Mga Kahilingan ng Pag-aalis sa Usaping Legal

Kung may makikita kang nilalaman sa Google na maaaring lumabag sa batas, ipaalam sa amin at susuriin namin nang mabuti ang materyales at isasaalang-alang ang pagba-block, pag-aalis o paghihigpit ng access dito. Ang mapang-abusong nilalaman sa mga serbisyo ng Google ay maaari ding lumabag sa mga patakaran sa produkto ng Google, kaya bago magpadala sa amin ng kahilingang legal, isaalang-alang ang pagpa-flag sa post, larawan o video upang masuri ng isa sa aming mga content team. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa aming mga patakaran sa produkto at privacy, aming paninindigan sa transparency, at paano magsumite ng may-bisang legal na notification sa Google, basahin ang nasa ibaba.

Paghahanap ng suporta para sa iyong isyu

Siguraduhing binisita mo na ang maraming mapagkukunan sa Center ng Suporta sa Produkto ng Google. Doon, makikita mo ang mga sagot sa mga madalas itanong o maghanap sa aming forum ng tulong sa komunidad.

Maaari ka ring matuto nang higit pa tungkol sa mga tool sa security at privacy ng Google sa aming pahina ng Mga Patakaran at Prinsipyo.

Pagprotekta sa iyong impormasyon

Nilalayon naming makapagbigay sa iyo ng pinakamalakas na mga tool sa security at privacy sa buong mundo. Mahalaga sa amin ang security at privacy, alam namin kung gaano kahalaga sa iyo ang mga ito at nagsusumikap kami nang mabuti upang maayos ang mga ito.

Basahin ang Patakaran sa Privacy ng Google upang malaman kung paano ginagamit ng Google ang impormasyon at ang mga paraan kung saan maaari mong protektahan ang iyong privacy.

Makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang aming site na Mabuting Malaman na manatiling ligtas online. Bumisita upang matuto nang higit pa at maunawaan kung paano tumutulong ang Google na protektahan ka, ang iyong computer at ang Internet mula sa cybercrime.

Transparency sa aming proseso

Pangunahing pinapahalagahan sa Google ang transparency. Bilang isang kumpanya, sa tingin namin ay pananagutan naming tiyakin na sinusulit namin ang transparency sa pagdaloy ng impormasyon na nauugnay sa aming mga tool at serbisyo. Naniniwala kami na ang higit na impormasyon ay nangangahulugan ng higit na pagpipilian, higit na kalayaan at panghuli ay higit na kapangyarihan para sa indibidwal.

Bilang bahagi ng aming mga pagsusumikap na manatiling transparent, maaaring ipadala ang kopya ng bawat legal na notification na matatanggap namin sa proyektong Lumen para sa publication at anotasyon. Ang Lumen ay isang proyektong magkasamang binuo ng mga paaralan ng abogasya sa U.S. na naglalayong magbigay ng mga mapagkukunan tungkol sa malayang pananalita online at batas sa intelektwal na ari-arian. Isa rin itong database ng mga kahilingang mag-alis ng nilalaman mula sa internet. I-e-edit ng Lumen ang personal na impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng nagsumite (ibig sabihin, numero ng telepono, e-mail at address).

Maaari mong makita ang halimbawa ng ganoong publication dito.

Maaari din kaming mag-publish ng katulad na impormasyon mula sa iyong notice sa aming Transparency Report. Nagbibigay ng data ang Transparency Report sa mga kahilingang natatanggap namin mula sa mga may-ari ng copyright at pamahalaan upang mag-alis ng impormasyon mula sa aming mga serbisyo.

Pag-unawa sa copyright

Patakaran ng Google na sumunod sa mga notice ng paglabag sa copyright alinsunod sa Digital Millenium Copyright Act. Upang magbasa nang higit pa tungkol sa aming copyright, mga patakaran ng Google at mga kinakailangan ng isang kumpletong notice, mangyaring bumisita sa aming Copyright Help Center.

Magsumite ng Kahilingan Legal

Gagabayan ka ng tool na ito sa proseso ng pag-uulat ng nilalaman na pinaniniwalaan mong nagpapahintulot sa pag-aalis mula sa mga serbisyo ng Google batay sa mga naaangkop na batas. Makakatulong ang pagkumpleto sa naaangkop na form na matiyak na magkakaroon kami ng lahat ng impormasyong kinakailangan upang masiyasat ang iyong partikular na tanong at lutasin ito nang mabilis hangga't maaari.

Kung sangkot sa iyong kahilingang legal ang maraming produkto ng Google,  pakitandaan na dapat kang magsumite ng notice para sa bawat naaapektuhang produkto.