Despre Lumen

Pentru mai multă transparență și răspundere privind practicile sale pentru moderarea conținutului online, Google LLC trimite anumite notificări juridice pe care le primește prin care se solicită eliminarea conținutului din multe dintre serviciile sale la un proiect terță parte numit Lumen. Lumen este un proiect de cercetare independent, gestionat de Centrul Berkman Klein pentru Internet și Societate de la Facultatea de Drept a Universității Harvard, care găzduiește, publică și analizează copii ale solicitărilor de eliminare a conținutului online care au fost trimise voluntar la Lumen de diverse companii, cum ar fi Google LLC. Scopul este să educe publicul și să faciliteze studiile jurnalistice, academice sau axate pe politici despre caracterul adecvat al notificărilor și eliminărilor globale și disponibilitatea conținutului pe web.

De ce trimitem date la Lumen?

Transparența este o valoare esențială pentru Google, mai ales în ceea ce privește disponibilitatea informațiilor și a conținutului în serviciile noastre. Ne angajăm să răspundem pentru și să prevenim abuzul și frauda în practicile noastre pentru moderarea conținutului online. Trimiterea unei copii a anumitor notificări privind eliminarea din motive legale pe care le primim către proiectul Lumen în vederea publicării este una dintre modalitățile importante prin care atingem aceste obiective. Prin proiectul Lumen, utilizatorii de internet, proprietarii de conținut și cercetătorii pot să afle despre solicitările de eliminare a conținutului pe care le primesc platformele de pe internet, cum ar fi Google. Obiectivele Lumen sunt „facilitarea studiilor despre diferitele tipuri de reclamații și solicitări de eliminare, atât legitime, cât și discutabile, care sunt trimise editorilor de pe internet, motoarelor de căutare și furnizorilor de servicii și asigurarea unui grad cât mai mare de transparență asupra caracterului adecvat al notificărilor respective, adică cine le trimite și de ce, și care este scopul”.

Ce date se trimit la Lumen?

Mai jos sunt descrise categoriile de informații pe care le putem trimite la Lumen atunci când sunt incluse în notificările juridice care solicită eliminarea conținutului din multe dintre produsele și serviciile noastre. Între aceste produse și servicii se numără Căutarea, Blogger, Recenziile locale și Grupurile. În funcție de motivele pentru care a fost trimisă solicitarea, enumerate mai jos, Google trimite în general la Lumen:

 • numele persoanei care a trimis solicitarea;
 • numele deținătorului dreptului;
 • adresele URL raportate;
 • țara din care a fost trimisă solicitarea;
 • data solicitării;
 • o explicație a solicitării, așa cum este indicat în formularul de solicitare a eliminării;
 • documentele trimise ca atașamente în sprijinul solicitării.

Google nu trimite niciodată la Lumen informațiile oferite în câmpurile pentru informații de contact, cum ar fi adresa de e-mail, din solicitările de eliminare a conținutului.

Solicitările privind calomnierea

În general, Google nu trimite la Lumen numele persoanelor care au trimis solicitări de eliminare din motive de calomniere.

În cazul solicitărilor privind conținutul despre care se presupune că este defăimător, în general, Google trimite la Lumen:

 • tipul solicitării (calomniere);
 • adresele URL raportate;
 • țara din care a fost trimisă solicitarea;
 • data solicitării;
 • documentele trimise ca atașamente în sprijinul solicitării, exceptând cazul în care sunt confidențiale;
 • o explicație a solicitării, așa cum este indicat în formularul de solicitare a eliminării, cu excepția cazului în care conține informații private, cum ar fi o adresă de e-mail, care este ascunsă înainte să o trimitem.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, Google poate să trimită la Lumen și numele persoanei care a trimis solicitarea de eliminare dacă interesul public este crescut pentru distribuirea acestor informații, pe baza unei evaluări de la caz la caz.

Solicitările în baza legislației privind drepturile de autor și marca comercială

În cazul solicitărilor de eliminare a conținutului trimise în baza DMCA, a altor legi privind drepturile de autor sau a legilor privind mărcile comerciale, Google trimite în general la Lumen:

 • tipul solicitării (drepturi de autor sau marcă comercială);
 • numele persoanei care a trimis solicitarea;
 • numele deținătorului dreptului;
 • adresele URL raportate;
 • țara din care a fost trimisă solicitarea;
 • data solicitării;
 • documentele trimise ca atașamente în sprijinul solicitării;
 • o explicație a solicitării, așa cum este indicat în formularul de solicitare a eliminării;
 • un citat din conținutul despre care se presupune că încalcă legile.

Solicitările în baza legislației locale

Google nu trimite la Lumen numele sau informațiile de contact ale solicitantului.

În cazul solicitărilor de eliminare a conținutului privind legislația locală, Google trimite în general la Lumen:

 • adresele URL raportate;
 • țara din care a fost trimisă solicitarea;
 • data solicitării;
 • documentele trimise ca atașamente în sprijinul solicitării, exceptând cazul în care sunt confidențiale;
 • o explicație a solicitării, așa cum este indicat în formularul de solicitare a eliminării, cu excepția cazului în care conține informații private, cum ar fi o adresă de e-mail, care este ascunsă înainte să o trimitem.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, Google poate să trimită la Lumen și numele persoanei care a trimis solicitarea de eliminare dacă interesul public este crescut pentru distribuirea acestor informații, pe baza unei evaluări de la caz la caz.

Solicitările în baza deciziilor judecătorești

În cazul solicitărilor de eliminare a conținutului în baza unei decizii judecătorești, Google trimite în general la Lumen:
 • tipul solicitării de eliminare (decizie judecătorească);
 • numele persoanei care a trimis solicitarea;
 • adresele URL raportate;
 • țara din care a fost trimisă solicitarea;
 • data solicitării;
 • o explicație a solicitării, așa cum este indicat în formularul de solicitare a eliminării (cu excepția cazului în care conține informații private, cum ar fi o adresă de e-mail, care este ascunsă înainte să o trimitem);
 • decizia judecătorească asociată solicitării, exceptând cazul în care este confidențială.

Solicitările din partea agențiilor și entităților guvernamentale

În cazul solicitărilor de eliminare a conținutului din partea unei entități sau agenții guvernamentale, în general, Google trimite la Lumen:

 • tipul solicitării de eliminare (solicitare guvernamentală);
 • numele agenției sau entității guvernamentale;
 • adresele URL raportate;
 • țara din care a fost trimisă solicitarea;
 • data solicitării;
 • o explicație a solicitării, așa cum este indicat în formularul de solicitare a eliminării;
 • documentele trimise ca atașamente în sprijinul solicitării, exceptând cazul în care sunt confidențiale.

Notificări privind pagina cu rezultatele Căutării Google

Când o pagină cu rezultate ale Căutării Google este afectată de o eliminare din motive legale, este posibil să apară o notificare în partea de jos a acelei pagini. Notificarea redirecționează spre solicitarea de eliminare a conținutului trimisă de Google la și publicată de Lumen și conține informațiile detaliate mai sus.

Aplicații Google
Meniu principal
16063954320555628181