Yêu cầu xóa theo pháp lý

Nếu bạn thấy nội dung trên Google có thể vi phạm luật, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận tài liệu và xem xét việc chặn, xóa hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung đó. Nội dung lạm dụng trên dịch vụ của Google cũng có thể vi phạm chính sách sản phẩm của Google, do vậy, trước khi gửi cho chúng tôi yêu cầu pháp lý, hãy xem xét gắn cờ bài đăng, hình ảnh hoặc video cho một trong các nhóm nội dung của chúng tôi để xem lại. Để biết thêm thông tin về sản phẩm và chính sách bảo mật của chúng tôi, cam kết về tính minh bạch và cách gửi thông báo pháp lý hợp lệ tới Google, hãy đọc phần sau.

Tìm kiếm hỗ trợ cho vấn đề của bạn

Đảm bảo bạn đã truy cập nhiều tài nguyên tại Trung tâm hỗ trợ sản phẩm của Google. Ở đó, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi thường gặp hoặc tìm kiếm diễn đàn trợ giúp cộng đồng của chúng tôi.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về công cụ bảo mật và riêng tư của Google tại trang Chính sách và nguyên tắc của chúng tôi.

Bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn các công cụ bảo mật và riêng tư mạnh nhất trên thế giới. Bảo mật và quyền riêng tư quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi biết mức độ quan trọng của chúng đối với bạn và chúng tôi nỗ lực để đạt được điều đó.

Đọc Chính sách bảo mật của Google để tìm hiểu cách Google sử dụng thông tin và các cách mà bạn có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Trang web Điều cần biết giúp bạn và gia đình bạn luôn an toàn trực tuyến. Hãy truy cập để tìm hiểu thêm và hiểu rõ cách Google giúp bảo vệ bạn, máy tính của bạn và Internet khỏi tội phạm mạng.

Tính minh bạch trong quy trình của chúng tôi

Tính minh bạch là giá trị cốt lõi tại Google. Là một công ty, chúng tôi thấy rằng trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi tối đa hóa tính minh bạch trong luồng thông tin liên quan đến các công cụ và dịch vụ của mình. Chúng tôi tin rằng nhiều thông tin hơn nghĩa là nhiều lựa chọn hơn, tự do hơn và cuối cùng là nhiều quyền lực hơn cho cá nhân.

Là một phần trong nỗ lực duy trì minh bạch của chúng tôi, bản sao của mỗi thông báo pháp lý mà chúng tôi nhận được có thể được gửi đến dự án Lumen để xuất bản và chú thích. Lumen là một dự án hợp tác giữa các trường luật ở Hoa Kỳ, dự án này tìm cách cung cấp tài nguyên về bài phát biểu tự do trực tuyến và luật sở hữu trí tuệ. Dự án này cũng là cơ sở dữ liệu gồm các yêu cầu xóa nội dung khỏi Internet. Lumen sẽ biên tập lại thông tin liên hệ cá nhân của người gửi (ví dụ: số điện thoại, email và địa chỉ).

Bạn có thể xem ví dụ về ấn phẩm như vậy tại đây.

Chúng tôi cũng có thể xuất bản thông tin tương tự từ thông báo của bạn tới Báo cáo minh bạch. Báo cáo minh bạch cung cấp dữ liệu về yêu cầu xóa thông tin khỏi dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi nhận được từ chủ sở hữu bản quyền và chính phủ.

Hiểu rõ về bản quyền

Chính sách của Google là tuân thủ thông báo vi phạm bản quyền theo Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số. Để đọc thêm về bản quyền của chúng tôi, chính sách của Google và yêu cầu của một thông báo đầy đủ, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp bản quyền của chúng tôi.

Gửi yêu cầu pháp lý

Công cụ này sẽ hướng dẫn bạn quy trình báo cáo nội dung mà bạn cho là có lý do xác đáng để xóa khỏi dịch vụ của Google dựa vào luật hiện hành. Hoàn thành biểu mẫu thích hợp sẽ giúp đảm bảo rằng chúng tôi có tất cả thông tin cần thiết để điều tra yêu cầu cụ thể và giải quyết yêu cầu đó càng nhanh càng tốt

Nếu yêu cầu pháp lý của bạn liên quan đến nhiều sản phẩm của Google,  xin lưu ý rằng bạn phải gửi thông báo cho mỗi sản phẩm bị ảnh hưởng.