คำขอลบเนื้อหาตามกฎหมาย

หากพบเนื้อหาใน Google ที่อาจละเมิดกฎหมาย โปรดแจ้งให้เราทราบแล้วเราจะตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน ตลอดจนพิจารณาบล็อก ลบ หรือจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าว เนื้อหาที่เป็นการละเมิดในบริการของ Google อาจละเมิดนโยบายผลิตภัณฑ์ของ Google ด้วย ดังนั้นโปรดพิจารณาติดธงทำเครื่องหมายโพสต์ รูปภาพ หรือวิดีโอเพื่อให้ทีมของเราตรวจสอบก่อนส่งคำขอทางกฎหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายผลิตภัณฑ์และนโยบายส่วนบุคคล ความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใส และวิธีส่งหนังสือแจ้งทางกฎหมายที่ถูกต้องมายัง Google โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างต่อไป

การค้นหาการสนับสนุนสำหรับปัญหาของคุณ

โปรดอย่าลืมไปที่แหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายที่ศูนย์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Google ซึ่งคุณจะสามารถค้นหาคำตอบของคำถามที่พบบ่อย หรือค้นหาฟอรัมความช่วยเหลือของชุมชนของเรา

คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ Google ได้ที่หน้านโยบายและหลักการ

การปกป้องข้อมูลของคุณ

เรามีเป้าหมายที่จะให้บริการเครื่องมือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เราทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญกับคุณเพียงใด และเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้เหมาะสม

โปรดอ่านนโยบายส่วนบุคคลของ Google เพื่อเรียนรู้วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลและวิธีที่คุณจะสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

ไซต์นานาน่ารู้ของเราช่วยให้คุณและครอบครัวออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย โปรดไปที่ไซต์ดังกล่าวเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและทำความเข้าใจวิธีที่ Google ช่วยปกป้องคุณ คอมพิวเตอร์ของคุณ และอินเทอร์เน็ตจากอาชญากรรมไซเบอร์

ความโปร่งใสในการดำเนินการของเรา

ความโปร่งใสเป็นค่านิยมสำคัญของ Google ในฐานะบริษัท เรารู้สึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลให้มีความโปร่งใสสูงสุดในทุกขั้นตอนการส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและบริการของเรา เราเชื่อว่าข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหมายถึงตัวเลือกที่เพิ่มขึ้น เสรีภาพที่เพิ่มขึ้น และที่สำคัญที่สุดคืออำนาจที่เพิ่มขึ้นสำหรับปัจเจกบุคคล

ในการพยายามคงรักษาความโปร่งใส เราจะส่งสำเนาหนังสือแจ้งทางกฎหมายที่เราได้รับแต่ละฉบับไปยังโครงการ Lumen เพื่อเผยแพร่และระบุหมายเหตุ Lumen เป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนสอนด้านกฎหมายในสหรัฐอเมริกาที่ต้องการมอบทรัพยากรเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกทางออนไลน์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลคำขอลบเนื้อหาจากอินเทอร์เน็ตด้วย Lumen จะตรวจทานข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของผู้ที่ส่งหนังสือแจ้งเข้ามา (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่)

คุณสามารถดูตัวอย่างการเผยแพร่ดังกล่าวได้ที่นี่

นอกจากนี้เราอาจเผยแพร่ข้อมูลที่คล้ายกันนี้จากหนังสือแจ้งของคุณลงในรายงานเพื่อความโปร่งใสของเราด้วย รายงานเพื่อความโปร่งใสให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำขอที่เราได้รับจากเจ้าของลิขสิทธิ์และรัฐบาลเพื่อลบข้อมูลออกจากบริการของเรา

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

Google มีนโยบายปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม Digital Millenium Copyright Act หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเรา นโยบายของ Google และข้อกำหนดของหนังสือแจ้งที่สมบูรณ์ โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านลิขสิทธิ์ของเรา

ส่งคำขอทางกฎหมาย

เครื่องมือนี้จะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนการรายงานเนื้อหาที่คุณเห็นว่าควรลบออกจากบริการของ Google ตามกฎหมายที่มีผลบังคับ การกรอกฟอร์มที่เหมาะสมให้สมบูรณ์จะช่วยดูแลให้เรามีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการตรวจสอบข้อซักถามของคุณและแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

โปรดทราบว่าคุณต้องส่งหนังสือแจ้งสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบแยกกันหากคำขอทางกฎหมายประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Google หลายผลิตภัณฑ์