Информация за Lumen

С цел увеличаване на прозрачността и отчетността на онлайн практиките ни за модериране на съдържанието Google LLC споделя с проект на трета страна, наречен Lumen, определени получени от нас правни съобщения, които изискват премахването на дадено съдържание от много от услугите ни. Lumen е независим проект за проучване, управляван от Центъра за интернет и общество Berkman Klein на юридическия факултет към Харвардския университет. Проектът служи за съхраняване, анализиране и публикуване на копия на искания за сваляне на онлайн съдържание, доброволно споделени с Lumen от различни компании, като например Google LLC. Целта му е да образова обществото и да улеснява журналистически, академични и политически проучвания относно глобалната „екология“ на съобщенията и исканията за сваляне, както и за наличността на съдържанието в мрежата.

Защо споделяме с Lumen?

Прозрачността е една от основните ценности на Google, особено по отношение на наличността на информацията и съдържанието в услугите ни. Поели сме ангажимент да носим отговорност и да предотвратяваме злоупотреби и измами чрез онлайн практиките си за модериране на съдържанието. Един от важните начини за постигането на тези цели е споделянето с Lumen на копия на определени съобщения за премахване по правни причини, които сме получили, за да бъдат публикувани. Проектът Lumen дава възможност на потребителите в интернет, собствениците на съдържание и изследователите да научат повече за исканията за премахване на съдържание, получавани от платформите в интернет, като например Google. Lumen има за цел да улесни проучването на различни видове жалби и искания за премахване – както основателни, така и съмнителни – които се изпращат до интернет издатели, търсещи машини и доставчици на услуги, както и да осигури възможно най-голяма прозрачност за „екологията“ на тези съобщения по отношение на това кой ги изпраща, защо и с каква цел.

Какви данни се споделят с Lumen?

По-долу описваме категориите информация, която може да споделим с Lumen, когато е налице в правни съобщения, изискващи премахването на дадено съдържание в много от продуктите и услугите ни, като например Търсене, Blogger, Групи и отзивите за местни бизнеси. В зависимост от проблема, за който е изпратено искането (както е посочено по-долу), Google обикновено споделя с Lumen:

 • името на лицето, подало искането;
 • името на притежателя на правата;
 • URL адресите, за които е подаден сигнал;
 • държавата, от която е подадено искането;
 • датата на искането;
 • обяснение на искането за премахване, както е предоставено в съответния формуляр;
 • документите, предоставени в подкрепа на искането като прикачени файлове.

Google никога не споделя с Lumen данните от исканията за премахване на съдържание, предоставени в полетата за информация за връзка, като например имейл адрес.

Искания, свързани с клевета

Google обикновено не споделя с Lumen името на лицето, подало искане за премахване поради клевета.

За искания относно предполагаемо клеветническо съдържание Google обикновено споделя с Lumen:

 • типа на искането (клевета);
 • URL адресите, за които е подаден сигнал;
 • държавата, от която е подадено искането;
 • датата на искането;
 • документите, предоставени в подкрепа на искането като прикачени файлове, освен ако са поверителни;
 • обяснение на искането за премахване, както е предоставено в съответния формуляр, освен ако то съдържа лична информация (например имейл адрес), която ще бъде редактирана преди споделянето.

Като изключение от посоченото по-горе Google може да сподели с Lumen и името на лицето, подало искането за премахване, когато споделянето на тази информация представлява голям обществен интерес. Всяко искане се преглежда поотделно.

Искания, свързани със закони за авторското право и такива за запазена марка

За искания за премахване на съдържание, изпратени съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), други закони за авторското право или такива за запазена марка, Google обикновено споделя с Lumen:

 • типа на искането (авторски права или запазена марка);
 • името на лицето, подало искането;
 • името на притежателя на правата;
 • URL адресите, за които е подаден сигнал;
 • държавата, от която е подадено искането;
 • датата на искането;
 • документите, предоставени в подкрепа на искането като прикачени файлове;
 • обяснение на искането за премахване, както е предоставено в съответния формуляр;
 • цитат от съдържанието, за което се предполага, че е в нарушение.

Искания, свързани с местни закони

Google не споделя с Lumen името на подателя на искането, нито информацията му за връзка.

За искания за премахване на съдържание съгласно местните закони Google обикновено споделя с Lumen:

 • URL адресите, за които е подаден сигнал;
 • държавата, от която е подадено искането;
 • датата на искането;
 • документите, предоставени в подкрепа на искането като прикачени файлове, освен ако са поверителни;
 • обяснение на искането за премахване, както е предоставено в съответния формуляр, освен ако то съдържа лична информация (например имейл адрес), която ще бъде редактирана преди споделянето.

Като изключение от посоченото по-горе Google може да сподели с Lumen и името на лицето, подало искането за премахване, когато споделянето на тази информация представлява голям обществен интерес. Всяко искане се преглежда поотделно.

Искания, свързани със съдебни разпореждания

За искания за премахване на съдържание съгласно съдебно разпореждане Google обикновено споделя с Lumen:
 • типа на искането за премахване (съдебно разпореждане);
 • името на лицето, подало искането;
 • URL адресите, за които е подаден сигнал;
 • държавата, от която е подадено искането;
 • датата на искането;
 • обяснение на искането за премахване, както е предоставено в съответния формуляр, освен ако то съдържа лична информация (например имейл адрес), която ще бъде редактирана преди споделянето;
 • съдебното разпореждане, прикачено към искането, освен ако е поверително.

Искания от правителствени органи и организации

За искания за премахване на съдържание, подадени от правителствена организация или правителствен орган, Google обикновено споделя с Lumen:

 • типа на искането за премахване (правителствено искане);
 • името на правителствената организация или правителствения орган;
 • URL адресите, за които е подаден сигнал;
 • държавата, от която е подадено искането;
 • датата на искането;
 • обяснение на искането за премахване, както е предоставено в съответния формуляр;
 • документите, предоставени в подкрепа на искането като прикачени файлове, освен ако са поверителни.

Известия за страниците с резултати от търсенето с Google

Когато страница с резултати от търсенето с Google е засегната от премахване поради правни причини, в долната ѝ част може да се показва съобщение. То води към искането за премахване на съдържание, което сме споделили с Lumen и е публикувано в проекта. Съобщението включва описаната по-горе информация.

Приложения на Google
Главно меню
3838098447376268595
true
Търсене в Помощния център
true
true
true