درباره Lumen

برای افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری درخصوص اصول نظارت بر محتوای آنلاین خود، Google LLC اعلان‌های حقوقی خاصی را که برای حذف محتوا از بسیاری از سرویس‌هایمان دریافت می‌کنیم، با پروژه شخص ثالثی به نام Lumen هم‌رسانی می‌کند. Lumen پروژه‌ تحقیقاتی مستقلی است که ازسوی «مرکز اینترنت و جامعه برکمن کلاین» در «دانشکده حقوق هاروارد» مدیریت می‌شود و نسخه‌هایی از درخواست‌های حذف محتوای آنلاین را که به‌صورت داوطلبانه توسط شرکت‌های مختلف، مثل Google LLC، با Lumen هم‌رسانی می‌شود، ذخیره، تجزیه‌وتحلیل و منتشر می‌کند. هدف آن آموزش عموم و تسهیل پژوهش در حوزه‌های روزنامه‌نگاری، آموزش، یا خط‌مشی درباره اعلان عمومی و «بوم شناسی» حذف و دردسترس بودن محتوا در وب است.

چرا با Lumen هم‌رسانی کنیم؟

شفاف‌سازی یکی از ارزش‌های اصلی، به‌خصوص در رابطه با دردسترس بودن اطلاعات و محتوا در سرویس‌ها ما، در Google است. متعهدیم درقبال اقدامات خود درزمینه نظارت بر محتوای آنلاین مسئولیت‌پذیر باشیم و از سوءاستفاده و تقلب جلوگیری کنیم. یکی از راه‌های مهم برای دستیابی به این اهداف این است که نسخه‌ای از برخی اعلان‌های حذف قانونی دریافت‌شده را با پروژه Lumen به‌منظور انتشار هم‌رسانی کنیم. ازطریق پروژه Lumen، کاربران اینترنت، مالکین محتوا، و پژوهشگران می‌توانند درباره درخواست‌های حذف محتوایی که پلاتفرم‌های اینترنتی مثل Google، دریافت می‌کنند اطلاعات کسب کنند. اهداف Lumen عبارت‌اند از «تسهیل تحقیقات درباره انواع مختلف شکایت‌ها و درخواست‌های حذف — اعم از مشروع و بحث‌برانگیز — که برای ناشران اینترنتی، موتورهای جستجو، و رساننده‌های خدمات ارسال می‌شود، و همچنین ارائه شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره «بوم‌شناسی» این اعلان‌ها، از نظر اینکه چه کسی و چرا و با چه تأثیری آن‌ها را ارسال کرده است.»

چه داده‌هایی با Lumen هم‌رسانی می‌شود؟

در بخش زیر شرح می‌دهیم که ممکن است کدام دسته‌های اطلاعاتی را درصورت درج شدن در اعلان‌های حقوقی که درخواست حذف محتوا در بسیاری از محصولات و سرویس‌های ما را ارائه می‌دهند، با Lumen هم‌رسانی کنیم. برخی‌از این محصولات و سرویس‌ها عبارت‌اند از «جستجو»، Blogger، «مرور کسب‌وکار محلی»، و «گروه‌ها». بسته به مشکلی که درخواست تحت عنوان آن، مطابق با فهرست زیر، ارسال شده است، Google معمولاً اطلاعات زیر را با Lumen هم‌رسانی می‌کند:

 • نام شخصی که درخواست را ارائه کرده است
 • نام صاحب حقوق
 • نشانی‌های وب گزارش‌شده
 • کشور محل ارائه درخواست
 • تاریخ درخواست
 • توضیحاتی درباره درخواست، طبق آنچه در فرم درخواست حذف ارائه شده است
 • هر سندی که به‌عنوان پیوست برای تأیید درخواست ارائه شده است

Google هرگز اطلاعات ارائه‌شده در فیلدهای اطلاعات تماس موجود در درخواست‌های حذف محتوا را، مثل نشانی ایمیل، با Lumen هم‌رسانی نمی‌کند.

درخواست‌های مرتبط با افترا

Google معمولاً نام فردی که درخواست حذف را با ادعای افترا ارائه کرده است با Lumen هم‌رسانی نمی‌کند.

برای درخواست‌های مرتبط با محتوای افتراآمیز ادعاشده، Google معمولاً اطلاعات زیر را با Lumen هم‌رسانی می‌کند:

 • نوع درخواست (افترا)
 • نشانی‌های وب گزارش‌شده
 • کشور محل ارائه درخواست
 • تاریخ درخواست
 • هر سندی که به‌عنوان پیوست برای تأیید درخواست ارائه شده است، مگر اینکه محرمانه باشد
 • توضیحاتی درباره درخواست، طبق آنچه در فرم درخواست حذف ارائه شده است مگراینکه درخواست حاوی اطلاعات خصوصی، مثل نشانی ایمیل، باشد. دراین‌صورت، اطلاعات خصوصی قبل‌از هم‌رسانی محو می‌شود

به‌عنوان استثنایی برای موارد فوق، Google همچنین ممکن است نام فردی را که درخواست حذف ارائه کرده است با Lumen هم‌رسانی کند. این امر در شرایطی امکان‌پذیر است که هم‌رسانی این اطلاعات پس‌از ارزیابی مستقل هر پرونده، برای عموم منفعت زیادی داشته باشد.

درخواست‌های مرتبط با قوانین حق نشر و علامت تجاری

برای درخواست‌های حذف محتوایی که تحت «قانون حق نسخه‌برداری هزاره دیجیتال»، دیگر قوانین حق‌نشر، یا قوانین علامت تجاری ارسال می‌شوند، Google معمولاً اطلاعات زیر را با Lumen هم‌رسانی می‌کند:

 • نوع درخواست (حق نشر یا علامت تجاری)
 • نام شخصی که درخواست را ارائه کرده است
 • نام صاحب حقوق
 • نشانی‌های وب گزارش‌شده
 • کشور محل ارائه درخواست
 • تاریخ درخواست
 • هر سندی که به‌عنوان پیوست برای تأیید درخواست ارائه شده است
 • توضیحاتی درباره درخواست، طبق آنچه در فرم درخواست حذف ارائه شده است
 • نقل‌قولی از محتوای نقض‌کننده مورد ادعا

درخواست‌های مرتبط با قوانین محلی

Google نام یا اطلاعات تماس درخواست‌کننده را با Lumen هم‌رسانی نمی‌کند.

Google معمولاً برای درخواست‌های حذف محتوای مرتبط با قوانین محلی، اطلاعات زیر را با Lumen هم‌رسانی می‌کند:

 • نشانی‌های وب گزارش‌شده
 • کشور محل ارائه درخواست
 • تاریخ درخواست
 • هر سندی که به‌عنوان پیوست برای تأیید درخواست ارائه شده است، مگر اینکه محرمانه باشد
 • توضیحاتی درباره درخواست، طبق آنچه در فرم درخواست حذف ارائه شده است مگراینکه درخواست حاوی اطلاعات خصوصی، مثل نشانی ایمیل، باشد. دراین‌صورت، اطلاعات خصوصی قبل‌از هم‌رسانی محو می‌شود

به‌عنوان استثنایی برای موارد فوق، Google همچنین ممکن است نام فردی را که درخواست حذف ارائه کرده است با Lumen هم‌رسانی کند. این امر در شرایطی امکان‌پذیر است که هم‌رسانی این اطلاعات پس‌از ارزیابی مستقل هر پرونده، برای عموم منفعت زیادی داشته باشد.

درخواست‌های مرتبط با حکم دادگاه

Google معمولاً برای درخواست‌های حذف محتوای مرتبط با حکم دادگاه، اطلاعات زیر را با Lumen هم‌رسانی می‌کند:
 • نوع درخواست حذف (حکم دادگاه)
 • نام شخصی که درخواست را ارائه کرده است
 • نشانی‌های وب گزارش‌شده
 • کشور محل ارائه درخواست
 • تاریخ درخواست
 • توضیحاتی درباره درخواست، طبق آنچه در فرم درخواست حذف ارائه شده است (مگراینکه درخواست حاوی اطلاعات خصوصی، مثل نشانی ایمیل، باشد. دراین‌صورت، اطلاعات خصوصی قبل‌از هم‌رسانی محو می‌شود)
 • حکم دادگاه پیوست‌شده به درخواست، مگر اینکه محرمانه باشد

درخواست‌های ارائه‌شده ازسوی سازمان‌ها و نهادهای دولتی

برای درخواست‌های حذف محتوای ارائه‌شده ازسوی نهاد یا سازمان دولتی، Google معمولاً اطلاعات زیر را با Lumen هم‌رسانی می‌کند:

 • نوع درخواست حذف (درخواست دولتی)
 • نام نهاد یا سازمان دولتی
 • نشانی‌های وب گزارش‌شده
 • کشور محل ارائه درخواست
 • تاریخ درخواست
 • توضیحاتی درباره درخواست، طبق آنچه در فرم درخواست حذف ارائه شده است
 • هر سندی که به‌عنوان پیوست برای تأیید درخواست ارائه شده است، مگر اینکه محرمانه باشد

اعلان‌های صفحه نتایج «جستجوی Google»

هنگامی که صفحه نتایج «جستجوی Google» تحت‌تأثیر حذف قانونی قرار می‌گیرد، ممکن است اعلانی در پایین آن صفحه نمایش داده شود. این اعلان به درخواست حذف محتوایی که Google با Lumen هم‌رسانی کرده است و در Lumen منتشر شده است پیوند دارد و حاوی اطلاعاتی است که در بالا توضیح داده شده است.

برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
false
false