Pakartotinai nusižengusių autorių teisių pažeidėjų politika

Siekdama apsaugoti autorių teisių turėtojų teises, „Google“ taiko pakartotinai nusižengusių autorių teisių pažeidėjų politiką, pagal kurią galime imtis veiksmų prieš naudotojus, kurie pakartotinai netinkamai naudoja mūsų paslaugas, pažeisdami „Google“ autorių teisių standartus ir vietinius įstatymus.


Mūsų pakartotinai nusižengusių pažeidėjų politika griežtai taikoma, siekiant laiku imtis veiksmų gavus pranešimą apie naudotojus, kurie nuolat netinkamai naudojasi mūsų paslaugomis. 

Kas yra pakartotinai nusižengęs pažeidėjas ir kaip jis nustatomas?

Pagal „Google“ politiką pakartotinai nusižengęs pažeidėjas yra bet kuris naudotojas, nuolat nesilaikantis „Google“ pakartotinai nusižengusių pažeidėjų politikos. Jis gali būti nustatytas gavus kelis skundus dėl autorių teisių pažeidimo per nustatytą laikotarpį. Dėl to pakartotinai nusižengusio pažeidėjo paskyra gali būti apribota.
 

Jei gausime pagrįstą skundą dėl autorių teisių pažeidimo, kuriame bus nurodytas autorių teises pažeidžiantis turinys, paskelbtas bet kuriame iš „Google“ produktų, turinys bus pašalintas. Jei taip nutinka pernelyg dažnai, imsimės veiksmų dėl paskyros ir apie tai pranešame naudotojui. Kai imsimės veiksmų dėl paskyros, naudotojui gali būti neleidžiama arba apribota prieiga prie „Google“ paslaugų, kol bus gauta ir patenkinta apeliacija. 

 

Tai, kas laikoma per daug pažeidimų ir dėl ko bus imtasi su paskyra susijusių veiksmų, priklauso nuo produkto. Sprendimas apriboti paskyrą bus pagrįstas visais pasiekiamais įrodymais, įskaitant tokius argumentus kaip autorių teisių turėtojo pareiškimai, tai, ar turinys buvo nedelsiant pašalintas, ir visas patenkintas apeliacijas dėl atskirų pažeidimų arba paskyros apribojimo.

Ar yra apeliacijos parinkčių?

Stengiamės užtikrinti, kad mūsų platformos būtų pasiekiamos naudotojams. Todėl diegdami pakartotinai nusižengusių pažeidėjų politiką atsižvelgiame į anuliavimą ir apeliacijas.

Anuliavimas 

Anuliavimas – tai užklausa, kurią skundo pateikėjas pateikia „Google“, norėdamas atšaukti pateiktą pradinį skundą dėl autorių teisių. „Google“ įvertins anuliavimo veiksmus ir atkurs anksčiau pašalintą turinį, jei tai galima atlikti. Anuliavimas svarstomas tik tada, kai užklausą pateikia pradinis skundo pateikėjas, nurodydamas pagrįstą priežastį. Raginame naudotojus susisiekti tiesiogiai su skundo pateikėju ir paprašyti anuliuoti skundą arba pabandyti susitarti, prieš pateikiant apeliaciją „Google“. 

Apeliacijos

Apeliacijos dėl individualaus autorių teisių skundo pateikimas

Jei jūsų turinys bet kuriame „Google“ produkte buvo pašalintas gavus skundą dėl autorių teisių ir manote, kad įvyko klaida, arba jums buvo suteiktos teisės naudoti autorių teisių saugomą medžiagą, galite pateikti apeliaciją, kad nebūtumėte nustatyti kaip pakartotinai nusižengęs pažeidėjas. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

  • Jei jūsų turinys buvo pašalintas dėl STATĮ skundo, čia galite pateikti priešinį pranešimą. Atminkite, kad pateikus priešinį pranešimą gali būti vykdomas teismo procesas tarp jūsų ir skundą pateikusios šalies. Gavę priešinį pranešimą perduosime jį šaliai, pateikusiai pradinį ieškinį dėl autorių teisių pažeidimo. Daugiau apie priešinius pranešimus skaitykite skiltyje DUK.
  • Jei jūsų turinys buvo pašalintas vadovaujantis vietos autorių teisių įstatymo skundu, pranešimą galite užginčyti čia.

Apeliacijos dėl paskyros apribojimo pateikimas 

Jei „Google“ paskyra buvo apribota pagal pakartotinai nusižengusių pažeidėjų politiką dėl kelių teisėtų skundų dėl autorių teisių, čia galite pateikti apeliaciją. Atminkite, kad prieš atkuriant paskyrą gali reikėti pataisyti visus autorių teisių pažeidimus, dėl kurių buvo apribotas paskyros teikimas. 

Atkuriame paskyras tik įsitikinę, kad reikalavimai yra pagrįsti. Todėl svarbu, kad skirtumėte pakankamai laiko ir būtumėte atidūs, tikslūs bei sąžiningi. Kai apdorosime apeliaciją ir įsitikinsime, kad apribojimai nebereikalingi, jie bus nedelsiant pašalinti. Jei apeliacija nebus patenkinta, paskyra liks apribota, kol ištaisysite visus autorių teisių pažeidimus ir pateiksite naują apeliaciją.


 
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
false
false
false