O projektu Lumen

Google LLC zaradi večje preglednosti in odgovornosti glede naših postopkov moderiranja spletne vsebine posreduje nekatera pravna obvestila, ki zahtevajo odstranitev vsebine iz mnogih naših storitev, zunanjemu projektu, imenovanemu Lumen. Lumen je neodvisen raziskovalni projekt, ki ga upravlja središče Berkman Klein Center for Internet & Society na Harvardski pravni fakulteti, ki shranjuje, analizira in objavlja kopije zahtev za odstranitev spletne vsebine, ki so jih projektu Lumen prostovoljno prispevala različna podjetja, kot je Google LLC. Njegov namen je izobraziti javnost in omogočiti novinarske, akademske in na politike osredotočene raziskave o globalni »ekologiji« zahtev za odstranitev in odstranjevanja ter razpoložljivosti vsebine v spletu.

Zakaj podatke pošiljamo projektu Lumen?

Preglednost je ena od Googlovih temeljnih vrednot, zlasti ko gre za razpoložljivost informacij in vsebine v naših storitvah. Zavezani smo k temu, da smo odgovorni za preprečevanje zlorab in prevar pri svojih postopkih moderiranja spletne vsebine. Posredovanje kopij nekaterih obvestil o pravnih odstranitvah, ki jih prejmemo, v objavo projektu Lumen je eden od pomembnih načinov doseganja teh ciljev. Uporabniki interneta, lastniki vsebine in raziskovalci lahko prek projekta Lumen izvejo več o zahtevah za odstranitev vsebine, ki jih prejemajo internetne platforme, kot je Google. Cilji projekta Lumen so »omogočanje raziskav o različnih vrstah pritožb in zahtevah za odstranitev (tako utemeljenih kot tudi vprašljivih), ki se pošiljajo internetnim izdajateljem, iskalnikom in ponudnikom storitev, ter zagotavljanje čim večje preglednosti o »ekologiji« teh obvestil z vidika tega, kdo jih pošilja in zakaj, ter učinka tega pošiljanja«.

Katere podatke pošiljamo projektu Lumen?

Spodaj so opisane kategorije podatkov, ki jih lahko pošljemo projektu Lumen, če so vsebovani v pravnih obvestilih, ki zahtevajo odstranitev vsebine v številnih naših izdelkih in storitvah. Primeri takih izdelkov in storitev so med drugim Iskanje Google, Blogger, mnenja o lokalnih podjetjih in Skupine. Glede na zadevo, na podlagi katere je bila poslana zahteva, kot je navedeno spodaj, Google projektu Lumen na splošno pošlje naslednje podatke:

 • Ime osebe, ki je poslala zahtevo.
 • Ime imetnika pravic.
 • Prijavljene URL-je.
 • Državo, iz katere je prišla zahteva.
 • Datum zahteve.
 • Pojasnilo zahteve, kot je navedeno v obrazcu za zahtevo za odstranitev.
 • Morebitne dokumente, priložene v podporo zahtevi.

Google projektu Lumen nikoli ne razkrije podatkov iz polj s podatki za stik, kot je e-poštni naslov, v zahtevah za odstranitev vsebine.

Zahteve, povezane z obrekovanjem

Google projektu Lumen na splošno ne posreduje imena posameznika, ki je poslal zahtevo za odstranitev na podlagi obrekovanja.

Ko gre za zahteve, povezane z domnevno obrekovalno vsebino, Google projektu Lumen na splošno pošlje naslednje podatke:

 • Vrsto zahteve (obrekovanje).
 • Prijavljene URL-je.
 • Državo, iz katere je prišla zahteva.
 • Datum zahteve.
 • Morebitne dokumente, priložene v podporo zahtevi, razen če so zaupni.
 • Pojasnilo zahteve, kot je navedeno v obrazcu za zahtevo za odstranitev, razen če vsebuje osebne podatke, kot je e-poštni naslov, ki jih odstranimo pred pošiljanjem.

Google lahko izjemoma projektu Lumen posreduje ime posameznika, ki je poslal zahtevo za odstranitev, če obstaja velik javni interes za razkritje takih podatkov, in sicer na podlagi individualne presoje posameznega primera.

Zahteve, povezane z zakonodajo glede avtorskih pravic in blagovnih znamk

Ko gre za zahteve za odstranitev vsebine, poslane na podlagi zakona DMCA, Google projektu Lumen na splošno pošlje naslednje podatke:

 • Vrsto zahteve (avtorske pravice ali blagovna znamka).
 • Ime osebe, ki je poslala zahtevo.
 • Ime imetnika pravic.
 • Prijavljene URL-je.
 • Državo, iz katere je prišla zahteva.
 • Datum zahteve.
 • Morebitne dokumente, priložene v podporo zahtevi.
 • Pojasnilo zahteve, kot je navedeno v obrazcu za zahtevo za odstranitev.
 • Citat iz domnevno kršeče vsebine.

Zahteve, povezane z lokalno zakonodajo

Google projektu Lumen ne razkrije imena vlagatelja zahteve ali njegovih podatkov za stik.

Ko gre za zahteve za odstranitev vsebine, povezane z lokalnimi zakoni, Google projektu Lumen na splošno pošlje naslednje podatke:

 • Prijavljene URL-je.
 • Državo, iz katere je prišla zahteva.
 • Datum zahteve.
 • Morebitne dokumente, priložene v podporo zahtevi, razen če so zaupni.
 • Pojasnilo zahteve, kot je navedeno v obrazcu za zahtevo za odstranitev, razen če vsebuje osebne podatke, kot je e-poštni naslov, ki jih odstranimo, preden zahtevo pošljemo naprej.

Google lahko izjemoma projektu Lumen posreduje ime posameznika, ki je poslal zahtevo za odstranitev, če obstaja velik javni interes za razkritje takih podatkov, in sicer na podlagi individualne presoje posameznega primera.

Zahteve, povezane z odločbami sodišč

Pri zahtevah za odstranitev vsebine na podlagi odločbe sodišča Google projektu Lumen na splošno pošlje naslednje:
 • Vrsto zahteve za odstranitev (odločba sodišča).
 • Ime osebe, ki je poslala zahtevo.
 • Prijavljene URL-je.
 • Državo, iz katere je prišla zahteva.
 • Datum zahteve.
 • Pojasnilo zahteve, kot je navedeno v obrazcu za zahtevo za odstranitev (razen če vsebuje osebne podatke, kot je e-poštni naslov, ki jih odstranimo, preden zahtevo pošljemo naprej).
 • Odločbo sodišča, priloženo zahtevi, če ni zaupna.

Zahteve od državnih organov/agencij in subjektov

Ko gre za zahteve za odstranitev vsebine od državnega organa ali agencije, Google projektu Lumen na splošno pošlje naslednje podatke:

 • Vrsto zahteve za odstranitev (zahteva državnega organa).
 • Ime državnega organa ali agencije.
 • Prijavljene URL-je.
 • Državo, iz katere je prišla zahteva.
 • Datum zahteve.
 • Pojasnilo zahteve, kot je navedeno v obrazcu za zahtevo za odstranitev.
 • Morebitne dokumente, priložene v podporo zahtevi, razen če so zaupni.

Obvestila s strani z rezultati Iskanja Google

Ko pravna odstranitev vpliva na stran z rezultati iskanja Google, je lahko na dnu strani prikazano obvestilo. To obvestilo vsebuje povezavo do zahteve za odstranitev vsebine, ki jo je Google posredoval projektu Lumen, ta pa jo je objavil, in vsebuje podatke, ki so podrobno opisani zgoraj.

Googlove aplikacije
Glavni meni
11063913788646507051
true