Om Lumen

I syfte att öka insynen och ansvarsskyldigheten för våra modereringsmetoder för onlineinnehåll delar Google LLC vissa juridiska meddelanden som vi får med begäranden om borttagning av innehåll från många av våra tjänster med ett externt projekt som heter Lumen. Lumen är ett oberoende forskningsprojekt på Berkman Klein Center for Internet and Society på Harvard Law School som lagrar, analyserar och publicerar begäranden om borttagning av onlineinnehåll som har delats med Lumen på frivillig basis av olika företag, till exempel Google LLC. Syftet är att sprida kunskap hos allmänheten och möjliggöra forskning för journalister, akademiker och juridisk forskning om meddelanden och begäranden från hela världen och tillgängligheten för innehåll på webben.

Därför delar vi med Lumen

Insyn är en kärnfråga för oss på Google, särskild när det gäller tillgänglighet till information och innehåll i våra tjänster. Det är viktigt för oss att vi tar ansvar för och förhindrar våld och bedrägeri med våra modereringsmetoder för onlineinnehåll. Att dela vissa meddelanden om juridisk borttagning som vi har fått för publicering i projektet Lumen är ett viktigt sätt att uppnå dessa mål. Tack vare projektet Lumen kan internetanvändare, innehållsägare och forskare ta reda på mer om de begäranden om borttagning som internetplattformar, till exempel Google, får. Lumens mål är att underlätta forskning om olika sorters besvär och begäranden om borttagning, både legitima och tvivelaktiga sådana, som skickas till utgivare på internet, sökmotorer och tjänsteleverantörer. Utöver detta även att ge så stor insyn som möjligt i miljön kring sådana meddelanden, som vem som skickar dem, av vilken anledning och vilka åtgärder som vidtas.

Vilken data delas med Lumen?

Nedan beskriver vi de informationskategorier i juridiska meddelanden med begäranden om borttagning av innehåll i många av våra produkter och tjänster som vi kan dela med Lumen. Dessa produkter och tjänster är till exempel Sök, *Blogger, Lokala recensioner och Grupper. Beroende på vilken kategori ärendet faller under enligt nedan brukar Google dela följande med Lumen:

 • Namnet på personen som skickat begäran
 • Namnet på rättighetsinnehavaren
 • De rapporterade webbadresserna
 • Landet som begäran gäller
 • Datumet begäran skickades
 • En förklaring av begäran som angivits i formuläret för begäran av borttagning
 • Eventuella dokument som bifogats som underlag för begäran

Google delar aldrig några kontaktuppgifter, till exempel din e-postadress, som du angett i någon begäran om borttagning med Lumen.

Begäranden på grund av ärekränkning

Google brukar inte dela namnet på personer som gjort begäranden om borttagning av ärekränkningsskäl med Lumen.

För begäranden som gäller innehåll som påstås vara ärekränkande delar Google vanligtvis följande med Lumen:

 • Typ av begäran (ärekränkning)
 • De rapporterade webbadresserna
 • Landet som begäran gäller
 • Datumet begäran skickades
 • Eventuella dokument som bifogats som underlag för begäran, om de inte är konfidentiella
 • En förklaring av begäran som angivits i formuläret för begäran av borttagning, såvida den inte innehåller privata uppgifter (till exempel e-postadress). Sådana uppgifter anonymiseras först

Ett undantag från ovanstående är att Google även kan dela namnet på personen som gör begäran med Lumen om det finns ett starkt allmänintresse i att uppgifterna delas. Detta avgörs från fall till fall.

Begäranden enligt upphovsrätts- och varumärkeslagar

Begäranden om borttagning enligt DMCA och andra upphovsrätts- eller varumärkeslagar brukar Google dela enligt följande med Lumen:

 • Typ av begäran (upphovsrätt eller varumärke)
 • Namnet på personen som skickat begäran
 • Namnet på rättighetsinnehavaren
 • De rapporterade webbadresserna
 • Landet som begäran gäller
 • Datumet begäran skickades
 • Eventuella dokument som bifogats som underlag för begäran
 • En förklaring av begäran som angivits i formuläret för begäran av borttagning
 • En bit av innehållet som påstås göra intrång

Begäranden enligt lokala lagar

Google delar inte sökandens namn eller kontaktuppgifter.

För begäranden om borttagning av innehåll enligt lokala lagar brukar Google dela följande med Lumen:

 • De rapporterade webbadresserna
 • Landet som begäran gäller
 • Datumet begäran skickades
 • Eventuella dokument som bifogats som underlag för begäran, om de inte är konfidentiella
 • En förklaring av begäran som angivits i formuläret för begäran av borttagning, såvida den inte innehåller privata uppgifter (till exempel e-postadress). Sådana uppgifter anonymiseras först

Ett undantag från ovanstående är att Google även kan dela namnet på personen som gjorde begäran med Lumen om det finns ett starkt allmänintresse i att uppgifterna delas. Detta avgörs från fall till fall.

Begäranden enligt domstolsbeslut

För begäranden om borttagning av innehåll enligt domstolsbeslut brukar Google dela följande med Lumen:
 • Typ av begäran (domstolsbeslut)
 • Namnet på personen som skickat begäran
 • De rapporterade webbadresserna
 • Landet som begäran gäller
 • Datumet begäran skickades
 • En förklaring av begäran som angivits i formuläret för begäran av borttagning (såvida den inte innehåller privata uppgifter, till exempel e-postadress. Sådana uppgifter anonymiseras först)
 • Domstolsbeslutet som bifogats i begäran, om det inte är konfidentiellt

Begäranden från myndigheter och rättssubjekt

För begäranden om borttagning av innehåll från myndigheter och rättssubjekt brukar Google dela följande med Lumen:

 • Typ av begäran (myndighetsbegäran)
 • Namnet på myndigheten
 • De rapporterade webbadresserna
 • Landet som begäran gäller
 • Datumet begäran skickades
 • En förklaring av begäran som angivits i formuläret för begäran av borttagning
 • Eventuella dokument som bifogats som underlag för begäran, om de inte är konfidentiella

Meddelanden för resultatsidor på Google Sök

När Googles sökresultatsida påverkas av en juridisk borttagning kan ett meddelande visas längst ned på sidan i fråga. Meddelandet länkar till den begäran om borttagning som Google har delat med Lumen, och som publicerats av dem, och innehåller uppgifterna som anges ovan.

Googles appar
Huvudmeny
17114426315342793762
true