O Lumenu

Radi poboljšanja transparentnosti i povećanja odgovornosti za svoje prakse moderiranja online sadržaja Google LLC s projektom treće strane pod nazivom Lumen dijeli određene primljene pravne obavijesti kojima se zahtijeva uklanjanje sadržaja s mnogih naših usluga. Lumen je neovisan istraživački projekt kojim upravlja Berkman Klein Center for Internet & Society pri fakultetu Harvard Law School. U tom se projektu pohranjuju, analiziraju i objavljuju kopije zahtjeva za uklanjanje online sadržaja koje su razna društva, kao što je Google LLC, dobrovoljno podijelila s Lumenom. Svrha mu je educirati javnost i olakšati novinarska i akademska istraživanja te istraživanja usmjerena na zakonodavstvo o globalnoj "ekologiji" obavijesti i uklanjanja te o dostupnosti sadržaja na webu.

Zašto dijelimo podatke s Lumenom?

Transparentnost je jedna od Googleovih temeljnih vrijednosti, posebice u odnosu na dostupnost informacija i sadržaja na našim uslugama. Obvezali smo se da ćemo preuzeti odgovornost za zloupotrebe i prevare te da ćemo ih sprječavati u svojim praksama moderiranja online sadržaja. Dijeljenje kopije određenih primljenih pravnih obavijesti o uklanjanju s projektom Lumen radi objavljivanja jedan je od važnih načina za postizanje tih ciljeva. Putem projekta Lumen korisnici interneta, vlasnici sadržaja i istraživači mogu se informirati o zahtjevima za uklanjanje sadržaja koje primaju internetske platforme poput Googlea. Lumenovi su ciljevi "olakšati istraživanje različitih vrsta pritužbi i zahtjeva za uklanjanje – bilo da su legitimni ili upitni – koji se šalju internetskim izdavačima, tražilicama i davateljima usluga te pružiti što je više moguće transparentnosti o 'ekologiji' takvih obavijesti, u smislu informacija o tome tko ih šalje i zašto te s kojom namjerom".

Koji se podaci dijele s Lumenom?

U nastavku opisujemo kategorije informacija koje možemo dijeliti s Lumenom kad se nalaze u pravnim obavijestima koje zahtijevaju uklanjanje sadržaja na mnogim našim proizvodima i uslugama. Primjeri tih proizvoda i usluga uključuju Pretraživanje, Blogger, Local Reviews i Grupe. Ovisno o vrsti poteškoće navedenoj u nastavku zbog koje je zahtjev poslan, Google s Lumenom obično dijeli sljedeće:

 • ime osobe koja je uputila zahtjev
 • ime nositelja prava
 • prijavljene URL-ove
 • zemlju zahtjeva
 • datum zahtjeva
 • objašnjenje zahtjeva navedeno u obrascu zahtjeva za uklanjanje
 • sve dokumente priložene zahtjevu kao dokaz.

Google s Lumenom nikad ne dijeli podatke navedene u poljima podataka za kontakt, kao što je e-adresa, ni u jednom zahtjevu za uklanjanje sadržaja.

Zahtjevi povezani s klevetom

Google općenito ne dijeli s Lumenom ime fizičke osobe koja je poslala zahtjev za uklanjanje na temelju klevete.

Za zahtjeve povezane s navodno klevetničkim sadržajem Google s Lumenom općenito dijeli sljedeće:

 • vrstu zahtjeva (kleveta)
 • prijavljene URL-ove
 • zemlju zahtjeva
 • datum zahtjeva
 • sve dokumente priložene zahtjevu kao dokaz, ako nisu povjerljivi
 • objašnjenje zahtjeva navedeno u obrascu zahtjeva za uklanjanje, ako ne sadrži osobne podatke, kao što je e-adresa, koji se uređuju prije dijeljenja.

Kao iznimku prethodno navedenom, Google s Lumenom može dijeliti i ime fizičke osobe koja je podnijela zahtjev za uklanjanje u okolnostima kada postoji velik javni interes za dijeljenje te informacije, o čemu se odlučuje na razini pojedinačnog slučaja.

Zahtjevi povezani sa zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

Za zahtjeve za uklanjanje sadržaja poslane na temelju Zakona o autorskim pravima u digitalnom tisućljeću (DMCA), drugih zakona o autorskim pravima ili zakona o zaštitnom znaku Google s Lumenom općenito dijeli sljedeće:

 • vrstu zahtjeva (autorska prava ili zaštitni znak)
 • ime osobe koja je uputila zahtjev
 • ime nositelja prava
 • prijavljene URL-ove
 • zemlju zahtjeva
 • datum zahtjeva
 • sve dokumente priložene zahtjevu kao dokaz
 • objašnjenje zahtjeva navedeno u obrascu zahtjeva za uklanjanje
 • citat sadržaja kojim se navodno krše prava.

Zahtjevi povezani s lokalnim zakonima

Google ne dijeli s Lumenom ime i podatke za kontakt podnositelja zahtjeva.

Za zahtjev za uklanjanje sadržaja povezan s lokalnim zakonima Google s Lumenom općenito dijeli sljedeće:

 • prijavljene URL-ove
 • zemlju zahtjeva
 • datum zahtjeva
 • sve dokumente priložene zahtjevu kao dokaz, ako nisu povjerljivi
 • objašnjenje zahtjeva navedeno u obrascu zahtjeva za uklanjanje, ako ne sadrži osobne podatke, kao što je e-adresa, koji se uređuju prije dijeljenja.

Kao iznimku prethodno navedenom, Google s Lumenom može dijeliti i ime fizičke osobe koja je podnijela zahtjev za uklanjanje u okolnostima kada postoji velik javni interes za dijeljenje te informacije, o čemu se odlučuje na razini pojedinačnog slučaja.

Zahtjevi povezani sa sudskim nalozima

Za zahtjeve za uklanjanje sadržaja na temelju sudskih naloga Google s Lumenom općenito dijeli sljedeće:
 • vrstu zahtjeva za uklanjanje (sudski nalog)
 • ime osobe koja je uputila zahtjev
 • prijavljene URL-ove
 • zemlju zahtjeva
 • datum zahtjeva
 • objašnjenje zahtjeva navedeno u obrascu zahtjeva za uklanjanje (ako ne sadrži osobne podatke, kao što je e-adresa, koji se uređaju prije dijeljenja)
 • sudski nalog priložen zahtjevu, ako nije povjerljiv.

Zahtjevi državnih tijela i subjekata

Za zahtjeve za uklanjanje sadržaja koje upućuju državna tijela ili agencije Google s Lumenom općenito dijeli sljedeće:

 • vrstu zahtjeva za uklanjanje (zahtjev vlasti)
 • naziv državnog tijela ili agencije
 • prijavljene URL-ove
 • zemlju zahtjeva
 • datum zahtjeva
 • objašnjenje zahtjeva navedeno u obrascu zahtjeva za uklanjanje
 • sve dokumente priložene zahtjevu kao dokaz, ako nisu povjerljivi.

Obavijesti na stranici rezultata Google pretraživanja

Kad se na stranicu rezultata Google pretraživanja primijeni uklanjanje iz pravnih razloga, pri dnu te stranice može se prikazati obavijest. Ta obavijest pruža vezu na zahtjev za uklanjanje sadržaja koji je Google podijelio s Lumenom radi objavljivanja i sadrži informacije navedene u prethodnom dijelu.

Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
true
false
false
false