Ustawa Digital Millennium Copyright Act

Ustawa Digital Millennium Copyright Act

Polityka Google nakazuje nam reagować na zrozumiałe powiadomienia w sprawie rzekomego naruszenia praw autorskich. Nasza reakcja na powiadomienie może obejmować usunięcie materiałów, które zostały zgłoszone jako naruszające prawa autorskie, uniemożliwienie do nich dostępu lub zakończenie subskrypcji. Podejmując działania w odpowiedzi na powiadomienie, możemy poinformować o tym osobę potencjalnie naruszającą prawa lub administratora witryny, której dotyczy zgłoszenie.

Możemy również dokumentować powiadomienia o domniemanym naruszeniu prawa, na podstawie których podejmujemy działania. Treść takiego powiadomienia możemy przesłać do organizacji non-profit Lumen, która opublikuje je po usunięciu określonych danych osobowych. Przykład takiej publikacji znajduje się tutaj. W przypadku usług takich jak Wyszukiwarka Google w miejsce usuniętej treści umieszczamy link do powiadomienia opublikowanego przez Lumen.

Na tej stronie znajdują się instrukcje składania tych typów skarg:

  • Powiadomienie o naruszeniu praw
  • Roszczenie wzajemne

Powiadomienie o naruszeniu praw

Aby przesłać powiadomienie o naruszeniu praw, zgłoś skargę, wykonując czynności opisane w naszym narzędziu do rozwiązywania problemów prawnych. Po wskazaniu usługi konieczne będzie podanie wszystkich informacji określonych poniżej. Jest to warunkiem poprawnego złożenia skargi DMCA. Pamiętaj, że jeśli niezgodnie z prawdą oświadczysz, że usługa lub działanie narusza Twoje prawa autorskie, możesz ponieść odpowiedzialność za wyrządzone szkody (łącznie z kosztami postępowania i usług prawnych). Przepisy te są naprawdę egzekwowane – w jednym z dotychczasowych przypadków (więcej informacji znajdziesz pod adresem http://www.onlinepolicy.org/action/legpolicy/opg_v_diebold/) od firmy, która przesłała powiadomienie o naruszeniu praw oraz żądała usunięcia materiałów opublikowanych online i chronionych na mocy prawa dozwolonego użytku, zasądzono zwrot kosztów postępowania i usług prawnych. Firma zgodziła się zapłacić ponad 100 000 USD. W razie braku pewności, czy określone materiały dostępne online naruszają Twoje prawa autorskie, proponujemy najpierw skontaktować się z prawnikiem.

Roszczenie wzajemne

Administrator witryny, której dotyczy roszczenie, lub osoba, która zamieściła w niej kwestionowaną treść, może wnieść roszczenie wzajemne zgodnie z sekcjami 512(g)(2) i (3) ustawy Digital Millennium Copyright Act. Po otrzymaniu roszczenia wzajemnego możemy przywrócić materiały.

Jeśli chcesz przesłać roszczenie wzajemne obejmujące jedną z poniższych usług, kliknij odpowiedni link:

Blogger
Wyszukiwarka Google
 

Jeśli Twój problem odnosi się do usługi niewymienionej powyżej, znajdź ją w naszym narzędziu do rozwiązywania problemów prawnych i wybierz opcję „Roszczenie wzajemne”. Pamiętaj, że jeśli niezgodnie z prawdą oświadczysz, że usługa lub działanie nie narusza praw autorskich innych podmiotów, możesz ponieść odpowiedzialność za wyrządzone szkody (łącznie z kosztami postępowania i usług prawnych). W razie braku pewności, czy określone materiały naruszają prawa autorskie innych podmiotów, proponujemy najpierw skontaktować się z prawnikiem. 

Wypełniając formularz roszczenia wzajemnego, pamiętaj o podaniu konkretnych adresów URL lub innych danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację usuniętych bądź zablokowanych materiałów.

Zamknięcie konta

W wielu usługach Google nie ma właścicieli kont ani subskrybentów. W przypadku usług, które mają właścicieli konta lub subskrybentów, Google zamknie konta użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa autorskie, biorąc pod uwagę odpowiednie okoliczności. Jeśli Twoim zdaniem właściciel konta lub subskrybent ponownie narusza prawa, skontaktuj się z firmą Google zgodnie z powyższą instrukcją i podaj informacje umożliwiające nam sprawdzenie, czy rzeczywiście tak jest.