Sobre Lumen

Per augmentar la transparència i la responsabilitat proactiva sobre les nostres pràctiques de moderació de contingut en línia, Google LLC comparteix amb un projecte extern anomenat Lumen certs avisos legals que rebem, als quals se sol·licita la supressió de contingut de diversos dels nostres serveis. Lumen és un projecte d'investigació independent gestionat pel Berkman Klein Center for Internet & Society de la Facultat de Dret de Harvard, que allotja, analitza i publica còpies de les sol·licituds de retirada de contingut en línia que diverses empreses, com ara Google LLC, hi comparteixen voluntàriament. El seu objectiu és informar el públic i facilitar la investigació periodística, acadèmica o centrada en les polítiques sobre l'"ecologia" de la retirada i els avisos globals i la disponibilitat de contingut al web.

Per què compartim informació amb Lumen?

La transparència és un valor fonamental a Google, especialment pel que fa a la disponibilitat de la informació i del contingut als nostres serveis. Ens comprometem a responsabilitzar-nos dels usos fraudulents i abusius, i prevenir-los, a les nostres pràctiques de moderació de contingut en línia. Una de les estratègies importants per assolir aquests objectius és compartir una còpia de determinats avisos de supressió legal que rebem amb el projecte Lumen per a la seva publicació. A través del projecte Lumen, els usuaris d'Internet, els propietaris de contingut i els investigadors poden conèixer les sol·licituds de supressió de contingut que reben les plataformes d'Internet, com ara Google. Els objectius de Lumen són "facilitar la investigació sobre diferents tipus de reclamacions i sol·licituds de supressió, tant legítims com qüestionables, que s'envien als editors d'Internet, motors de cerca i proveïdors de serveis, així com proporcionar tanta transparència com sigui possible sobre l''ecologia' d'aquests avisos pel que fa a qui els envia, per què i amb quina finalitat".

Quines dades es comparteixen amb Lumen?

A continuació descrivim les categories d'informació que podem compartir amb Lumen quan s'inclouen en avisos legals per sol·licitar la supressió de contingut en diversos productes i serveis nostres. La Cerca, Blogger, Local Reviews i Grups són alguns exemples d'aquests productes i serveis. En funció del problema pel qual s'hagi enviat la sol·licitud, Google normalment comparteix amb Lumen:

 • El nom de la persona que ha presentat la sol·licitud.
 • El nom del titular dels drets.
 • Els URL de què s'ha informat.
 • El país d'on prové la sol·licitud.
 • La data de la sol·licitud.
 • Una explicació de la sol·licitud tal com s'ha facilitat al formulari de sol·licitud de supressió.
 • Qualsevol document proporcionat com a fitxer adjunt per justificar la sol·licitud.

Google no comparteix mai amb Lumen cap informació proporcionada als camps d'informació de contacte, com ara l'adreça electrònica, de cap sol·licitud de supressió de contingut.

Sol·licituds relacionades amb la difamació

Google no acostuma a compartir amb Lumen el nom de la persona que ha presentat la sol·licitud de supressió per motius de difamació.

Quan es tracta de sol·licituds relacionades amb contingut presumptament difamatori, Google acostuma a compartir amb Lumen:

 • El tipus de sol·licitud (difamació).
 • Els URL de què s'ha informat.
 • El país d'on prové la sol·licitud.
 • La data de la sol·licitud.
 • Qualsevol document proporcionat com a fitxer adjunt per justificar la sol·licitud, tret que sigui confidencial.
 • Una explicació de la sol·licitud tal com s'ha facilitat al formulari de sol·licitud de supressió, tret que contingui informació privada, com ara l'adreça electrònica. Aquest tipus d'informació s'emmascara abans de compartir l'explicació.

Com a excepció al que s'ha mencionat anteriorment, Google també pot compartir amb Lumen el nom de la persona que ha presentat la sol·licitud de supressió quan hi ha un gran interès públic per conèixer aquesta informació. En aquestes situacions, es fa una avaluació cas per cas.

Sol·licituds relacionades amb les lleis sobre drets d'autor i marques comercials

Quan es tracta de sol·licituds de supressió de contingut presentades de conformitat amb la DMCA, altres lleis sobre drets d'autor o lleis de marca comercial, Google acostuma a compartir amb Lumen:

 • El tipus de sol·licitud (sobre drets d'autor o marques comercials).
 • El nom de la persona que ha presentat la sol·licitud.
 • El nom del titular dels drets.
 • Els URL de què s'ha informat.
 • El país d'on prové la sol·licitud.
 • La data de la sol·licitud.
 • Qualsevol document proporcionat com a fitxer adjunt per justificar la sol·licitud.
 • Una explicació de la sol·licitud tal com s'ha facilitat al formulari de sol·licitud de supressió.
 • Una citació del contingut presumptament infractor.

Sol·licituds relacionades amb la legislació local

Google no comparteix amb Lumen ni el nom ni la informació de contacte de la persona sol·licitant.

En el cas de les sol·licituds de supressió de contingut relacionades amb la legislació local, Google acostuma a compartir amb Lumen:

 • Els URL de què s'ha informat.
 • El país d'on prové la sol·licitud.
 • La data de la sol·licitud.
 • Qualsevol document proporcionat com a fitxer adjunt per justificar la sol·licitud, tret que sigui confidencial.
 • Una explicació de la sol·licitud tal com s'ha facilitat al formulari de sol·licitud de supressió, tret que contingui informació privada, com ara l'adreça electrònica. Aquest tipus d'informació s'emmascara abans de compartir l'explicació.

Com a excepció al que s'ha mencionat anteriorment, Google també pot compartir amb Lumen el nom de la persona que ha presentat la sol·licitud de supressió quan hi ha un gran interès públic per conèixer aquesta informació. En aquestes situacions, es fa una avaluació cas per cas.

Sol·licituds relacionades amb ordres judicials

En el cas de les sol·licituds de supressió de contingut basades en una ordre judicial, Google acostuma a compartir amb Lumen:
 • El tipus de sol·licitud de supressió (ordre judicial)
 • El nom de la persona que ha presentat la sol·licitud.
 • Els URL de què s'ha informat.
 • El país d'on prové la sol·licitud.
 • La data de la sol·licitud.
 • Una explicació de la sol·licitud tal com s'ha facilitat al formulari de sol·licitud de supressió, tret que contingui informació privada, com ara l'adreça electrònica. Aquest tipus d'informació s'emmascara abans de compartir l'explicació.
 • L'ordre judicial adjunta a la sol·licitud, tret que sigui confidencial.

Sol·licituds d'entitats i organismes governamentals

En el cas de les sol·licituds de supressió de contingut provinents d'un organisme o entitat governamentals, Google acostuma a compartir amb Lumen:

 • El tipus de sol·licitud de supressió (sol·licitud governamental).
 • El nom de l'organisme o entitat governamental.
 • Els URL de què s'ha informat.
 • El país d'on prové la sol·licitud.
 • La data de la sol·licitud.
 • Una explicació de la sol·licitud tal com s'ha facilitat al formulari de sol·licitud de supressió.
 • Qualsevol document proporcionat com a fitxer adjunt per justificar la sol·licitud, tret que sigui confidencial.

Notificacions a la pàgina de resultats de la Cerca de Google

Quan una supressió per motius legals afecta una pàgina de resultats de la Cerca de Google, pot ser que aparegui un avís a la part inferior de la pàgina. Aquest avís enllaça a la sol·licitud de supressió de contingut que Google ha compartit amb Lumen i que Lumen ha publicat, i conté la informació que es detalla tot seguit.

Aplicacions de Google
Menú principal
965019200460603683
true
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true