Νόμος για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή

Ο Νόμος για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Google, ανταποκρινόμαστε σε σαφείς ειδοποιήσεις περί καταγγελλόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Η απόκρισή μας σε τέτοιες ειδοποιήσεις ενδεχομένως να περιλαμβάνει την κατάργηση ή τον αποκλεισμό της πρόσβασης στο υλικό που αποτελεί το αντικείμενο της δραστηριότητας παραβίασης ή/και τον τερματισμό των λογαριασμών συνδρομητών. Εάν προβούμε σε ενέργειες στα πλαίσια της απόκρισης σε μια ειδοποίηση, ενδέχεται να επιχειρήσουμε να ενημερώσουμε το άτομο που φέρεται να παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή τον χειριστή του ιστοτόπου που έχει επηρεαστεί.

Ενδεχομένως, επίσης, να τεκμηριώσουμε ειδοποιήσεις περί καταγγελλόμενης παραβίασης για τις οποίες ενεργούμε αναλόγως. Έχουμε το δικαίωμα να προωθήσουμε το περιεχόμενο της ειδοποίησής σας στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Lumen, ο οποίος δημοσιεύει αυτές τις ειδοποιήσεις, αφού καταργηθούν τα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία. Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα μιας τέτοιας δημοσίευσης εδώ. Για προϊόντα όπως η Αναζήτηση στον Ιστό Google, στη θέση του περιεχομένου που έχει καταργηθεί παρέχουμε έναν σύνδεσμο για την ειδοποίηση όπως δημοσιεύεται από τον οργανισμό Lumen.

Αυτή η σελίδα παρέχει οδηγίες για την υποβολή των ακόλουθων τύπων καταγγελιών:

  • Ειδοποίηση παραβίασης
  • Αντικοινοποίηση

Ειδοποίηση παραβίασης

Για να υποβάλετε ειδοποίηση για παραβίαση, υποβάλετε μια καταγγελία χρησιμοποιώντας τα βήματα που διατίθενται στο εργαλείο αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων. Εάν επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν, θα σας ζητηθεί από τη φόρμα να καταχωρίσετε όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω και οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποβολή έγκυρης καταγγελίας DMCA. Έχετε υπόψη ότι θα θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών δικηγόρων), σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ότι ένα προϊόν ή μια δραστηριότητα παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα. Όντως, σε μια πρόσφατη περίπτωση (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.onlinepolicy.org/action/legpolicy/opg_v_diebold/), μια εταιρεία που έστειλε ειδοποίηση περί παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ζητώντας την κατάργηση υλικού στο διαδίκτυο που προστατευόταν από το δόγμα θεμιτής χρήσης, αναγκάστηκε να πληρώσει τέτοιες δαπάνες καθώς και αμοιβές δικηγόρων. Η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει πάνω από 100.000 $. Ομοίως, σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι εάν το διαθέσιμο υλικό στο διαδίκτυο παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, συνιστάται να επικοινωνήσετε αρχικά με έναν δικηγόρο.

Αντικοινοποίηση

Ο διαχειριστής ενός ιστότοπου που επηρεάζεται ή ο πάροχος του περιεχομένου που επηρεάζεται μπορεί να υποβάλει αντικοινοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις 512(g)(2) και (3) του Νόμου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή. Σε περίπτωση που λάβουμε μια αντικοινοποίηση, μπορεί να επαναφέρουμε το σχετικό υλικό.

Εάν θέλετε να υποβάλετε αντικοινοποίηση για ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, κάντε κλικ στο σχετικό σύνδεσμο παρακάτω:

Blogger
Αναζήτηση στον Ιστό
 

Εάν το πρόβλημα σχετίζεται με κάποιο προϊόν που δεν αναφέρεται παραπάνω, μπορείτε να το βρείτε στο εργαλείο αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων και να επιλέξετε Αντικοινοποίηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι θα ευθύνεστε για τυχόν ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και των αμοιβών δικηγόρων), εάν κατ' ουσίαν παραποιήσετε το γεγονός ότι κάποιο προϊόν ή δραστηριότητα δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα άλλων ατόμων. Αντίστοιχα, εάν δεν είστε βέβαιοι ότι κάποιο συγκεκριμένο υλικό παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα άλλων, προτείνουμε να επικοινωνήσετε πρώτα με κάποιον δικηγόρο.

Κατά την υποβολή αντικοινοποίησης, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσδιορίσει τις συγκεκριμένες διευθύνσεις URL ή άλλες μοναδικές πληροφορίες προσδιορισμού υλικού, το οποίο η Google έχει καταργήσει ή στο οποίο η Google έχει απενεργοποιήσει την πρόσβαση.

Τερματισμός λογαριασμού

Πολλές υπηρεσίες Google δεν διαθέτουν κατόχους λογαριασμών ή συνδρομητές. Για τις υπηρεσίες που διαθέτουν, η Google θα προβεί σε τερματισμό των λογαριασμών των χρηστών που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα κατ' εξακολούθηση, εάν οι περιστάσεις δικαιολογούν αυτήν την πράξη. Εάν πιστεύετε ότι ένας κάτοχος λογαριασμού είναι κατ' επανάληψη παραβάτης, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες, για να επικοινωνήσετε με την Google και να υποβάλετε τις απαραίτητες πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να ελέγξουμε ότι ο κάτοχος του λογαριασμού ή ο συνδρομητής παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα κατ' εξακολούθηση.

false
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false