Právne žiadosti o odstránenie

Ak ste na stránkach Google narazili na obsah, ktorý môže porušovať zákon, informujte nás a my daný materiál dôkladne prešetríme a zvážime jeho zablokovanie či odstránenie alebo k nemu zamedzíme prístup. Pravidlá jednotlivých produktov Google môže porušovať aj urážlivý obsah v službách Google. Pred odoslaním právnej žiadosti preto najprv zvážte nahlásenie daného príspevku, obrázka alebo videa, aby ho skontroloval jeden z našich tímov pre obsah. Viac informácií o našich pravidlách týkajúcich sa služieb a ochrany osobných údajov, o našom dôraze na transparentnosť a o tom, ako spoločnosti Google odoslať platné právne upozornenie, si môžete prečítať nižšie.

Vyhľadanie podpory pre váš problém

Najprv navštívte Centrum podpory pre služby Google, kde nájdete mnoho užitočných zdrojov. Môžete tam nájsť odpovede na časté otázky alebo vyhľadávať v našom fóre pomoci pre komunitu.

Viac informácií o bezpečnostných nástrojoch a nástrojoch na ochranu osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke Princípy a pravidlá.

Ochrana vašich údajov

Naším cieľom je poskytnúť vám tie najúčinnejšie bezpečnostné nástroje a nástroje na ochranu osobných údajov na svete. Zabezpečenie a ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a vieme, aké sú pre vás dôležité. Usilovne sa preto snažíme, aby boli bezchybné.

Prečítajte si Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google, kde nájdete informácie o tom, ako spoločnosť Google používa vaše údaje a aké máte možnosti na ich ochranu.

Naša stránka Je dobré vedieť pomáha vám a vašej rodine zostať v bezpečí online. Získate tu viac informácií a porozumiete tomu, ako spoločnosť Google chráni vás, váš počítač a internet pred virtuálnym zločinom.

Transparentnosť v našich procesoch

Transparentnosť je základnou hodnotou spoločnosti Google. Ako spoločnosť cítime zodpovednosť za zaistenie maximálnej transparentnosti prúdu informácií súvisiacich s našimi nástrojmi a službami. Sme presvedčení o tom, že viac informácií prináša viac možností výberu, viac slobody a nakoniec aj väčší vplyv jednotlivca.

V rámci našej snahy o zachovanie transparentnosti môžeme poslať kópiu každého právneho upozornenia, ktoré dostaneme, projektu Lumen na zverejnenie a anotáciu. Organizácia Lumen je spoločným projektom právnických fakúlt v USA, ktorého snahou je poskytnúť zdroje týkajúce sa slobody prejavu online a práv na duševné vlastníctvo. Je to tiež databáza žiadostí o odstránenie obsahu z internetu. Lumen zrediguje osobné kontaktné informácie odosielateľa (napr. telefónne číslo, e-mail a adresu).

Príklad takéhoto zverejnenia môžete nájsť tu.

Podobné informácie z vášho upozornenia môžeme tiež zverejniť v našej službe Informácie o transparentnosti. Služba Informácie o transparentnosti poskytuje údaje žiadostí (ktoré dostávame od vlastníkov autorských práv a vládnych orgánov) o odstránenie informácií z našich služieb.

Porozumenie autorským právam

Spoločnosť Google dbá na zaistenie súladu upozornení o porušení autorských práv so Zákonom o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (DMCA). Viac informácií o našich autorských právach, pravidlách spoločnosti Google a požiadavkách na úplné upozornenie, nájdete v našom Centre pomoci pre autorské práva.

Odoslanie právnej žiadosti

Tento nástroj vás prevedie procesom nahlásenia obsahu, o ktorom sa domnievate, že zaručí jeho odstránenie zo služieb Google na základe príslušných zákonov. Vyplnením príslušného formulára nám pomôžete zaistiť všetky informácie, ktoré sú potrebné na prešetrenie a vyriešenie tohto prípadu v čo možno najkratšom čase.

Ak vaša právna žiadosť zahrnuje viacero služieb Google, upozorňujeme, že pre každú ovplyvnenú službu musíte odoslať samostatné upozornenie.