Rapportera innehåll av juridiska skäl

Begära borttagning av innehåll från Googles produkter av juridiska skäl

Vi tar olämpligt innehåll på allvar

Kontakta oss om du ser innehåll i en Google-produkt som du anser bryter mot lagen eller gör intrång på dina rättigheter. Vi granskar materialet och överväger att blockera, ta bort eller begränsa åtkomsten till det. Nätfiske, våld, explicit innehåll och liknande kan också bryta mot våra produktpolicyer och uppfylla kraven för borttagning från Google-produkter. Testa att flagga innehållet i den aktuella produkten innan du skickar en begäran. 

Skapa en begäran

 

Skydda dina uppgifter

Vi strävar efter att ge dig världens bästa säkerhets- och integritetsverktyg. Vi bryr oss om säkerhet och integritet och vi arbetar hårt för att det ska bli rätt.

I vår sekretesspolicy kan du läsa om hur Google använder uppgifter och hur du kan skydda dig.

Du och din familj kan skydda er på webben med hjälp av säkerhetscentret. Besök webbplatsen och läs om hur Google kan hjälpa till att skydda dig, din dator och internet från nätbrottslighet.

Öppenhet som grundvärde

Öppenhet är ett grundvärde hos Google. 

Som ett led i vår strävan efter öppenhet kan vi komma att skicka en kopia av varje juridiskt meddelande vi får till projektet Lumen för publicering. Lumen är ett oberoende forskningsprojekt som leds av Berkman Klein Center for Internet & Society på Harvard Law School. I Lumens databas finns miljontals begäranden om borttagning av innehåll som har delats på frivillig basis av olika företag, bland annat Google. Målet med projektet är att underlätta forskning om tillgängligheten av innehåll på webben på både akademisk och branschnivå. Lumen anonymiserar avsändarens personliga kontaktuppgifter (dvs. telefonnummer, adress och e-postadress).

Här kan du se ett exempel på publicering på Lumen.

Vi kan också publicera liknande information från din anmälan i vår insynsrapport. Där finns information om begäranden om att ta bort information från våra produkter som vi tar emot från upphovsrättsinnehavare och myndigheter.

Information om upphovsrätt

Det är Googles policy att efterleva meddelanden om intrång i upphovsrätten enligt DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Du kan läsa mer om våra upphovsrättspolicyer och kraven på fullständiga meddelanden i vårt hjälpcenter för upphovsrätt.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Googles appar
Huvudmeny
16138496005637538292