Om Lumen

For å øke åpenhet og ansvar for praksisen vår for innholdsmoderering på nettet, deler Google LLC visse juridiske merknader vi mottar som ber om fjerning av innhold fra mange av tjenestene våre, med et tredjepartsprosjekt kalt Lumen. Lumen er et uavhengig forskningsprosjekt administrert av Berkman Klein Center for Internet & Society ved Harvard Law School som oppbevarer, analyserer og publiserer kopier av fjerningsforespørsler for innhold på nettet som er blitt frivillig delt med Lumen av forskjellige bedrifter, for eksempel Google LLC. Formålet er å informere allmennheten og legge til rette for journalistisk, akademisk eller politikkfokusert forskning om den globale «økologien» for varsler og fjerning samt tilgjengeligheten til innhold på nettet.

Hvorfor deler vi med Lumen?

Åpenhet er en kjerneverdi hos Google, spesielt knyttet til tilgjengeligheten av informasjon og innhold på tjenestene våre. Vi er forpliktet til å holdes ansvarlige for og forhindre uriktig bruk og svindel i praksisen vår for innholdsmoderering på nettet. Deling av en kopi av visse varsler om fjerning på juridisk grunnlag med Lumen-prosjektet for publisering er en av de viktige måtene vi kan nå disse målene på. Via Lumen-prosjektet kan internettbrukere, innholdseiere og forskere lære om forespørsler om fjerning av innhold som internettplattformer som Google mottar. Målet til Lumen er å «legge til rette for forskning om de forskjellige typene klager og forespørsler om fjerning – både legitime og tvilsomme – som sendes til internettpublisister, søkemotorer og tjenesteleverandør, samt å gi så mye åpenhet som mulig om ‘økologien’ til slike varsler med tanke på hvem som sender dem, og hvorfor, samt hvilken effekt det har».

Hvilke data deles med Lumen?

Nedenfor beskriver vi informasjonskategoriene vi kan dele med Lumen når de er i juridiske merknader som ber om fjerning av innhold i mange av produktene og tjenestene våre. Eksempler på disse produktene og tjenestene inkluderer Søk, Blogger, anmeldelser av lokale bedrifter og Grupper. Avhengig av emnet forespørselen ble sendt inn under, som oppført nedenfor, deler Google generelt sett med Lumen

 • navnet til personen som sendte inn forespørselen
 • navnet til rettighetsinnehaveren
 • de rapporterte nettadressene
 • landet forespørselen kom fra
 • datoen for forespørselen
 • en forklaring av forespørselen, slik den er oppgitt i skjemaet for forespørsel om fjerning
 • alle dokumenter som oppgis som vedlegg til støtte for forespørselen

Google deler aldri med Lumen informasjon som oppgis i feltene for kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse, i forespørsler om fjerning av innhold.

Forespørsler knyttet til ærekrenkelse

Google deler generelt sett ikke med Lumen navnet til enkeltpersonen som sendte inn forespørselen om fjerning basert på ærekrenkelse.

For forespørsler knyttet til innhold med angivelig ærekrenkelse deler Google generelt sett med Lumen

 • forespørseltypen (ærekrenkelse)
 • de rapporterte nettadressene
 • landet forespørselen kom fra
 • datoen for forespørselen
 • alle dokumenter som oppgis som vedlegg til støtte for forespørselen, med mindre de er konfidensielle
 • en forklaring av forespørselen, slik den er oppgitt i skjemaet for forespørsel om fjerning, med mindre den inneholder privat informasjon, for eksempel e-postadresser, som fjernes før deling

Som et unntak fra det ovenfor kan Google også dele med Lumen navnet til enkeltpersonen som sendte inn forespørselen om fjerning, i omstendigheter der det er av stor offentlig interesse at denne informasjonen deles, basert på en vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Forespørsler knyttet til lover om opphavsrett eller varemerker

For forespørsler om fjerning av innhold sendt inn i henhold til Digital Millennium Copyright Act, andre lover om opphavsrett eller varemerkelover deler Google generelt sett med Lumen

 • forespørseltypen (opphavsrett eller varemerke)
 • navnet til personen som sendte inn forespørselen
 • navnet til rettighetsinnehaveren
 • de rapporterte nettadressene
 • landet forespørselen kom fra
 • datoen for forespørselen
 • alle dokumenter som oppgis som vedlegg til støtte for forespørselen
 • en forklaring av forespørselen, slik den er oppgitt i skjemaet for forespørsel om fjerning
 • et sitat av det angivelig krenkende innholdet

Forespørsler knyttet til lokal lov og rett

Google deler ikke med Lumen navnet eller kontaktinformasjonen til forespørselavsenderen.

For forespørsler om fjerning av innhold knyttet til lokal lov og rett deler Google generelt sett med Lumen

 • de rapporterte nettadressene
 • landet forespørselen kom fra
 • datoen for forespørselen
 • alle dokumenter som oppgis som vedlegg til støtte for forespørselen, med mindre de er konfidensielle
 • en forklaring av forespørselen, slik den er oppgitt i skjemaet for forespørsel om fjerning, med mindre den inneholder privat informasjon, for eksempel e-postadresse, som fjernes før vi deler den

Som et unntak fra det ovenfor kan Google også dele med Lumen navnet til enkeltpersonen som sendte inn forespørselen om fjerning, i omstendigheter der det er av stor offentlig interesse at denne informasjonen deles, basert på en vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Forespørsler knyttet til rettskjennelser

For forespørsler om fjerning av innhold på grunnlag av rettskjennelser deler Google generelt sett med Lumen
 • typen forespørsel om fjerning (rettskjennelse)
 • navnet til personen som sendte inn forespørselen
 • de rapporterte nettadressene
 • landet forespørselen kom fra
 • datoen for forespørselen
 • en forklaring av forespørselen, slik den er oppgitt i skjemaet for forespørsel om fjerning (med mindre den inneholder privat informasjon, for eksempel e-postadresse, som fjernes før vi deler den)
 • rettskjennelsen som er vedlagt forespørselen, med mindre den er konfidensiell

Forespørsler fra offentlige organer og enheter

For forespørsler om fjerning av innhold fra offentlige etater eller organer deler Google generelt sett med Lumen

 • typen forespørsel om fjerning (forespørsel fra myndighetene)
 • navnet til den offentlige etaten eller det offentlige organet
 • de rapporterte nettadressene
 • landet forespørselen kom fra
 • datoen for forespørselen
 • en forklaring av forespørselen, slik den er oppgitt i skjemaet for forespørsel om fjerning
 • alle dokumenter som oppgis som vedlegg til støtte for forespørselen, med mindre de er konfidensielle

Varsler på Google Søk-resultatsider

Når en Google Søk-resultatside berøres av fjerninger på juridisk grunnlag, kan et varsel vises nederst på siden. Dette varselet viderekobles til forespørselen om fjerning av innhold som Google delte med og er publisert hos Lumen, og inneholder informasjonen som beskrives ovenfor.

Google-apper
Hovedmeny
13818598695289953111