O službě Lumen

Za účelem zvýšení transparentnosti a odpovědnosti ohledně postupů moderování online obsahu sdílí společnost Google LLC určitá právní oznámení s žádostmi o odstranění obsahu v našich službách, která dostáváme, s projektem třetí strany s názvem Lumen. Lumen je nezávislý výzkumný projekt spravovaný organizací Berkman Klein Center for Internet & Society při právní fakultě Harvardovy univerzity, jehož cílem je shromažďovat, analyzovat a publikovat kopie žádostí o odstranění online obsahu, které byly dobrovolně sdíleny společnostmi, jako je Google LLC. Účelem je informovat veřejnost a zjednodušovat žurnalistický a akademický výzkum a analýzu zásad v souvislosti s globálním způsobem odstraňování a dostupnosti obsahu na internetu.

Proč sdílíme informace se službou Lumen?

Transparentnost je pro Google klíčová, zejména v souvislosti s dostupností informací a obsahu v našich službách. Přebíráme odpovědnost za to, že v našich postupech moderování online obsahu zabráníme pokusům o podvody. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, je sdílení znění určitých oznámení o odstranění obsahu z právních důvodů s projektem Lumen. Prostřednictvím služby Lumen se mohou uživatelé internetu, vlastníci obsahu a strany zajišťující důkazy informovat o žádostech o odstranění obsahu na internetových platformách, jako je Google. Cílem služby Lumen je usnadnit získávání informací o různých stížnostech a žádostech o odstranění obsahu (legitimních i zpochybnitelných), které dostávají internetoví vydavatelé, vyhledávače a poskytovatelé služby. Výsledkem má být co největší transparentnost v této oblasti: kdo podobné žádosti odesílá, proč a s jakým výsledkem.

Jaké údaje se službou Lumen sdílíme?

Níže popisujeme kategorie údajů, které můžeme sdílet se službou Lumen, když jsou tyto údaje zahrnuty v právních oznámeních požadujících odstranění obsahu v našich službách. Mezi tyto služby patří Vyhledávání, Blogger, recenze míst a Skupiny. V závislosti na typu žádosti Google obvykle sdílí tyto údaje:

 • Jméno osoby, která žádost odeslala
 • Jméno vlastníka práv
 • Nahlášené adresy URL
 • Zemi, které se žádost týká
 • Datum žádosti
 • Vysvětlení žádosti z formuláře
 • Případné přílohy podporující tvrzení v žádosti

Google se službou Lumen nikdy nesdílí kontaktní údaje z žádostí o odstranění obsahu, jako je e-mailová adresa.

Žádosti související s pomluvou

Google se službou Lumen obvykle nesdílí jméno osoby, která požádala o odstranění obsahu z důvodu pomluvy.

Google v těchto případech obvykle sdílí:

 • Typ žádosti (pomluva)
 • Nahlášené adresy URL
 • Zemi, které se žádost týká
 • Datum žádosti
 • Případné přílohy podporující tvrzení v žádosti (pokud nejsou důvěrné)
 • Vysvětlení žádosti z formuláře (případné osobní údaje jako e-mailová adresa jsou nejprve začerněny)

Platí výjimka, že Google může sdílet jméno požadující osoby, pokud je to ve veřejném zájmu, což je posuzováno jednotlivě.

Žádosti související s autorskými právy a právními předpisy o ochranných známkách

V případě žádostí o odstranění obsahu odeslaných dle zákona DMCA, ostatních autorských práv nebo právních předpisů o ochranných známkách Google se službou Lumen obvykle sdílí:

 • Typ žádosti (autorské právo nebo ochranná známka)
 • Jméno osoby, která žádost odeslala
 • Jméno vlastníka práv
 • Nahlášené adresy URL
 • Zemi, které se žádost týká
 • Datum žádosti
 • Případné přílohy podporující tvrzení v žádosti
 • Vysvětlení žádosti z formuláře
 • Ukázka obsahu, který údajně porušuje právní předpisy

Žádosti související s místními právními předpisy

Google se službou Lumen nesdílí jméno žadatele ani kontaktní údaje.

V případě žádostí o odstranění obsahu na základě místních právních předpisů Google se službou Lumen obvykle sdílí:

 • Nahlášené adresy URL
 • Zemi, které se žádost týká
 • Datum žádosti
 • Případné přílohy podporující tvrzení v žádosti (pokud nejsou důvěrné)
 • Vysvětlení žádosti z formuláře (případné osobní údaje jako e-mailová adresa jsou nejprve začerněny)

Platí výjimka, že Google může sdílet jméno požadující osoby, pokud je to ve veřejném zájmu, což je posuzováno jednotlivě.

Žádosti související se soudními příkazy

V případě žádostí o odstranění obsahu na základě soudního příkazu Google se službou Lumen obvykle sdílí:
 • Typ žádosti (soudní příkaz)
 • Jméno osoby, která žádost odeslala
 • Nahlášené adresy URL
 • Zemi, které se žádost týká
 • Datum žádosti
 • Vysvětlení žádosti z formuláře (případné osobní údaje jako e-mailová adresa jsou nejprve začerněny)
 • Soudní příkaz přiložený k žádosti, pokud není důvěrný

Žádosti od orgánů státní správy

V případě žádostí o odstranění obsahu od veřejnoprávních subjektů nebo vládních úřadů Google se službou Lumen obvykle sdílí:

 • Typ žádosti (žádost orgánů státní správy)
 • Název veřejnoprávního subjektu nebo vládního úřadu
 • Nahlášené adresy URL
 • Zemi, které se žádost týká
 • Datum žádosti
 • Vysvětlení žádosti z formuláře
 • Případné přílohy podporující tvrzení v žádosti (pokud nejsou důvěrné)

Oznámení na stránce s výsledky Vyhledávání Google

Když je ze stránky s výsledky Vyhledávání Google odstraněn obsah z právních důvodů, ve spodní části stránky se může zobrazit oznámení. To obsahuje odkaz na žádost o odstranění obsahu, kterou Google sdílel se službou Lumen. Služba Lumen podobné žádosti publikuje spolu s údaji popsanými výše.

Aplikace Google
Hlavní nabídka
11871882314489307214
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
false
false