Juridisk begäran om borttagning

Låt oss veta om du har hittat innehåll på Google som kan bryta mot lagen, så kommer vi att noggrant granska materialet och överväga att blockera, ta bort eller begränsa åtkomsten till det. Kränkande innehåll på Googles tjänster kan också bryta mot Googles produktpolicyer. Överväg därför att flagga inlägget, bilden eller filmklippet innan du skickar in en juridisk begäran. Du hittar mer information om våra produkt- och sekretesspolicyer, vårt engagemang för öppenhet och hur man skickar in ett giltigt juridiskt meddelande till Google nedan.

Få hjälp med ditt problem

Se till att du har besökt de många resurserna på Googles produktsupportcenter. Där kan du hitta svar på vanliga frågor eller söka i våra hjälpforum för olika grupper.

Du kan också läsa mer om Googles säkerhets- och sekretessverktyg på vår sida Policyer och principer.

Skydda dina uppgifter

Vi strävar efter att ge dig världens bästa säkerhets- och sekretessverktyg. Vi tar säkerhet och sekretess på stort allvar, vi vet hur viktigt detta är för dig och vi arbetar ständigt på att det ska bli rätt.

Läs Googles sekretesspolicy om du vill veta hur Google använder uppgifter och hur du kan skydda din integritet.

På vår webbplats Bra att veta hittar du information om vad du och din familj kan göra för att skydda er på webben. Besök webbplatsen, läs mer och förstå vad Google gör för att skydda dig, din dator och internet från brottslighet på webben.

Öppenhet i vår process

Öppenhet är ett kärnvärde hos Google. Som företag känner vi att det är vårt ansvar att se till att vi maximerar öppenheten kring flödet av uppgifter i samband med våra verktyg och tjänster. Vi tror att mer information innebär fler valmöjligheter, mer frihet och i slutänden mer makt till den enskilde.

Som ett led i vår strävan efter öppenhet kan vi komma att skicka en kopia av varje juridiskt meddelande vi får till projektet Lumen för publicering och kommentar. Lumen är ett samarbetsprojekt mellan juristutbildningar på olika universitet i USA, som syftar till att tillhandahålla resurser om yttrandefrihet på nätet och immaterialrätt. Det är också en databas med information om begäranden om att ta bort uppgifter från internet. Lumen tar bort avsändarens personliga kontaktuppgifter (dvs. telefonnummer, adress och e-postadress).

Ett exempel på en sådan publicering hittar du här .

Vi kan också publicera liknande information från din anmälan i vår insynsrapport. Insynsrapporten innehåller uppgifter om de begäranden vi får från upphovsrättsinnehavare och regeringar om att ta bort information från våra tjänster.

Förstå upphovsrätt

Google har som policy att iaktta anmälningar av brott mot upphovsrätten enligt Digital Millennium Copyright Act. Om du vill läsa mer om vår upphovsrätt, Googles policyer och kraven på fullständiga meddelanden ska du besöka vårt hjälpcenter för upphovsrätt .

Skicka en juridisk begäran

Det här verktyget kommer att leda dig genom processen att anmäla material som du anser ska tas bort från Googles tjänster i enlighet med gällande lagar. Genom att du fyller i lämpligt formulär får vi all information vi behöver för att kunna undersöka din begäran och lösa problemet så fort som möjligt.

Observera att du måste skicka en anmälan för varje produkt som påverkas om din juridiska begäran omfattar flera Google-produkter.