Informacje o projekcie Lumen

Aby zapewnić wysoki poziom przejrzystości i rozliczalności w zakresie procedur moderowania treści online, Google LLC udostępnia zewnętrznym projektom takim jak Lumen określone wnioski prawne z żądaniem usunięcia treści z naszych usług. Lumen to niezależny projekt badawczy zarządzany przez Berkman Klein Center for Internet & Society przy Harvard Law School, którego zadaniem jest przechowywanie, analizowanie i publikowanie kopii żądań usunięcia treści online udostępnionych dobrowolnie projektowi przez firmy takie jak Google LLC. Jego celem jest edukowanie społeczeństwa i umożliwianie dziennikarzom, naukowcom i specjalistom zajmującym się przepisami prowadzenia badań nad globalną „ekologią” zgłaszania i usuwania treści oraz nad dostępnością treści w internecie.

Czemu udostępniamy dane projektowi Lumen?

Przejrzystość jest jedną z najważniejszych wartości Google. Dotyczy to zwłaszcza dostępności informacji i treści w naszych usługach. Zobowiązujemy się odpowiadać za moderowanie treści online i w ten sposób zapobiegać nadużyciom oraz oszustwom. Udostępnianie projektowi Lumen kopii określonych powiadomień o usunięciu treści ze względów prawnych jest jedną z głównych metod osiągnięcia tego celu. Dzięki projektowi Lumen użytkownicy internetu, właściciele treści i badacze mogą dowiedzieć się, jakie żądania usunięcia treści otrzymują platformy internetowe takie jak Google. Celem projektu Lumen jest „umożliwienie badań nad różnymi rodzajami skarg i żądań usunięcia treści – zarówno uzasadnionych, jak i nieuzasadnionych – przesyłanych do internetowych wydawców, wyszukiwarek i dostawców usług oraz zapewnienie maksymalnej przejrzystości w kontekście „ekologii” tego typu powiadomień, tzn. kto je przesyła, dlaczego i jaki jest tego skutek”.

Jakie dane udostępniamy projektowi Lumen?

Poniżej opisujemy kategorie informacji, które możemy udostępniać projektowi Lumen, jeśli zostały zawarte we wnioskach prawnych z żądaniem usunięcia treści z naszych usług. Przykładami takich usług są: wyszukiwarka, Blogger, opinie o miejscu i Grupy dyskusyjne. W zależności od problemu, którego dotyczy przesłane żądanie, Google zazwyczaj udostępnia projektowi Lumen te informacje:

 • imię i nazwisko osoby przesyłającej żądanie;
 • imię i nazwisko właściciela praw;
 • zgłaszane adresy URL;
 • kraj, z którego zgłoszono żądanie;
 • datę żądania;
 • wyjaśnienie zamieszczone w formularzu z żądaniem usunięcia treści;
 • wszelkie załączone dokumenty z uzasadnieniem żądania.

W żadnym przypadku Google nie udostępnia projektowi Lumen informacji kontaktowych podanych w formularzu, np. adresu e-mail.

Żądania związane ze zniesławieniem

Google zazwyczaj nie udostępnia projektowi Lumen imienia i nazwiska osoby, która przesłała żądanie usunięcia treści ze względu na zniesławienie.

W przypadku żądań związanych z domniemanym zniesławieniem Google zazwyczaj udostępnia projektowi Lumen:

 • typ żądania (zniesławienie);
 • zgłaszane adresy URL;
 • kraj, z którego zgłoszono żądanie;
 • datę żądania;
 • wszelkie załączone dokumenty uzasadniające żądanie, chyba że są one poufne;
 • wyjaśnienie zamieszczone w formularzu z żądaniem usunięcia treści (jeśli zawiera ono informacje prywatne, np. adres e-mail, usuwamy je przed udostępnieniem).

W ramach wyjątku od powyższych reguł Google może udostępnić projektowi Lumen także imię i nazwisko osoby, która przesłała żądanie usunięcia treści, jeśli udostępnienie tych informacji leży w interesie publicznym (każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie).

Żądania na podstawie przepisów o prawie autorskim lub znakach towarowych

W przypadku żądań usunięcia treści przesłanych na podstawie ustawy DMCA lub innych przepisów o prawie autorskim czy znakach towarowych Google zazwyczaj udostępnia projektowi Lumen te informacje:

 • typ żądania (naruszenie praw autorskich lub znaku towarowego);
 • imię i nazwisko osoby przesyłającej żądanie;
 • imię i nazwisko właściciela praw;
 • zgłaszane adresy URL;
 • kraj, z którego zgłoszono żądanie;
 • datę żądania;
 • wszelkie załączone dokumenty z uzasadnieniem żądania;
 • wyjaśnienie zamieszczone w formularzu z żądaniem usunięcia treści;
 • przytoczoną treść naruszającą prawo.

Żądania na podstawie przepisów lokalnych

Google nie udostępnia projektowi Lumen imienia i nazwiska osoby przesyłającej żądanie ani jej informacji kontaktowych.

W przypadku żądań usunięcia treści na podstawie przepisów lokalnych Google zazwyczaj udostępnia projektowi Lumen te informacje:

 • zgłaszane adresy URL;
 • kraj, z którego zgłoszono żądanie;
 • datę żądania;
 • wszelkie załączone dokumenty uzasadniające żądanie, chyba że są one poufne;
 • wyjaśnienie zamieszczone w formularzu z żądaniem usunięcia treści (jeśli zawiera ono informacje prywatne, np. adres e-mail, usuwamy je przed udostępnieniem).

W ramach wyjątku od powyższych reguł Google może udostępnić projektowi Lumen także imię i nazwisko osoby, która przesłała żądanie usunięcia treści, jeśli udostępnienie tych informacji leży w interesie publicznym (każdy przypadek podlega indywidualnej ocenie).

Żądania na podstawie orzeczeń sądowych

W przypadku żądań usunięcia treści wynikających z orzeczenia sądowego Google zazwyczaj udostępnia projektowi Lumen te informacje:
 • typ żądania usunięcia treści (orzeczenie sądowe);
 • imię i nazwisko osoby przesyłającej żądanie;
 • zgłaszane adresy URL;
 • kraj, z którego zgłoszono żądanie;
 • datę żądania;
 • wyjaśnienie zamieszczone w formularzu z żądaniem usunięcia treści (jeśli zawiera ono informacje prywatne, np. adres e-mail, usuwamy je przed udostępnieniem);
 • orzeczenie sądowe załączone do żądania, chyba że jest ono poufne.

Żądania przesłane przez podmioty i instytucje państwowe

W przypadku żądań usunięcia treści przesłanych przez agencje lub instytucje państwowe Google zazwyczaj udostępnia projektowi Lumen te informacje:

 • typ żądania usunięcia treści (wniosek urzędowy);
 • nazwę agencji lub instytucji państwowej;
 • zgłaszane adresy URL;
 • kraj, z którego zgłoszono żądanie;
 • datę żądania;
 • wyjaśnienie zamieszczone w formularzu z żądaniem usunięcia treści;
 • wszelkie załączone dokumenty uzasadniające żądanie, chyba że są one poufne.

Powiadomienia na stronie wyników wyszukiwania Google

Gdy wśród wyników wyszukiwania Google znajdą się witryny usunięte ze względów prawnych, u dołu strony z wynikami pojawi się odpowiednie powiadomienie. Kieruje ono do żądania usunięcia treści udostępnionego przez Google i opublikowanego w serwisie Lumen. Zawarte są tam informacje wymienione powyżej.

Aplikacje Google
Menu główne
17746247967217197310