budeme moci záležitost co nejrychleji vyřešit.

Pokud se vaše právní žádost týká několika služeb Google, je třeba odeslat oznámení pro každou dotčenou službu zvlášť.