Zásady pro opakované porušení autorských práv

V zájmu ochrany práv držitelů autorských práv zavádí společnost Google zásady pro opakované porušení autorských práv, na základě kterých můžeme podniknout kroky proti uživatelům, kteří opakovaně zneužívají naše služby tím, že porušují standardy Googlu ohledně autorských práv a místní právní předpisy.


Naše zásady pro opakované porušení autorských práv jsou přísně vynucovány, abychom mohli po podání oznámení včas zakročit proti uživatelům, kteří naše služby tímto způsobem opakovaně zneužívají. 

Kdo je uživatel, který se dopustil opakovaného porušení, a jak se určuje?

Podle zásad společnosti Google je „uživatel, který se dopustil opakovaného porušení“, takový uživatel, který trvale nedodržuje zásady Googlu pro opakované porušení. Důvodem může být několik úspěšných stížností na porušení autorských práv, které proti němu byly vzneseny ve stanoveném období, a důsledkem může být omezení účtu uživatele, který se dopustil opakovaného porušení.
 

Pokud obdržíme platnou stížnost na porušení autorských práv, podle které je závadný obsah zveřejněn v některé ze služeb Google, příslušný obsah odstraníme. Pokud k tomu bude docházet příliš často, podnikneme proti účtu zásah a oznámíme to uživateli. Jakmile proti účtu podnikneme zásah, uživateli můžeme znemožnit nebo omezit přístup ke službám Google, dokud nedostaneme odvolání, které úspěšně zpracujeme. 

 

Co je považováno za příliš mnoho porušení a co vede k zásahu proti účtu, se liší podle jednotlivých služeb. Naše rozhodnutí omezit účet bude vycházet z dostupných důkazů, včetně okolností, jako jsou tvrzení držitele autorských práv, zda byl obsah odstraněn rychle, a úspěšná odvolání proti jednotlivým porušením nebo proti omezení účtu.

Je možné se odvolat?

Snažíme se, aby naše platformy byly k uživatelům přívětivé. Při implementaci zásad pro opakované porušení proto přihlížíme ke stažení nároku a odvolání.

Stažení nároku

Stažením nároku se rozumí žádost o stažení původní stížnosti na porušení autorských práv. Tuto žádost odešle stěžovatel společnosti Google. Google žádost o stažení nároku vyhodnotí a v oprávněných případech odstraněný obsah obnoví. Stažení nároku se posuzuje pouze v případě, že ho odešle původní stěžovatel s dostatečným zdůvodněním. Uživatelům doporučujeme, aby před odesláním odvolání do Googlu kontaktovali přímo stěžovatele a snažili se dosáhnout stažení nároku nebo dohody. 

Odvolání

Odvolání proti samostatné stížnosti na porušení autorských práv

Pokud byl váš obsah v některé ze služeb Google odstraněn na základě stížnosti na porušení autorských práv a domníváte se, že došlo k chybě, nebo jste si již opatřili práva k používání materiálu chráněného autorskými právy, můžete se odvolat, abyste nebyli označeni za uživatele, který se dopustil opakovaného porušení. Postupujte takto:

  • Pokud byl váš obsah odstraněn na základě stížnosti podle zákona DMCA, můžete podat protioznámení zde. Upozorňujeme, že podání protioznámení může vést k právnímu řízení mezi vámi a stěžovatelem. Po přijetí vaše protioznámení předáme straně, která podala původní nárok týkající se porušení autorských práv. Další informace o protioznámeních naleznete v častých dotazech.
  • Pokud byl váš obsah odstraněn na základě stížnosti na porušení místních autorských práv, můžete podat námitku zde.

Odvolání proti omezení účtu

Pokud byl váš účet Google omezen na základě našich zásad pro opakované porušení z důvodu většího počtu oprávněných stížností na porušení autorských práv, můžete podat odvolání zde. Upozorňujeme, že před obnovením účtu bude nutné vyřešit všechna porušení autorských práv, která vedla k omezení účtu. 

Účty obnovujeme pouze v přesvědčivých případech podložených poctivými a přesnými argumenty. Je proto důležité, abyste odvolání neuspěchali a důkladně si promysleli jeho obsah. Jakmile vaše odvolání zpracujeme a budeme přesvědčeni, že omezení již nejsou potřeba, okamžitě je odstraníme. Pokud bude odvolání neúspěšné, váš účet zůstane i nadále omezen, dokud neodstraníte všechna porušení autorských práv a nepodáte nové odvolání.


 
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6759135517682791150
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true