Законови искания за премахване

Ако сте попадали на съдържание в Google, което може да нарушава закона, уведомете ни. Внимателно ще разгледаме материала и ще обмислим дали да го блокираме, премахнем, или да ограничим достъпа до него. Злоупотребяващото съдържание в услугите на Google може да нарушава и правилата на продуктите ни, затова, преди да ни изпратите правно искане, обмислете възможността да сигнализирате за публикацията, изображението или видеоклипа с цел някой от екипите ни по съдържанието да ги прегледа. За още информация относно правилата на продуктите ни и тези за поверителност, ангажираността ни по отношение на прозрачността и начина за изпращане на валидно правно известие до Google прочетете по-долу.

Намиране на поддръжка за проблема ви

Уверете се, че сте посетили многобройните ресурси в Центъра за поддръжка на продуктите на Google. Там можете да намерите отговори на често задавани въпроси или да търсите в помощния форум на общността ни.

Можете да научите повече за инструментите на Google за сигурност и поверителност на страницата с правилата и принципите ни.

Защита на информацията ви

Целта ни е да ви предоставим най-мощните инструменти за сигурност и поверителност в света. Сигурността и поверителността са от значение за нас. Знаем колко са важни за вас и работим усилено, за да ги осигурим подобаващо.

Прочетете Декларацията за поверителност на Google, за да разберете как използваме информацията и как можете да защитите поверителността си.

Сайтът ни Добре е да знаете помага на вас и семейството ви да бъдете в безопасност онлайн. Посетете го, за да научите повече и да разберете как Google ви помага да защитавате себе си, компютъра си и интернет от киберпрестъпленията.

Прозрачност в правилата ни

Прозрачността е основна ценност в Google. Като компания съзнаваме, че сме отговорни да гарантираме предоставянето на максимална прозрачност по отношение на потока от информация, свързан с инструментите и услугите ни. Вярваме, че повече информация означава по-голям избор, по-голяма свобода и в крайна сметка повече власт в ръцете на индивида.

Като част от усилията си да поддържаме прозрачност може да изпратим копие от всяко правно известие до проекта „Lumen“ за публикуване и коментиране. Lumen е съвместен проект между висши учебни заведения по правни науки в САЩ, който цели да предостави ресурси за свободата на словото онлайн и закона за интелектуалната собственост. Той е и база от данни на исканията за премахване на съдържание от интернет. Там ще се редактира личната информация за връзка на изпращача (напр. телефонен номер, имейл и адрес).

Можете да видите пример за такава публикация тук.

Може да публикуваме подобна информация от известието ви и в Отчета за прозрачност. Той предоставя данни относно исканията за премахване на информация от услугите ни, които получаваме от собствениците на авторски права и правителствата.

Разбиране на авторските права

Правилото на Google е да спазва известия за нарушаване на авторски права съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие. За да прочетете повече за тези права, правилата и изискванията ни за попълване на известие, моля, посетете Помощния център за авторските права.

Изпращане на правно искане

Този инструмент ще ви напътства в процеса на подаване на сигнал за съдържание, което смятате, че дава основание за извършване на премахване от услугите на Google въз основа на приложими закони. Попълването на подходящия формуляр ще гарантира, че имаме цялата информация, необходима за проучване на конкретното ви запитване и за възможно най-бързото му решаване.

Ако правното ви искане включва няколко продукта на Google, моля, обърнете внимание, че трябва да изпратите известие за всеки от тях.