A Lumenről

Az online tartalommoderálási gyakorlataink terén való nagyobb átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében a Google LLC megoszt bizonyos olyan jogi közleményeket egy külső projekttel, a Lumennel, amelyeket a különböző szolgáltatásainkban található tartalmak eltávolítására irányuló kérelmek részeként kaptunk. A Lumen egy független kutatási projekt a Harvard Law School Berkman Klein Center for Internet & Society szervezetének vezetésében, amely tárolja, elemzi és közzéteszi azon online tartalomeltávolítási kérelmek másolatait, amelyeket önkéntesen osztottak meg a Lumennel különböző vállalatok (pl. a Google LLC). Célja a nyilvánosság tájékoztatása, és hogy elősegítse azokat az újságírói, tudományos vagy politikai jellegű kutatásokat, amelyek a globális bejelentési és eltávolítási „ökológiával” és a tartalmak interneten való hozzáférhetőségével foglalkoznak.

Miért osztunk meg adatot a Lumennel?

Az átláthatóság központi érték a Google-nál, különösképp a szolgáltatásainkban található információk és tartalmak hozzáférhetőségével kapcsolatban. Az online tartalommoderálási gyakorlatainkban elkötelezettek vagyunk az elszámoltathatóság iránt, valamint aziránt, hogy megelőzzük a visszaéléseket és csalásokat. Ezen célkitűzések elérésének egyik fontos része az, hogy közzététel céljából megosztjuk a hozzánk beérkező bizonyos jogi eltávolítási kérelmek másolatát a Lumen projekttel. A Lumen projekten keresztül az internet felhasználói, a tartalomtulajdonosok és a kutatók tájékozódhatnak az internetes platformok (pl. a Google) által kapott tartalomeltávolítási kérelmekről. A Lumen céljai: „az internetes megjelenítőknek, keresőmotoroknak és szolgáltatóknak küldött (jogos és kérdéses) panaszok és eltávolítási kérelmek különböző fajtáival kapcsolatos kutatások elősegítése, valamint a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítása az ilyen bejelentések „ökológiájáról” arra vonatkozóan, hogy ki és miért küldte őket, illetve milyen hatást értek el velük”.

Milyen adatokat osztunk meg a Lumennel?

Alább bemutatjuk azokat az információkategóriákat, amelyeket megoszthatunk a Lumennel, ha megtalálhatók azokban a jogi közleményekben, amelyek tartalomeltávolítást kérelmeznek különböző termékeink és szolgáltatásaink esetén. Példák ilyen termékekre és szolgáltatásokra: Kereső, Blogger, a Helyi Információk szolgáltatásbeli vélemények és Csoportok. A Google alapvetően a következőket osztja meg a Lumennel a kérelem beküldésével kapcsolatos ügytől függően (lásd alább):

 • A kérelmet beküldő személy neve
 • A jogtulajdonos neve
 • A bejelentett URL-ek
 • A kérelem országa
 • A kérelem dátuma
 • A kérelem magyarázata az eltávolítási kérelem űrlapján megadott formában
 • A kérelmet alátámasztó, mellékletként beküldött dokumentumok

A Google nem oszt meg a Lumennel olyan adatokat, amelyek a tartalomeltávolítási kérelmek kapcsolattartási információs mezőiben lettek megadva (ilyenek például az e-mail-címek).

Rágalmazással kapcsolatos kérelmek

A Google alapvetően nem osztja meg a Lumennel az eltávolítási kérelmet rágalmazás miatt beküldő személy nevét.

A vélelmezetten rágalmazó tartalmakhoz kapcsolódó kérelmek esetén a Google alapvetően a következőket osztja meg a Lumennel:

 • A kérelem típusa (rágalmazás)
 • A bejelentett URL-ek
 • A kérelem országa
 • A kérelem dátuma
 • A kérelmet alátámasztó, mellékletként beküldött dokumentumok, kivéve, ha bizalmasak
 • A kérelem magyarázata az eltávolítási kérelem űrlapján megadott formában (kivéve, ha magánjellegű információkat, például e-mail-címet tartalmaz, amelyeket törlünk a megosztás előtt)

A fentiek alóli kivételként a Google az eltávolítási kérelmet beküldő személy nevét is megoszthatja a Lumennel abban az esetben, ha ennek az információnak a megosztása eseti értékelés alapján kiemelten közérdekűnek számít.

Szerzői jogi és védjegyekre vonatkozó törvényekkel kapcsolatos kérelmek

A DMCA-val, más szerzői jogi törvényekkel vagy védjegyekre vonatkozó törvényekkel kapcsolatban beküldött tartalomeltávolítási kérelmek esetén a Google alapvetően a következőket osztja meg a Lumennel:

 • A kérelem típusa (szerzői jog vagy védjegy)
 • A kérelmet beküldő személy neve
 • A jogtulajdonos neve
 • A bejelentett URL-ek
 • A kérelem országa
 • A kérelem dátuma
 • A kérelmet alátámasztó, mellékletként beküldött dokumentumok
 • A kérelem magyarázata az eltávolítási kérelem űrlapján megadott formában
 • Idézet a vélelmezetten jogsértő tartalomból

Helyi jogszabályokhoz kapcsolódó kérelmek

A Google nem osztja meg a Lumennel a kérelmező nevét vagy kapcsolatfelvételi adatait.

A helyi jogszabályokkal kapcsolatos tartalomeltávolítási kérelmek esetén a Google alapvetően a következőket osztja meg a Lumennel:

 • A bejelentett URL-ek
 • A kérelem országa
 • A kérelem dátuma
 • A kérelmet alátámasztó, mellékletként beküldött dokumentumok, kivéve, ha bizalmasak
 • A kérelem magyarázata az eltávolítási kérelem űrlapján megadott formában (kivéve, ha magánjellegű információkat, például e-mail-címet tartalmaz, amelyeket törlünk a megosztás előtt)

A fentiek alóli kivételként a Google az eltávolítási kérelmet beküldő személy nevét is megoszthatja a Lumennel abban az esetben, ha ennek az információnak a megosztása eseti értékelés alapján kiemelten közérdekűnek számít.

Bírósági végzésekhez kapcsolódó kérelmek

A bírósági végzésen alapuló tartalomeltávolítási kérelmeknél a Google alapvetően a következőket osztja meg a Lumennel:
 • Az eltávolítási kérelem típusa (bírósági végzés)
 • A kérelmet beküldő személy neve
 • A bejelentett URL-ek
 • A kérelem országa
 • A kérelem dátuma
 • A kérelem magyarázata az eltávolítási kérelem űrlapján megadott formában (kivéve, ha magánjellegű információkat, például e-mail-címet tartalmaz, amelyeket törlünk a megosztás előtt)
 • A kérelemhez csatolt bírósági végzés, kivéve, ha bizalmas

Kormányzati szervezetektől érkező kérelmek

A kormányzati szervektől kapott tartalomeltávolítási kérelmek esetén a Google alapvetően a következőket osztja meg a Lumennel:

 • Az eltávolítási kérelem típusa (kormányzati kérés)
 • A kormányzati szerv neve
 • A bejelentett URL-ek
 • A kérelem országa
 • A kérelem dátuma
 • A kérelem magyarázata az eltávolítási kérelem űrlapján megadott formában
 • A kérelmet alátámasztó, mellékletként beküldött dokumentumok, kivéve, ha bizalmasak

Értesítések a Google Kereső találatoldalán

Amikor a Google Kereső valamelyik találatoldala jogi eltávolítás által érintett, az adott oldal alján értesítés jelenhet meg. Ez az értesítés arra a tartalomeltávolítási kérelemre hivatkozik, amelyet a Google megosztott a Lumennel, illetve közzétettek a Lumen rendszerében, és tartalmazza a fent részletezett információkat.

Google-alkalmazások
Főmenü