Digital Millennium Copyright Act

Zákon Digital Millennium Copyright Act

Súčasťou pravidiel spoločnosti Google je reagovať na jasné upozornenia na údajné porušenie autorských práv. Naša odpoveď na takéto upozornenia môže zahŕňať odstránenie alebo zakázanie prístupu k materiálu, ktorý je údajne predmetom činnosti porušujúcej autorské práva, alebo zrušenie odberateľov. Ak na základe upozornenia vykonáme nejakú akciu, môžeme sa pokúsiť informovať používateľa, ktorý údajne porušil autorské práva, alebo osobu spravujúcu dotknutý web.

Môžeme tiež zaznamenať upozornenia na údajné porušenie, na základe ktorých konáme. Obsah vášho upozornenia môžeme postúpiť neziskovej organizácii Lumen, ktorá tieto upozornenia po odstránení určitých osobných údajov zverejňuje. Príklad takto zverejneného upozornenia nájdete tu. V prípade služieb ako Vyhľadávanie Google na webe uvádzame na mieste odstráneného obsahu odkaz na upozornenie zverejnené organizáciou Lumen.

Na tejto stránke nájdete pokyny na podanie nasledujúcich typov sťažností:

  • Upozornenie na porušenie
  • Odpor voči oznámeniu

Upozornenie na porušenie

Ak chcete podať oznámenie o porušení autorských práv, vyplňte sťažnosť pomocou postupu v našom nástroji na riešenie právnych problémov. Keď si vyberiete príslušnú službu, formulár vás usmerní tak, aby ste poskytli všetky informácie uvedené nižšie, ktoré sú potrebné na odoslanie platnej sťažnosti na porušenie zákona DMCA. Upozorňujeme, že ak preukázateľne nepravdivo vyhlásite, že služba alebo aktivita porušujú vaše autorské práva, budete niesť zodpovednosť za spôsobené škody (vrátane výdavkov a odmeny advokáta). V minulosti skutočne došlo k prípadu (viac sa dozviete na http://www.onlinepolicy.org/action/legpolicy/opg_v_diebold/), keď istá spoločnosť odoslala upozornenie na porušenie s cieľom dosiahnuť odstránenie materiálov online, ktoré však boli chránené princípom fair use. Na základe rozhodnutia súdu potom táto spoločnosť musela uhradiť výdavky a odmenu advokáta. Spoločnosť súhlasila s úhradou sumy vyše 100 000 USD. Ak teda nemáte istotu, či určitý materiál dostupný online porušuje vaše autorské práva, odporúčame vám, aby ste sa najskôr obrátili na právneho zástupcu.

Odpor voči oznámeniu

Správca dotknutého webu alebo poskytovateľ dotknutého obsahu môže podať odpor voči oznámeniu podľa oddielov 512(g)(2) a (3) zákona Digital Millennium Copyright Act. Po prijatí odporu voči oznámeniu môžeme predmetný materiál obnoviť.

Ak chcete podať odpor voči oznámeniu týkajúci sa niektorej z nasledujúcich služieb, kliknite na príslušný odkaz:

Blogger
Vyhľadávanie na webe
 

Ak váš problém súvisí so službou, ktorá nie je uvedená vyššie, vyhľadajte ju v našom nástroji na riešenie právnych problémov a vyberte možnosť Odpor voči oznámeniu. Upozorňujeme, že ak relevantným spôsobom nepreukážete, že služba alebo činnosť neporušuje autorská práva iných osôb, budete niesť zodpovednosť za spôsobené škody (vrátane výdavkov a odmeny advokáta). Ak teda nemáte istotu, či materiál porušuje autorské práva iných osôb, odporúčame vám najprv kontaktovať advokáta.

Pri vyplňovaní formulára na podanie odporu voči oznámeniu nezabudnite identifikovať konkrétne webové adresy alebo ďalšie jedinečné informácie identifikujúce materiál, ktorý spoločnosť Google odstránila alebo ku ktorému zakázala prístup.

Zrušenie účtu

Mnoho služieb Google nemá majiteľov účtu ani odberateľov. V prípade služieb, ktoré majú majiteľov účtu alebo odberateľov, spoločnosť Google za primeraných okolností zruší účty používateľov, ktorí opakovane porušujú autorské práva. Ak sa domnievate, že majiteľ účtu alebo odberateľ opakovane porušuje práva, postupujte podľa pokynov uvedených vyššie. Kontaktujte spoločnosť Google a uveďte informácie, ktoré nám umožnia overiť, či daný majiteľ účtu alebo odberateľ naozaj opakovane porušuje práva.