Apie „Lumen“

Siekdama padidinti internetinio turinio tvarkymo praktikos metodų skaidrumą ir atskaitingumą, tam tikrus gaunamus teisinius pranešimus, kuriuose prašoma pašalinti turinį iš daug mūsų paslaugų, „Google LLC“ bendrina su trečiosios šalies projektu, vadinamu „Lumen“. „Lumen“ yra nepriklausomas Berkmano Kleino interneto ir visuomenės centro Harvardo teisės mokykloje valdomas tyrimų projektas, kurį vykdant saugomos, analizuojamos ir skelbiamos įvairių įmonių, pvz., „Google LLC“, savanoriškai su „Lumen“ bendrinamos internetinio turinio panaikinimo užklausų kopijos. Projekto paskirtis – šviesti visuomenę ir palengvinti žurnalistinius, akademinius ar politinius tyrimus, vykdomus nagrinėjant bendruosius su pranešimais ir turinio panaikinimu susijusius veiksnius bei turinio pasiekiamumą žiniatinklyje.

Kodėl bendriname su „Lumen“?

Skaidrumas yra pagrindinė „Google“ vertybė, ypač susijusi su informacijos ir turinio pasiekiamumu paslaugose. Esame įsipareigoję atsakingai taikyti internetinio turinio tvarkymo praktikos metodus ir stengtis išvengti piktnaudžiavimo bei apgaulės. Viena iš svarbiausių priemonių šiems tikslams pasiekti yra tam tikrų gautų turinio pašalinimo dėl teisinių priežasčių pranešimų kopijos bendrinimas su „Lumen“ projektu, kad būtų galima paskelbti. Vykdant „Lumen“ projektą interneto naudotojams, turinio savininkams ir tyrėjams suteikiama galimybė sužinoti apie turinio pašalinimo užklausas, kurias gauna tokios interneto platformos kaip „Google“. „Lumen“ tikslas yra „palengvinti skirtingų tipų pagrįstų ir abejotinų skundų bei pašalinimo užklausų, siunčiamų interneto leidėjams, paieškos varikliams ir paslaugų teikėjams, nagrinėjimą ir teikti kiek galima skaidresnę informaciją apie veiksnius, susijusius su tokiais pranešimais, nurodant, kas ir kodėl juos siunčia ir ko siekiama.“

Kokie duomenys bendrinami su „Lumen“?

Toliau aprašome informacijos, kurią galime bendrinti su „Lumen“, kategorijas, kai tokia informacija įtraukiama į teisinius pranešimus, kuriuose prašoma pašalinti turinį daug mūsų produktų ir paslaugų. Tokių produktų ir paslaugų pavyzdžiai: Paieška, „Blogger“, vietiniai atsiliepimai ir Grupės. Atsižvelgdama į problemą, dėl kurios užklausa buvo pateikta, kaip nurodyta toliau, paprastai „Google“ bendrina su „Lumen“ toliau nurodytą informaciją.

 • Užklausą pateikusio asmens vardą ir pavardę
 • Teisių savininko vardą ir pavardę
 • URL, apie kuriuos pranešta
 • Užklausos pateikimo šalį
 • Užklausos datą
 • Užklausos paaiškinimą, kaip nurodyta pašalinimo užklausos formoje
 • Bet kokius dokumentus, kurie pateikti kaip užklausą pagrindžiantys priedai

„Google“ niekada nebendrina su „Lumen“ jokios turinio pašalinimo užklausų kontaktinės informacijos laukuose pateiktos informacijos, pvz., el. pašto adreso.

Su šmeižtu susijusios užklausos

Paprastai „Google“ nebendrina su „Lumen“ turinio pašalinimo užklausą dėl šmeižto pateikusio asmens vardo ir pavardės.

Gavusi užklausų, susijusių su tariamai šmeižikišku turiniu, paprastai „Google“ bendrina su „Lumen“ toliau nurodytą informaciją.

 • Užklausos tipą (šmeižtas)
 • URL, apie kuriuos pranešta
 • Užklausos pateikimo šalį
 • Užklausos datą
 • Bet kokius dokumentus, kurie pateikti kaip užklausą pagrindžiantys priedai (jei tai nėra konfidenciali informacija)
 • Užklausos paaiškinimą, kaip nurodyta pašalinimo užklausos formoje (nebent joje pateikta privačios informacijos, pvz., el. pašto adresas, kuri paslepiama prieš bendrinant)

Be to, taikydama anksčiau pateiktų sąlygų išimtį, „Google“ gali bendrinti su „Lumen“ pašalinimo užklausą pateikusio asmens vardą ir pavardę, kai tokios informacijos bendrinimas susijęs su viešuoju interesu, vertinant skirtingus atvejus.

Su autorių teisėmis ir prekių ženklų įstatymais susijusios užklausos

Gavusi turinio pašalinimo užklausų, pateiktų vadovaujantis STATĮ, kitais autorių teisių ar prekių ženklų įstatymais, paprastai „Google“ bendrina su „Lumen“ toliau nurodytą informaciją.

 • Užklausos tipą (autorių teisės arba prekės ženklas)
 • Užklausą pateikusio asmens vardą ir pavardę
 • Teisių savininko vardą ir pavardę
 • URL, apie kuriuos pranešta
 • Užklausos pateikimo šalį
 • Užklausos datą
 • Bet kokius dokumentus, kurie pateikti kaip užklausą pagrindžiantys priedai
 • Užklausos paaiškinimą, kaip nurodyta pašalinimo užklausos formoje
 • Tariamai teises pažeidžiančio turinio citatą

Su vietiniais įstatymais susijusios užklausos

„Google“ nebendrina su „Lumen“ užklausos teikėjo vardo ir pavardės ar kontaktinės informacijos.

Gavusi turinio pašalinimo užklausų, susijusių su vietiniais įstatymais, paprastai „Google“ bendrina su „Lumen“ toliau nurodytą informaciją.

 • URL, apie kuriuos pranešta
 • Užklausos pateikimo šalį
 • Užklausos datą
 • Bet kokius dokumentus, kurie pateikti kaip užklausą pagrindžiantys priedai (jei tai nėra konfidenciali informacija)
 • Užklausos paaiškinimą, kaip nurodyta pašalinimo užklausos formoje (nebent joje pateikta privačios informacijos, pvz., el. pašto adresas, kuri paslepiama prieš bendrinant)

Be to, taikydama anksčiau pateiktų sąlygų išimtį, „Google“ gali bendrinti su „Lumen“ pašalinimo užklausą pateikusio asmens vardą ir pavardę, kai tokios informacijos bendrinimas susijęs su viešuoju interesu, vertinant skirtingus atvejus.

Su teismo įsakymais susijusios užklausos

Gavusi turinio pašalinimo užklausų, pateiktų vadovaujantis teismo įsakymu, paprastai „Google“ bendrina su „Lumen“ toliau nurodytą informaciją.
 • Pašalinimo užklausos tipą (teismo įsakymas)
 • Užklausą pateikusio asmens vardą ir pavardę
 • URL, apie kuriuos pranešta
 • Užklausos pateikimo šalį
 • Užklausos datą
 • Užklausos paaiškinimą, kaip nurodyta pašalinimo užklausos formoje (nebent joje pateikta privačios informacijos, pvz., el. pašto adresas, kuri paslepiama prieš bendrinant)
 • Prie užklausos pridėtą teismo įsakymą (jei tai nėra konfidenciali informacija)

Užklausos iš vyriausybinių įstaigų ir subjektų

Gavusi turinio pašalinimo užklausų iš vyriausybės subjekto ar įstaigos, paprastai „Google“ bendrina su „Lumen“ toliau nurodytą informaciją.

 • Pašalinimo užklausos tipą (vyriausybinė užklausa)
 • Vyriausybės subjekto ar įstaigos pavadinimą
 • URL, apie kuriuos pranešta
 • Užklausos pateikimo šalį
 • Užklausos datą
 • Užklausos paaiškinimą, kaip nurodyta pašalinimo užklausos formoje
 • Bet kokius dokumentus, kurie pateikti kaip užklausą pagrindžiantys priedai (jei tai nėra konfidenciali informacija)

„Google“ paieškos rezultatų puslapio pranešimai

Kai „Google“ paieškos rezultatų puslapyje taikomas turinio pašalinimas dėl teisinių priežasčių, to puslapio apačioje gali būti rodomas pranešimas. Šiame pranešime pateikiama nuoroda į turinio pašalinimo užklausą, kurią „Google“ bendrino su „Lumen“ ir kuri paskelbta „Lumen“ svetainėje, bei pateikiama toliau nurodyta informacija.

Google Apps
Pagrindinis meniu
13534201582496657186
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true