Pravilnik o večkratnih kršiteljih avtorskih pravic

Google za zaščito pravic imetnikov avtorskih pravic uporablja pravilnik o večkratnih kršiteljih avtorskih pravic, na podlagi katerega lahko ukrepamo proti uporabnikom, ki večkrat zlorabijo naše storitve s kršenjem Googlovih standardov glede avtorskih pravic in lokalnih zakonov o avtorskih pravicah.


Naš pravilnik o večkratnih kršiteljih strogo izvajamo za pravočasno ukrepanje ob prejemu obvestil o uporabnikih, ki naše storitve večkrat zlorabljajo na ta način. 

Kdo je večkratni kršitelj in kako se to ugotavlja?

V skladu z Googlovim pravilnikom je »večkratni kršitelj« vsak uporabnik, ki dosledno ne upošteva Googlovega pravilnika o večkratnih kršiteljih. Do tega lahko pride zaradi več uspešnih pritožb glede avtorskih pravic proti uporabniku v nekem določenem obdobju in lahko ima za posledico, da omejimo račun večkratnega kršitelja.
 

Če prejmemo veljavno pritožbo glede avtorskih pravic za vsebino, ki krši avtorske pravice in je objavljena v katerem koli Googlovem izdelku, odstranimo vsebino. Če se to zgodi prepogosto, bomo ukrepali zoper račun in uporabnik bo o tem obveščen. Ko ukrepamo zoper računu, bo uporabniku morda preprečen ali omejen dostop do Googlovih storitev, dokler ne prejmemo in obdelamo uspešnega ugovora. 

 

Kaj predstavlja preveč kršitev in kaj bo privedlo do ukrepanja glede računa, se razlikuje glede na izdelek. Naša odločitev za omejitev računa bo temeljila na vseh razpoložljivih dokazih, vključno z razlogi, kot so obtožbe imetnika avtorskih pravic, ali je bila vsebina hitro odstranjena in morebitni uspešni ugovori glede posameznih kršitev ali omejitev računa.

Ali so na voljo možnosti ugovora?

Zavezani smo k temu, da uporabnikom zagotovimo dostop do svojim platform. Zato pri uveljavljanju pravilnika o večkratnih kršiteljih upoštevamo umike in ugovore.

Umiki 

Umik je zahteva, ki jo pritožnik pošlje Googlu, ker želi umakniti pritožbo glede avtorskih pravic, ki jo je prvotno vložil. Google bo presodil umike in obnovil že odstranjeno vsebino, če je primerno. Google umike obravnava samo, če jih prvotni pritožnik predloži z veljavno utemeljitvijo. Uporabnike spodbujamo, da se pred vlaganjem ugovora pri Googlu obrnejo neposredno na pritožnika in se dogovorijo glede umika ali izpogajajo glede sporazuma. 

Ugovori

Ugovor zoper posamezno pritožbo glede avtorskih pravic

Če je bila vaša vsebina v katerem koli od Googlovih izdelkov odstranjena zaradi pritožbe na podlagi avtorskih pravic in menite, da je prišlo do napake oziroma ste pridobili pravice za uporabo avtorsko zaščitenega gradiva, lahko vložite ugovor, da se izognete temu, da vas obravnavamo kot večkratnega kršitelja. Upoštevajte ta navodila, da to storite:

  • Če je bila vaša vsebina odstranjena na podlagi pritožbe na podlagi DMCA, lahko ugovor na pritožbo vložite tukaj. Upoštevajte, da lahko ima vložitev ugovora na pritožbo za posledico pravne postopke med vami in pritožnikom. Ko dobimo vaš ugovor na pritožbo, ga bomo poslali vlagatelju izvirne pritožbe zaradi kršitve avtorskih pravic. Več o ugovorih na pritožbo lahko preberete v pogostih vprašanjih.
  • Če je bila vaša vsebina odstranjena na podlagi lokalne pritožbe na podlagi avtorskega prava, lahko ugovarjate tukaj.

Ugovor zoper omejitve računa 

Če je bil vaš račun Google omejen na podlagi našega pravilnika o večkratnih kršiteljih zaradi več utemeljenih pritožb glede avtorskih pravic, lahko ugovor vložite tukaj. Upoštevajte, da boste morda morali pred obnovitvijo odpraviti vse kršitve avtorskih pravic, zaradi katerih je bil račun omejen. 

Račune obnovimo samo v prepričljivih okoliščinah. Zato je pomembno, da si vzamete čas in ugovor sestavite temeljito, natančno in pošteno. Ko obdelamo vaš ugovor in smo prepričani, da omejitve niso več potrebne, bodo takoj odstranjene. Če ugovor ni uspešen, bo vaš račun ostal omejen, dokler ne odpravite vseh kršitev avtorskih pravic in vložite novega ugovora.


 
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
false