Báo cáo nội dung vì lý do pháp lý

Yêu cầu xóa nội dung khỏi các sản phẩm của Google vì lý do pháp lý

Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề nội dung không phù hợp

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn thấy sản phẩm của Google có nội dung mà bạn cho là vi phạm quyền của mình hoặc vi phạm luật pháp. Chúng tôi sẽ xem xét nội dung đó và cân nhắc việc chặn, giới hạn hoặc xóa quyền truy cập vào nội dung. Các nội dung lừa đảo, bạo lực hoặc tục tĩu cũng có thể vi phạm chính sách sản phẩm của chúng tôi. Vì vậy, những nội dung đó có thể bị xóa khỏi các sản phẩm của Google. Trước khi bạn tạo yêu cầu, hãy thử gắn cờ nội dung đó trong sản phẩm có liên quan. 

Tạo yêu cầu

 

Bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn các công cụ mạnh nhất thế giới về bảo mật và quyền riêng tư. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật và quyền riêng tư, đồng thời luôn nỗ lực cải thiện hai yếu tố này.

Hãy đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để tìm hiểu cách Google sử dụng thông tin, cũng như cách bạn có thể tự bảo vệ mình.

Trung tâm an toàn của chúng tôi giúp bạn và gia đình bạn luôn an toàn khi lên mạng. Hãy truy cập để tìm hiểu thêm và nắm được cách Google bảo vệ bạn, máy tính của bạn và Internet khỏi tội phạm mạng.

Tính minh bạch là giá trị cốt lõi của chúng tôi

Google coi tính minh bạch là giá trị cốt lõi. 

Trong nỗ lực duy trì tính minh bạch, chúng tôi có thể gửi một bản sao của từng thông báo pháp lý mà mình nhận được đến dự án Lumen để công bố. Lumen là một dự án nghiên cứu độc lập chịu sự quản lý của Trung tâm Internet và xã hội Berkman Klein tại trường Luật của Đại học Harvard. Cơ sở dữ liệu của Lumen chứa hàng triệu yêu cầu gỡ bỏ nội dung mà nhiều công ty tự nguyện chia sẻ, trong đó có Google. Mục đích của dự án này là hỗ trợ nghiên cứu trong ngành và nghiên cứu học thuật liên quan đến tính sẵn có của nội dung trực tuyến. Lumen sẽ loại bỏ thông tin liên hệ cá nhân của người gửi (nghĩa là số điện thoại, email và địa chỉ).

Bạn có thể xem ví dụ về một bản công bố của Lumen tại đây.

Chúng tôi cũng có thể đưa những thông tin có trong thông báo của bạn vào trong Báo cáo minh bạch. Báo cáo này cung cấp dữ liệu về những yêu cầu mà chúng tôi nhận được từ các chính phủ và chủ sở hữu bản quyền đề nghị xóa thông tin khỏi sản phẩm của Google.

Tìm hiểu về bản quyền

Chính sách của Google là tuân thủ các thông báo về nội dung vi phạm bản quyền theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ. Để đọc thêm về chính sách bản quyền của chúng tôi và các yêu cầu để có một thông báo hoàn chỉnh, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp về bản quyền của chúng tôi.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính