ภาพรวมของสิทธิที่จะถูกลืม

1. สิทธิที่จะถูกลืมคืออะไร

"สิทธิที่จะถูกลืม" คือชื่อทั่วไปสําหรับสิทธิที่มีขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2014 ในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นผลมาจากคำตัดสินโดยศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป ศาลพบว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรปให้สิทธิแก่บุคคลในการขอให้เครื่องมือค้นหาอย่างเช่น Google นำผลการค้นหาบางรายการที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบุคคลออก ในการพิจารณาเนื้อหาที่จะนำออกจากผลการค้นหา เครื่องมือค้นหาจะต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่เป็นปัญหานั้น "ไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ ไม่เกี่ยวข้อง หรือมากเกินไป" หรือไม่ และข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่หากยังคงอยู่ในผลการค้นหาต่อไป

ในปี 2018 สหภาพยุโรปได้บังคับใช้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) โดยมาตราที่ 17 ของ GDPR ได้ระบุถึง "สิทธิในการลบ" ซึ่งคล้ายกับสิทธิซึ่งศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปกำหนดไว้ภายใต้กฎหมายเดิมซึ่งมี GDPR เข้ามาแทนที่ บางประเทศนอกสหภาพยุโรปก็มีการบังคับใช้กฎหมายที่คล้ายคลึงกันด้วย ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคม 2015 รัสเซียได้ผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้พลเมืองนําลิงก์ออกจากผลการค้นหาในเครื่องมือค้นหาของรัสเซียได้ หากเนื้อหาดังกล่าว "ละเมิดกฎหมายของรัสเซียหรือหากข้อมูลเป็นเท็จหรือล้าสมัย" [26] นอกจากนี้ ตุรกีและเซอร์เบียก็ได้กำหนด "สิทธิที่จะถูกลืม" ในรูปแบบของตนเองเช่นเดียวกัน

2. ใครมีสิทธิ์ส่งคำขอให้นำเนื้อหาออกจากผลการค้นหาภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

โดยทั่วไปแล้ว กฎการคุ้มครองข้อมูลจะมีผลกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาเท่านั้น บริษัทและนิติบุคคลอื่นๆ มักจะไม่มีสิทธิ์นำเนื้อหาออกจากผลการค้นหาจากคำค้นหาที่อิงจากชื่อของบริษัท

คำขอส่วนใหญ่มาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่คุณส่งคำขอในนามของผู้อื่นได้ หากยืนยันได้ว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว โปรดตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ตามกฎหมายและดูว่าคุณมีสิทธิ์หรือไม่

3. สิ่งที่คุณตรวจสอบได้ก่อนที่จะส่งคำขอ

หากเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวด้วยตนเอง คุณอาจนำเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บ หรือหยุดการแสดงเนื้อหานั้นในผลการค้นหาได้ โซเชียลเน็ตเวิร์กหลายแห่งมีการควบคุมความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้น รวมถึงมีวิธีลบเนื้อหาที่เป็นการละเมิดที่ผู้อื่นโพสต์ด้วย

ดูรายการเครื่องมือบางส่วน

การนำเนื้อหาออกจากเว็บอาจมีประสิทธิภาพกว่าการนำเนื้อหาออกจาก Google ในการค้นหาชื่อของคุณเพียงอย่างเดียว

หากคุณนำเนื้อหาออกจากเว็บได้ ผลการค้นหาของ Google จะอัปเดตหลังจากที่ Crawler การค้นหาของเราเข้าถึงหน้าเว็บนั้นในครั้งถัดไป หากตัวอย่างผลการค้นหา (หรือ "ตัวอย่างข้อมูล") ของ Google ไม่แสดงหน้าเว็บเวอร์ชันปัจจุบัน คุณจะส่งคำขอให้บล็อกตัวอย่างข้อมูลดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้ผ่านเครื่องมือนี้

4. ฉันจะส่งคำขอได้อย่างไร

กรอกเว็บฟอร์มนี้เพื่อส่งคำขอ โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนี้

 • URL ที่เจาะจงเนื้อหาที่คุณต้องการนำออกจากผลการค้นหา ดูวิธีค้นหา URL ที่ถูกต้องได้ที่นี่
 • คำอธิบายว่าเนื้อหามีความเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรและเหตุใดเราจึงควรนำเนื้อหาดังกล่าวออกจากผลการค้นหาของ Google
 • คำค้นหาที่คุณต้องการให้เรานำเนื้อหาออก เช่น ชื่อนามสกุลของคุณ คุณอาจขอให้เรานําเนื้อหาออกจากผลการค้นหาจากคำค้นหาที่เป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ชื่อเล่น ในกรณีนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบว่าชื่อนี้มีความเชื่อมโยงกับตัวคุณอย่างไร
 • อีเมลที่ใช้ติดต่อคุณได้

การให้ข้อมูลภูมิหลังให้มากที่สุดนั้นมีประโยชน์และการตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดจะช่วยให้เราประเมินคำขอได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งเราต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาคำขอของคุณ ในกรณีนั้น เราจะส่งอีเมลหาคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม และจะรอคำตอบก่อนที่จะดำเนินการต่อ

5. กระบวนการพิจารณาของ Google มีขั้นตอนอะไรบ้าง

ผู้ตรวจสอบมืออาชีพของเราจะตรวจคำขอของคุณด้วยตนเอง โดยรวมแล้ว ผู้ตรวจสอบจะพิจารณาว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่และอย่างไร โดยจะพิจารณาสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ด้วย

มีหลายสาเหตุที่ข้อมูลอาจเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ Google พยายามสร้างความสมดุลด้วยการพิจารณาแหล่งที่มาต่างๆ หลายแห่ง เช่น หลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของยุโรป รวมถึงหลักเกณฑ์การใช้คำตัดสินของศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปโดยคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลตามมาตราที่ 29 และหลักเกณฑ์โดยคณะกรรมการด้านการคุ้มครองข้อมูลของยุโรป และกฎหมายจากคำพิพากษาของศาลยุติธรรมแห่งยุโรปที่ระบุถึงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป

ผู้ตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

บทบาทของคุณในชีวิตสาธารณะ

บุคคลสาธารณะนั้นได้แก่ นักการเมือง คนดัง ผู้นำทางธุรกิจ หรือผู้นำทางศาสนา ซึ่งมีตำแหน่งทางสังคมบางอย่างอันเกิดจากหน้าที่การงาน กิจการที่ทำ หรือสัญญาผูกมัด ซึ่งเกิดเป็นอิทธิพลในสังคมผ่านทางตำแหน่งนั้นๆ

 • เราจะพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบทบาทสาธารณะของคุณหรือไม่และอย่างไร หากข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิธีที่คุณเป็นที่รู้จักต่อสาธารณะมีจำนวนน้อย ก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่เราจะนำเนื้อหานั้นออกจากผลการค้นหา

  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของคุณอาจไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทสาธารณะของคุณในฐานะสถาปนิก แต่หากเนื้อหามีการวิจารณ์ผลงานของคุณในฐานะสถาปนิก ก็มีความเป็นไปได้น้อยลงที่เราจะนำเนื้อหาออกจากผลการค้นหา แนวทางของเราคือการประเมินว่าการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการปกป้องสาธารณะจากจรรยาบรรณสาธารณะหรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ไม่เหมาะสม หรือแจ้งให้สาธารณะทราบถึงประวัติโดยรวมของคุณในฐานะผู้เชื่ยวชาญหรือบทบาทสาธารณะของคุณ

 • นอกจากนี้ เรายังพิจารณาความสำคัญของบทบาทสาธารณะของคุณอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งทางการเมืองจะต้องให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพิจารณาความเหมาะสมในการรับตำแหน่งโดยดูจากหลายปัจจัยด้วยกัน มีความเป็นไปได้น้อยลงที่เราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐ และตำแหน่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน ออกจากผลการค้นหา
 • หลังจากบุคคลหนึ่งๆ ยุติบทบาทสาธารณะใดๆ ประโยชน์ต่อสาธารณะของบทบาทดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความอาวุโสของบทบาทในอดีต บทบาทในปัจจุบัน และเวลาที่สิ้นสุดบทบาทดังกล่าว เช่น หากบุคคลหนึ่งมีโอกาสที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในหน่วยงานสาธารณะอีกครั้งหรือบุคคลนี้ยังจะอยู่ในสายตาของสาธารณะในตำแหน่งอื่นและยังมีอิทธิพลต่อสาธารณะ เรามักเก็บข้อมูลของพวกเขาไว้เพื่อจุดประสงค์ทางประวัติศาสตร์ เช่น มีความเป็นไปได้น้อยมากที่เราจะนำข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับหัวหน้ารัฐบาลออกจากผลการค้นหา

ข้อมูลเหล่านี้มาจากที่ใด

 • หากหน้าเว็บอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐบาล เราจะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐบาลได้ตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัญหาและทำให้เครื่องมือค้นหาเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการตัดสินใจเช่นนั้น บันทึกของรัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการแจ้งให้สังคมรับรู้ถึงผลประโยชน์สาธารณะและการตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลต่อไปเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่บ่งบอกว่าข้อมูลยังมีผลประโยชน์สาธารณะอยู่
 • หากข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ข่าวและเขียนขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิงการรายงานข่าว ผู้สื่อข่าวได้ตัดสินแล้วว่าเนื้อหานั้นเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เราพิจารณาการตัดสินเชิงการรายงานข่าวของสื่อเพื่อดูว่าข้อมูลใดมีความเกี่ยวข้องและอยู่ในความสนใจของสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหาที่เพิ่งเผยแพร่ไปไม่นาน

เนื้อหาเก่าเพียงใด

 • เราจะประเมินว่าข้อมูลที่อยู่ในผลการค้นหายังมีความเกี่ยวข้องอยู่ไหม ความเกี่ยวข้องมักเชื่อมโยงกับอายุของเนื้อหา
 • เราจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่เป็นปัจจุบันมากพอหรือไม่ และไม่ได้กลายเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยเนื่องจากเกิดสถานการณ์บางอย่างหลังจากที่ข้อมูลนี้เผยแพร่ไปแล้ว เช่น รายงานข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาคดีอาญาที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจกลายเป็นข้อมูลที่ล้าสมัยเร็วขึ้น หากการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงโดยไม่มีการตัดสินว่ากระทำผิด หรือตัดสินว่าคําตัดสินดังกล่าวตกไปหลังจากยื่นอุทธรณ์
 • หากข้อมูลเกี่ยวข้องกับบทบาทหนึ่งๆ ในชีวิตสาธารณะของคุณในขณะที่เผยแพร่ เราจะพิจารณาว่าคุณยุติบทบาทนั้นไปแล้วหรือไม่ และในขณะนี้คุณมีบทบาทที่คล้ายกับบทบาทเดิมหรือไม่ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคุณอีกต่อไป เช่น หากข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของคุณในฐานะผู้บริหารบริษัทและคุณยังเป็นผู้บริหารบริษัทเดิมหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจคล้ายกัน ก็มีความเป็นไปได้น้อยลงที่เราจะนำข้อมูลออกจากผลการค้นหาแม้ว่าข้อมูลจะเผยแพร่มาเป็นเวลานานพอสมควร

ผลกระทบที่มีต่อผู้ใช้ Google

 • เราคิดว่าผู้ที่ใช้งาน Google Search เพื่อค้นหาชื่อของคุณนั้นจะได้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นปัญหาหรือไม่ เช่น หากคุณให้บริการที่เป็นมืออาชีพ รีวิวจากลูกค้าเก่าที่เคยใช้บริการก็น่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าในอนาคต
 • ในทำนองเดียวกัน หากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับการตัดสินโทษทางอาญา เราจะพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องแสดงข้อมูลนั้นต่อไปหรือไม่ เพื่อปกป้องเสรีภาพแห่งข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของเรา ตลอดจนปกป้องพวกเขาจากความเป็นไปได้ในการก่ออาชญากรรมที่คล้ายกันในอนาคตหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าว ในการพิจารณาระยะเวลาก่อนที่เราจะนำข้อมูลอาชญากรรมออกจากผลการค้นหา เราตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับเวลาที่การลงโทษสิ้นสุด มีการลบล้างประวัติ หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึง ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ทำให้การตัดสินโทษทางอาญาสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการ

ความจริงหรือการบิดเบือน

 • เราไม่มีอำนาจที่จะประเมินได้ว่าคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับคุณเป็นความจริงหรือไม่ เราไม่สามารถเบิกตัวพยานหรือหลักฐานสาบานยืนยันได้เหมือนกับศาล และไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่อาจช่วยให้ผู้พิพากษาตัดสินว่าเรื่องใดเป็นความจริงหรือความเท็จได้เสมอไป
 • ดังนั้นโปรดให้หลักฐานที่เชื่อถือได้ หากคุณจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ตัวอย่างเช่น หากศาลตัดสินว่าคุณไม่มีความผิดในคดีความที่มีคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับคุณ เราจะดำเนินการตามคำตัดสินดังกล่าว

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

 • เราจะพิจารณาความละเอียดอ่อนหรือความเป็นส่วนตัวของเนื้อหา โดยเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือศาสนาของบุคคลหนึ่งๆ เป็นต้น มีความเป็นไปได้สูงที่เราจะนำเนื้อหาที่มีข้อมูลดังกล่าวออกจากผลการค้นหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ขอไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณะ

ปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่เราพิจารณาและรายการด้านบนไม่ได้ครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด บ่อยครั้งที่กรณีหนึ่งๆ มีการพิจารณาที่เป็นไปในทิศทางที่แตกต่างกัน และเราพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำการตัดสินใจ หากไม่มีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เราเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อคำขอของคุณ

6. ผลกระทบของการนำเนื้อหาออกภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลคืออะไร

เราจะนำเนื้อหาออกจากผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับชื่อของคุณเท่านั้น เนื้อหาที่เรานำออกจากผลการค้นหาสำหรับชื่อของคุณอาจยังคงปรากฏอยู่ในผลการค้นหาสำหรับคำค้นหาอื่นๆ

เราเคารพขอบเขตการบังคับใช้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่คุณอยู่ เช่น ในสหภาพยุโรป เรานํา URL ออกจากผลการค้นหาของ Google เวอร์ชันต่างๆ สำหรับประเทศที่บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป นอกจากนี้ เราจะใช้สัญญาณตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (เช่น ที่อยู่ IP) เพื่อจำกัดการเข้าถึง URL ที่ถูกนำออกจากผลการค้นหาในบริการ Google Search ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่เราคิดว่าอยู่ในประเทศของผู้ขอ เพื่อให้สอดคล้องกับคำตัดสินในปี 2019 ของศาลยุติธรรมแห่งยุโรป เราจะไม่นำการนำผลการค้นหาออกไปใช้กับบริการในประเทศอื่นๆ นอกสหภาพยุโรป

หากต้องการนำหน้าออกจากผลการค้นหาของประเทศอื่น คุณยื่นคำขอได้ที่นี่ พร้อมทั้งอธิบายว่าเหตุใดกฎหมายในประเทศนั้นจึงกำหนดให้นำเนื้อหาออก

7. ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับคำขอนำผลการค้นหาออกตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของยุโรป สำหรับข้อมูลเชิงลึก โปรดอ่าน “5 ปีแห่งสิทธิที่จะถูกลืม

ในรายงานเพื่อความโปร่งใส คุณจะพบข้อมูลมากมายเกี่ยวกับข้อมูลและตัวอย่างคำขอแบบไม่ระบุตัวตนที่เราได้รับ โปรดทราบว่านี่เป็นคำขอที่มีอยู่จริง เราจึงต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ขอ ซึ่งหมายความว่าเราไม่อาจแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีเหล่านั้นหรือกระบวนการตัดสินใจ

แอป Google
เมนูหลัก