Zákon DMCA (Digital Millennium Copyright Act)

Zákon DMCA (Digital Millennium Copyright Act)

Zásadou společnosti Google je reagovat na náležitě podaná oznámení o údajném porušení autorských práv. Reakcí na tato oznámení může být odstranění nebo zrušení přístupu k materiálu, který je předmětem porušení autorských práv, případně ukončení účtu odběratele. Pokud na základě oznámení provedeme nějakou akci, můžeme se pokusit informovat uživatele, který údajně porušil autorská práva, nebo operátora dotčeného webu.

Všechna oznámení o údajném porušení autorských práv, na jejichž základě jednáme, můžeme také dokumentovat. Obsah vašeho oznámení můžeme předat neziskové organizaci Lumen, která tato oznámení po odstranění některých osobních údajů publikuje. Příklad takto publikovaného oznámení naleznete zde. U služeb jako Vyhledávání Google uvádíme na místě odstraněného obsahu odkaz na oznámení publikované organizací Lumen.

Na této stránce naleznete pokyny pro odeslání následujících typů stížností:

  • Oznámení o porušení autorských práv
  • Protioznámení

Oznámení o porušení autorských práv

Chcete-li podat oznámení o porušení autorských práv, podejte stížnost pomocí postupu v nástroji pro odstraňování právních problémů. Po výběru příslušné služby vás formulář vyzve k zadání všech níže uvedených informací, které jsou potřeba k odeslání platné stížnosti podle zákona DMCA. Upozorňujeme, že pokud nepravdivě nahlásíte, že určitá služba či aktivita porušuje vaše autorská práva, budete odpovědní za úhradu škody (včetně soudních výloh a poplatků za právní zastoupení). V minulosti došlo k případu (další informace viz http://www.onlinepolicy.org/action/ – pouze v angličtině), kdy jistá společnost odeslala oznámení o porušení autorských práv a požadovala odstranění online materiálů, které však byly chráněny principem „fair use“. Následně tato společnost musela uhradit soudní výlohy a náklady na právní zastoupení. Společnost souhlasila se zaplacením částky převyšující 100 000 $. Nejste-li si tedy jisti, zda určitý materiál dostupný online porušuje vaše autorská práva, doporučujeme nejprve záležitost probrat se svým právním zástupcem.

Protioznámení

Administrátor dotčeného webu nebo poskytovatel dotčeného obsahu může podat protioznámení podle ustanovení 512(g)(2) a (3) zákona Digital Millennium Copyright Act. Pokud obdržíme protioznámení, můžeme dotyčný materiál znovu obnovit.

Chcete-li podat protioznámení týkající se některé z následujících služeb, klikněte na příslušný odkaz:

Blogger
Vyhledávání
Stránky a profily na Google+

Pokud váš problém souvisí se službou, která výše není uvedena, vyhledejte ji v nástroji na odstraňování právních problémů a zvolte možnost Protioznámení. Upozorňujeme, že pokud nepravdivě nahlásíte, že určitá služba či aktivita neporušuje autorská práva, budete odpovědní za úhradu škody (včetně soudních výloh a poplatků za právní zastoupení). Pokud si tedy nejste jisti, zda určitý materiál porušuje autorská práva jiných osob, doporučujeme vám nejprve se poradit s právníkem. Vzor protioznámení naleznete na adrese: http://www.lumendatabase.org/dmca/counter512.pdf.

Při vyplňování našeho formuláře pro odeslání protioznámení nezapomeňte uvést informace (nejlépe konkrétní adresy URL) pro jedinečnou identifikaci materiálu, který společnost Google odstranila nebo ke kterému zakázala přístup.

Ukončení účtu

Mnoho služeb Google nemá vlastníky účtů ani odběratele. V případě služeb, ve kterých účty a odběratelé existují, společnost Google za příslušných okolností ukončí přístup uživatelům, kteří opakovaně porušují autorská práva. Pokud si myslíte, že konkrétní vlastník účtu nebo odběratel porušuje autorská práva opakovaně, kontaktujte prosím podle pokynů výše společnost Google a uveďte informace, které nám umožní ověřit, zda daný vlastník účtu nebo odběratel opravdu autorská práva opakovaně porušuje.