Over Lumen

Google LLC wil de transparantie van en verantwoordingsplicht voor onze procedures voor online contentbeheer vergroten. Daarom deelt Google LLC bepaalde juridische kennisgevingen die we krijgen waarin de verwijdering van content uit veel van onze services wordt aangevraagd met een project van derden dat Lumen heet. Lumen is een onafhankelijk onderzoeksproject beheerd door het Berkman Klein Center for Internet & Society aan de Harvard Law School dat exemplaren van verwijderingsverzoeken voor online content opslaat, analyseert en publiceert, die vrijwillig met Lumen zijn gedeeld door verschillende bedrijven, zoals Google LLC. Het doel van het project is om het publiek voor te lichten en journalistiek, wetenschappelijk of beleidsgericht onderzoek mogelijk te maken naar de wereldwijde ecologie van meldingen en verwijderingen en de beschikbaarheid van content op internet.

Waarom delen we met Lumen?

Transparantie is een kernwaarde van Google, met name met betrekking tot de beschikbaarheid van informatie en content in onze services. We hebben een verantwoordingsplicht voor onze procedures voor online contentbeheer en willen er alles aan doen om misbruik en bedrog daarin te voorkomen. Een van de belangrijke manieren om deze doelstellingen te bereiken, is een exemplaar van bepaalde meldingen voor verwijdering op juridische gronden delen met het Lumen-project voor publicatie. Via het Lumen-project krijgen internetgebruikers, eigenaren van content en onderzoekers meer informatie over verwijderingsverzoeken voor content die internetplatforms, zoals Google, krijgen. Het zijn de doelen van Lumen om "onderzoek mogelijk te maken naar de verschillende soorten klachten en verzoeken om verwijdering - zowel legitieme als twijfelachtige - die worden gestuurd naar internetuitgevers, zoekmachines en serviceproviders. Daarnaast bieden we zoveel mogelijk transparantie over de ecologie van dergelijke meldingen, zoals wie ze stuurt en waarom, en met welk effect."

Welke gegevens worden gedeeld met Lumen?

Hieronder beschrijven we de categorieën informatie die we kunnen delen met Lumen indien opgenomen in juridische kennisgevingen waarin wordt verzocht om de verwijdering van content in veel van onze producten en services. Voorbeelden van deze producten en services zijn Google Zoeken, Blogger, Lokale reviews en Groepen. Afhankelijk van het probleem waaronder het verzoek is ingediend (zoals hieronder vermeld), deelt Google over het algemeen het volgende met Lumen:

 • De naam van de persoon die het verzoek heeft ingediend
 • De naam van de houder van de rechten
 • De gemelde URL's
 • Het land van het verzoek
 • De datum van het verzoek
 • Een uitleg van het verzoek zoals verstrekt in het aanvraagformulier voor verwijdering
 • Eventuele documenten die als bijlagen zijn verstrekt om het verzoek te ondersteunen

Voor verwijderingsverzoeken voor content deelt Google nooit informatie met Lumen die is opgegeven in de velden voor contactgegevens, zoals het e-mailadres.

Verzoeken met betrekking tot laster

Google deelt de naam van de persoon die het verwijderingsverzoek op grond van laster heeft ingediend over het algemeen niet met Lumen.

Voor verzoeken met betrekking tot vermeend lasterlijke content deelt Google over het algemeen het volgende met Lumen:

 • Het type verzoek (laster)
 • De gemelde URL's
 • Het land van het verzoek
 • De datum van het verzoek
 • Eventuele documenten die als bijlagen zijn verstrekt om het verzoek te ondersteunen, tenzij ze vertrouwelijk zijn
 • Een uitleg van het verzoek zoals verstrekt in het aanvraagformulier voor verwijdering. Eventuele privé-informatie in het verzoek (zoals een e-mailadres) wordt vóór het delen onherkenbaar gemaakt.

Als uitzondering op het bovenstaande kan Google ook de naam van de persoon die het verwijderingsverzoek indient delen met Lumen wanneer het delen van deze informatie van groot algemeen belang is. Dit wordt per geval beoordeeld.

Verzoeken met betrekking tot auteursrecht- en handelsmerkwetgeving

Voor verwijderingsverzoeken voor content die worden ingediend op grond van de DMCA, andere auteursrechtwetgeving of handelsmerkwetgeving, deelt Google over het algemeen het volgende met Lumen:

 • Het type verzoek (auteursrecht of handelsmerk)
 • De naam van de persoon die het verzoek heeft ingediend
 • De naam van de houder van de rechten
 • De gemelde URL's
 • Het land van het verzoek
 • De datum van het verzoek
 • Eventuele documenten die als bijlagen zijn verstrekt om het verzoek te ondersteunen
 • Een uitleg van het verzoek zoals verstrekt in het aanvraagformulier voor verwijdering
 • Een citaat van de vermeend inbreukmakende content

Verzoeken met betrekking tot lokale wetgeving

Google deelt de naam of contactgegevens van de aanvrager niet met Lumen.

Voor verwijderingsverzoeken voor content met betrekking tot lokale wetgeving deelt Google over het algemeen het volgende met Lumen:

 • De gemelde URL's
 • Het land van het verzoek
 • De datum van het verzoek
 • Eventuele documenten die als bijlagen zijn verstrekt om het verzoek te ondersteunen, tenzij ze vertrouwelijk zijn
 • Een uitleg van het verzoek zoals verstrekt in het aanvraagformulier voor verwijdering. Eventuele privé-informatie in het verzoek (zoals een e-mailadres) wordt vóór het delen onherkenbaar gemaakt.

Als uitzondering op het bovenstaande kan Google ook de naam van de persoon die het verwijderingsverzoek heeft ingediend delen met Lumen wanneer het delen van deze informatie van groot algemeen belang is. Dit wordt per geval beoordeeld.

Verzoeken met betrekking tot rechterlijke bevelen

Voor verwijderingsverzoeken voor content op basis van een rechterlijk bevel deelt Google over het algemeen het volgende met Lumen:
 • Het type verwijderingsverzoek (rechterlijk bevel)
 • De naam van de persoon die het verzoek heeft ingediend
 • De gemelde URL's
 • Het land van het verzoek
 • De datum van het verzoek
 • Een uitleg van het verzoek zoals verstrekt in het aanvraagformulier voor verwijdering. Eventuele privé-informatie in het verzoek (zoals een e-mailadres) wordt vóór het delen onherkenbaar gemaakt.
 • Het rechterlijke bevel dat is bijgevoegd bij het verzoek, tenzij dit vertrouwelijk is

Verzoeken van overheidsinstanties en -entiteiten

Voor verwijderingsverzoeken voor content van een overheidsentiteit of -instantie deelt Google over het algemeen het volgende met Lumen:

 • Het type verwijderingsverzoek (overheidsverzoek)
 • De naam van de overheidsentiteit of -instantie
 • De gemelde URL's
 • Het land van het verzoek
 • De datum van het verzoek
 • Een uitleg van het verzoek zoals verstrekt in het aanvraagformulier voor verwijdering
 • Eventuele documenten die als bijlagen zijn verstrekt om het verzoek te ondersteunen, tenzij ze vertrouwelijk zijn

Meldingen op pagina's met Google-zoekresultaten

Als een verwijdering op juridische gronden van invloed is op een pagina met Google-zoekresultaten, kan er onderaan die pagina een melding worden getoond. Deze melding bevat een link naar het verwijderingsverzoek voor content dat Google heeft gedeeld voor publicatie op Lumen en bevat de hierboven beschreven informatie.

Google-apps
Hoofdmenu
10169805892888093247