Par Lumen

Lai mūsu tiešsaistes satura regulēšanas prakses ietvaros sekmētu pārredzamību un atbildības uzņemšanos, noteiktus saņemtos juridiskus paziņojumus, ar kuriem tiek pieprasīta satura noņemšana vairākos mūsu pakalpojumos, Google LLC kopīgo ar trešās puses projekta Lumen pārstāvjiem. Lumen ir neatkarīgs izpētes projekts, ko pārvalda Hārvarda Universitātes Juridiskās fakultātes Berkmana Kleina interneta un sabiedrības centrs; centrā tiek glabātas, analizētas un publicētas dažādu uzņēmumu (tostarp Google LLC) brīvprātīgi iesniegtas tiešsaistes satura noņemšanas pieprasījumu kopijas. Projekta mērķis ir izglītot sabiedrību un veicināt žurnālistisko, akadēmisko vai politisko izpēti par paziņojumu un noņemšanas mijattiecībām globālā līmenī, kā arī sekmēt satura pieejamību tīmeklī.

Kāpēc mēs kopīgojam datus ar Lumen?

Pārredzamība ir viena no Google pamatvērtībām, it īpaši attiecībā uz informācijas pieejamību un mūsu pakalpojumu saturu. Savā tiešsaistes satura regulēšanas praksē tiecamies uzņemties atbildību un novērst ļaunprātīgu izmantošanu un krāpniecību. Viens no nozīmīgākajiem šī mērķa sasniegšanas līdzekļiem ir noteiktu saņemto juridisko noņemšanas pieprasījumu kopīgošana ar Lumen un to publicēšana. Lumen projekts ļauj interneta lietotājiem, satura īpašniekiem un pētniekiem uzzināt par interneta platformās (piemēram, Google tīklā) iesniegtajiem satura noņemšanas pieprasījumiem. Lumen projekta mērķi ir “interneta satura izdevējiem, meklētājprogrammām un pakalpojumu sniedzējiem nosūtīto dažādu veidu sūdzību un noņemšanas pieprasījumu (gan pamatotu, gan apšaubāmu) izpētes sekmēšana un pēc iespējas labākas pārredzamības nodrošināšana attiecībā uz šādu paziņojumu mijattiecībām (to sūtītājiem, sūtīšanas iemesliem un rezultātiem).”

Kādi dati tiek kopīgoti ar Lumen?

Tālāk ir aprakstītas ar Lumen kopīgotās informācijas kategorijas, ja šāda informācija ir iekļauta juridiskajos paziņojumos, kas pieprasa satura noņemšanu vairākos mūsu produktos un pakalpojumos. Daži no šādiem produktiem un pakalpojumiem ir pakalpojums Meklēšana, Blogger, vietējās atsauksmes un Grupas. Tālāk ir norādīta informācija, ko Google parasti kopīgo ar Lumen pārstāvjiem atkarībā no pieprasījumā aprakstītās problēmas.

 • Pieprasījuma iesniedzēja vārds un uzvārds
 • Tiesību turētāja vārds
 • Pieprasījumā iekļautie vietrāži URL
 • Pieprasījumā minētā valsts
 • Pieprasījuma datums
 • Pieprasījuma skaidrojums, kā tas ir norādīts noņemšanas pieprasījuma veidlapā
 • Pielikumā pievienotie dokumenti, kas pamato pieprasījumu

Uzņēmums Google ar Lumen pārstāvjiem nekad nekopīgo informāciju, kas ir norādīta satura noņemšanas pieprasījumu kontaktinformācijas laukos (piemēram, e-pasta adresi).

Ar neslavas celšanu saistīti pieprasījumi

Uzņēmums Google ar Lumen pārstāvjiem nekopīgo noņemšanas pieprasījuma iesniedzēja vārdu, ja iesniegums ir pamatots ar neslavas celšanu.

Ja ir saņemts pieprasījums par saturu, ar kuru, iespējams, tiek celta neslava, uzņēmums Google ar Lumen pārstāvjiem parasti kopīgo tālāk norādīto informāciju.

 • Pieprasījuma veids (neslavas celšana)
 • Pieprasījumā iekļautie vietrāži URL
 • Pieprasījumā minētā valsts
 • Pieprasījuma datums
 • Pielikumā pievienotie dokumenti, kas pamato pieprasījumu (ja tie nav konfidenciāli)
 • Pieprasījuma skaidrojums, kā tas ir norādīts noņemšanas pieprasījuma veidlapā (izņemot gadījumus, ja tajā ir norādīta privāta informācija (piemēram, e-pasta adrese) — šāda informācija pirms kopīgošanas tiek noņemta)

Tomēr izņēmuma gadījumos uzņēmums Google ar Lumen pārstāvjiem var kopīgot noņemšanas pieprasījuma iesniedzēja vārdu, ja informācijas kopīgošana lielā mērā skar sabiedrības intereses, taču katrs šāds gadījums tiek izvērtēts atsevišķi.

Ar autortiesību un preču zīmju likumiem saistīti pieprasījumi

Ja satura noņemšanas pieprasījums ir iesniegts saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību likumu, citiem autortiesību likumiem vai preču zīmju likumiem, Google ar Lumen pārstāvjiem parasti kopīgo tālāk norādīto informāciju.

 • Pieprasījuma veids (autortiesības vai preču zīme)
 • Pieprasījuma iesniedzēja vārds un uzvārds
 • Tiesību turētāja vārds
 • Pieprasījumā iekļautie vietrāži URL
 • Pieprasījumā minētā valsts
 • Pieprasījuma datums
 • Pielikumā pievienotie dokumenti, kas pamato pieprasījumu
 • Pieprasījuma skaidrojums, kā tas ir norādīts noņemšanas pieprasījuma veidlapā
 • Citāts no satura, ar kuru, iespējams, tiek pārkāpts likums

Ar vietējiem tiesību aktiem saistīti pieprasījumi

Uzņēmums Google ar Lumen pārstāvjiem nekopīgo pieprasījuma iesniedzēja vārdu vai kontaktinformāciju.

Ja satura noņemšanas pieprasījums ir saistīts ar vietējiem tiesību aktiem, uzņēmums Google ar Lumen pārstāvjiem parasti kopīgo tālāk norādīto informāciju.

 • Pieprasījumā iekļautie vietrāži URL
 • Pieprasījumā minētā valsts
 • Pieprasījuma datums
 • Pielikumā pievienotie dokumenti, kas pamato pieprasījumu (ja tie nav konfidenciāli)
 • Pieprasījuma skaidrojums, kā tas ir norādīts noņemšanas pieprasījuma veidlapā (izņemot gadījumus, ja tajā ir norādīta privāta informācija (piemēram, e-pasta adrese) — šāda informācija pirms kopīgošanas tiek noņemta)

Tomēr izņēmuma gadījumos uzņēmums Google ar Lumen pārstāvjiem var kopīgot noņemšanas pieprasījuma iesniedzēja vārdu, ja informācijas kopīgošana lielā mērā skar sabiedrības intereses, taču katrs šāds gadījums tiek izvērtēts atsevišķi.

Ar tiesas izpildrakstiem saistīti pieprasījumi

Ja tiek saņemts satura noņemšanas pieprasījums, kura pamatā ir tiesas izpildraksts, Google ar Lumen pārstāvjiem parasti kopīgo tālāk norādīto informāciju.
 • Noņemšanas pieprasījuma veids (tiesas izpildraksts)
 • Pieprasījuma iesniedzēja vārds un uzvārds
 • Pieprasījumā iekļautie vietrāži URL
 • Pieprasījumā minētā valsts
 • Pieprasījuma datums
 • Pieprasījuma skaidrojums, kā tas ir norādīts noņemšanas pieprasījuma veidlapā (izņemot gadījumus, ja tajā ir ietverta privāta informācija (piemēram, e-pasta adrese) — šāda informācija pirms kopīgošanas tiek noņemta)
 • Pieprasījumam pievienotais tiesas izpildraksts, ja tas nav konfidenciāls

Pieprasījumi no valsts iestādēm un aģentūrām

Ja satura noņemšanas pieprasījumu iesniedz valsts iestāde vai aģentūra, uzņēmums Google ar Lumen parasti kopīgo tālāk norādīto informāciju.

 • Noņemšanas pieprasījuma veids (valsts iestāžu pieprasījums)
 • Valsts iestādes vai aģentūras nosaukums
 • Pieprasījumā iekļautie vietrāži URL
 • Pieprasījumā minētā valsts
 • Pieprasījuma datums
 • Pieprasījuma skaidrojums, kā tas ir norādīts noņemšanas pieprasījuma veidlapā
 • Pielikumā pievienotie dokumenti, kas pamato pieprasījumu (ja tie nav konfidenciāli)

Paziņojumi Google meklēšanas rezultātu lapā

Ja uz kādu Google meklēšanas rezultātu lapu attiecas juridisks paziņojums par noņemšanu, attiecīgās lapas apakšdaļā var būs redzams paziņojums. Paziņojums novirza uz satura noņemšanas pieprasījumu, ko Google kopīgoja ar Lumen pārstāvjiem publicēšanai un kas ietver iepriekš aprakstīto informāciju.

Google lietotnes
Galvenā izvēlne
16130959180890298541
true
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true