Pregled pravice do pozabe

I. Kaj je pravica do pozabe?

»Pravica do pozabe« je splošno ime za pravico, ki jo je Evropska unija prvič vzpostavila maja leta 2014 na podlagi odločitve Sodišča Evropske unije. Sodišče je odločilo, da zakonodaja o varstvu podatkov v EU daje posameznikom pravico, da od iskalnikov, kot je Google, zahtevajo odstranitev določenih rezultatov za poizvedbe, povezane z imenom posameznika. Iskalniki morajo pri odločanju o tem, kaj odstraniti, upoštevati, ali so zadevne informacije »netočne, nezadostne, neustrezne ali pretirane« in ali obstaja javni interes, da te informacije ostanejo na voljo v rezultatih iskanja.

Leta 2018 je v EU začela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). 17. člen GDPR določa »pravico do izbrisa«, podobno pravici, ki jo je Sodišče Evropske unije priznalo na podlagi starejšega zakona, ki ga je nadomestil GDPR. Nekatere države zunaj Evropske unije so sprejele podobne zakone. Nekaj primerov: julija 2015 so v Rusiji sprejeli zakon, ki državljanom omogoča odstranitev povezave iz ruskih iskalnikov, če »krši rusko zakonodajo ali če so informacije lažne ali zastarele« [26], Turčija in Srbija pa sta prav tako uzakonili svoji različici pravice do pozabe.

II. Kdo lahko vloži zahtevo za odstranitev vsebine na podlagi zakonov o varstvu podatkov?

Na splošno pravila o varstvu podatkov veljajo samo za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznike. Podjetja in druge pravne osebe običajno nimajo pravic do odstranitve vsebine za poizvedbe na podlagi svojega imena podjetja.

Večino zahtev pošljejo neposredno prizadeti posamezniki, lahko pa zahtevo pošljete tudi v imenu druge osebe, če lahko potrdite, da ste zakonito pooblaščeni za to. V lokalnih zakonih je več informacij o vaših zakonskih pravicah in ali ste upravičeni do tega.

III. Kaj lahko preverite, preden pošljete zahtevo

Če ste vsebino objavili sami, lahko gradivo morda odstranite iz spleta ali preprečite, da bi bila prikazana v rezultatih iskanja. Številna družbena omrežja ponujajo nastavitve zasebnosti za zaščito vsebine, ki ste jo ustvarili, in načine za odstranitev vsebine, ki krši pravilnike ali pogoje, ki jo objavijo drugi.

Oglejte si seznam nekaterih pogostih orodij

Odstranjevanje gradiva iz spleta je lahko učinkovitejše kot to, da iz Googla odstranimo samo rezultate za iskanja vašega imena.

Če lahko vsebino odstranite iz spleta, se bodo Googlovi rezultati posodobili, ko bodo naši iskalniki po spletni vsebini naslednjič dostopali do strani. Če Googlov predogled rezultatov iskanja (ali »delček«) ne prikazuje trenutne različice strani, lahko s tem orodjem zahtevate začasno blokiranje delčka.

IV. Kako pošljem zahtevo?

Zahtevo pošljite s tem spletnim obrazcem. Vključite te podatke:

 • URL-je za vsebino, za katero želite, da jo odstranimo. Navodila za iskanje pravilnega URL-ja lahko preberete tukaj.
 • Opis, kako je vsebina povezana z vami, in zakaj jo bi morali odstraniti iz Googlovih rezultatov iskanja.
 • Iskalno poizvedbo, za katero želite, da odstranimo vsebino, npr. vaše polno ime. Morda boste lahko zahtevali tudi odstranitev vsebine za drugo ime, na primer za vzdevek. V tem primeru nam povejte tudi, kako je to ime povezano z vašo identiteto.
 • E-poštni naslov, na katerem ste dosegljivi.

Vedno je koristno, če nam pošljete čim več dopolnilnih informacij, da bomo lahko uspešno ocenili vašo zahtevo z vpogledom v vse informacije, ki so na voljo. Včasih potrebujemo več informacij, preden lahko sprejmemo odločitev glede vaše zahteve. V takem primeru vam bomo poslali e-poštno sporočilo s prošnjo za več informacij in počakali, da odgovorite, preden nadaljujemo.

V. Kakšen je Googlov postopek odločanja?

Naši strokovni pregledovalci bodo ročno preučili vašo zahtevo. Pregledovalec bo na splošno preučil, ali so informacije morda v javnem interesu in kako, ter to primerjal z vašimi pravicami na podlagi veljavne zakonodaje o varstvu podatkov.

Informacije so lahko iz več razlogov v javnem interesu. Google kot del uravnoteženega pristopa preuči vrsto različnih virov, kot so smernice, ki so jih razvili evropski regulatorji za varstvo podatkov, vključno s smernicami delovne skupine iz člena 29 o uveljavitvi odločitve Sodišča Evropske unije in smernicami Evropskega odbora za varstvo podatkov ter sodno prakso Sodišča Evropske unije, ki pojasnjuje splošno razumevanje zakonov o varstvu podatkov v EU.

Naši pregledovalci upoštevajo dejavnike, kot so:

Vaša vloga v javnem življenju

Javne osebnosti so ljudje, kot so politiki, znane osebnosti, poslovni ali verski voditelji, ki imajo zaradi službe, funkcije ali obveznosti določen družbeni položaj, ki jim omogoča vpliv na družbo.

 • Preučimo, ali in kako so informacije povezane z vašo javno vlogo. Manj kot so informacije neposredno nanašajo na način, kako ste znani v javnosti, večja je verjetnost, da bomo ukrepali in informacije odstranili.

  Podatki o vašem zasebnem življenju na primer morda ne bodo pomembni za vašo javno vlogo arhitekta. Če pa gre pri vsebini za kritiko vaše uspešnosti v vlogi arhitekta, je verjetnost, da bomo informacije odstranili, manjša. Naš pristop je tak, da ocenimo, ali bi dostop do informacij javnost zaščitil pred neprimernim javnim ali poklicnim ravnanjem, ali jo drugače obvestil o vašem splošnem ugledu v vlogi strokovnjaka ali v vaši javni vlogi.

 • Preučimo tudi pomembnost vaše javne vloge. Volivci na primer primernost kandidatov na volitvah za politične položaje presojajo na podlagi številnih dejavnikov. Manj verjetno je, da bomo odstranili informacije o političnih kandidatih, višjih državnih uradnikih in podobnih osebnostih.
 • Ko nekdo zapusti določeno javno vlogo, je nadaljnji javni interes za to vlogo odvisen od tega, kako visoka je bila njegova nekdanja vloga, kakšno vlogo ima zdaj in koliko časa je preteklo. Če je na primer za nekoga verjetno, da bo znova kandidiral za uradni položaj, ali če je še vedno javno dejaven na drugem položaju in ima še vedno javni vpliv, bomo informacije o njem pogosto hranili zaradi zgodovinskih namenov. Izjemno redko bi na primer bilo, da bi odstranili vse informacije o predsedniku vlade.

Viri informacij

 • Če je stran na spletnem mestu državnega organa, upoštevamo dejstvo, da se je zadevni organ odločil, da te informacije objavi in jih da na voljo iskalnikom ter to še vedno velja. Takim odločitvam dajemo veliko težo. Državne evidence imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju, da je javnost obveščena v zadevah, ki so v javnem interesu, pri čemer je vladna odločitev, da nekaj še naprej objavlja, dober pokazatelj, da meni, da javni interes še vedno obstaja.
 • Če so informacije na spletnem mestu z novicami in pripravljene v okviru novinarskega dela, so novinarji prišli do sklepa, da je vsebina v javnem interesu. Pri ugotavljanju, katere informacije so ustrezne in v javnem interesu, upoštevamo novinarsko presojo medijev, zlasti pri novejšem objavljenem gradivu.

Koliko je stara vsebina

 • Ocenimo, ali so informacije v rezultatih iskanja še vedno ustrezne. Ustreznost je pogosto tesno povezana s starostjo vsebine.
 • Preučimo, ali so razpoložljive informacije razmeroma aktualne in niso zastarele zaradi nečesa, kar se je zgodilo po tem, ko so bile objavljene. Primer: novica o prihajajočem sodnem procesu v kazenski zadevi lahko hitreje zastari, če se je sojenje končalo brez obsodbe ali če je bila obsodba razveljavljena po pritožbi.
 • Če se informacije nanašajo na vlogo v javnem življenju, ki ste jo imeli v času objave, preverimo, ali ste to vlogo zapustili in ali imate trenutno podobno vlogo, tako da informacije niso več ustrezne za vas. Če gre pri informacijah na primer za vašo vlogo kot vodilni v podjetju in še vedno vodite isto podjetje ali podobno vrsto podjetja, je manj verjetno, da jih bomo odstranili, tudi če je od objave minilo že nekaj časa.

Vpliv na Googlove uporabnike

 • Premislimo o tem, ali imajo uporabniki, ki v Iskanju Google iščejo vaše ime, pomemben interes za pridobivanje zadevnih informacij. Če na primer ponujate strokovne storitve, bodo mnenja preteklih strank o teh storitvah najverjetneje v zakonitem interesu prihodnjih strank.
 • Če se informacije nanašajo na obsodbe v kazenskih primerih, na splošno pretehtamo, ali je strogo potrebno nadaljnje prikazovanje informacij zaradi pravice naših uporabnikov do prostega dostopa do informacij, vključno s tem, da se s pridobitvijo teh informacij zaščitijo pred možnostjo podobnih kaznivih dejanj v prihodnosti. Pri obravnavi obdobja, preden odstranimo informacije o kaznivem dejanju, upoštevamo tudi lokalna pravila glede tega, kdaj obsodbe potečejo, se izbrišejo iz kartotek in podobno (torej glede postopkov, ki omogočajo, da se tistim, ki so bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ta izbrišejo).

Resnica ali neresnica

 • Nismo v primernem položaju za presojanje, ali so trditve glede vas resnične ali ne. V nasprotju s sodiščem ne moremo poklicati prič ali uporabiti pričanja pod prisego in nismo vedno seznanjeni z vsemi dejstvi, s katerimi bi si sodnik lahko pomagal pri odločitvi, ali je nekaj resnično ali ne.
 • Če vam je pomembno, da dokažete neresničnost informacij, predložite zanesljive dokaze o tem. Če je na primer sodišče v tožbi glede trditev proti vam odločilo v vaš prid, bo to močan dejavnik pri naši odločitvi.

Občutljivi podatki

 • Upoštevali bomo, kako občutljiva ali zasebna je vsebina. Med občutljivo vsebino na primer spadajo podatki o zdravstvenem stanju, spolni usmerjenosti, rasi in etnični ali verski pripadnosti. Precej bolj verjetno je, da bomo odstranili vsebino, ki vsebuje take informacije, zlasti če vlagatelj zahteve ni privolil v to, da se razkrije javnosti.

Nobeden od teh dejavnikov ni absoluten in zgornji seznam ni izčrpen. Pogosto se zgodi, da je treba pri primeru upoštevati povsem različne vidike, ki jih vse skrbno preučimo, preden sprejmemo odločitev. Če nimamo vseh informacij, ki jih potrebujemo, vas bomo morda prosili za dodatne informacije. Te informacije nam pomagajo razumeti, kako lahko različni dejavniki vplivajo na vašo zahtevo.

VI. Kakšen je učinek odstranitve na podlagi zakonodaje o varstvu podatkov?

Odstranimo samo vsebino iz rezultatov iskanja za poizvedbe, povezane z vašim imenom. Vsebina, ki jo odstranimo za vaše ime, lahko ostane v naših rezultatih za druge poizvedbe.

Upoštevamo ozemeljski obseg ustreznih zakonov na vaši lokaciji. V Evropski uniji na primer odstranimo URL-je iz različic Googlovih rezultatov iskanja za države, ki uporabljajo evropsko zakonodajo o varstvu podatkov. Za omejevanje dostopa do odstranjenega URL-ja v vseh storitvah Iskanja Google za uporabnike, za katere menimo, da so v državi vlagatelja zahteve za odstranitev, bomo uporabili tudi geolokacijske signale, kot so naslovi IP. V skladu z odločitvijo Sodišča Evropske unije iz leta 2019 teh odstranitev ne uveljavljamo za storitve za države zunaj EU.

Če želite stran odstraniti iz rezultatov iskanja v drugi državi, lahko tukaj vložite zahtevo in pojasnite, zakaj je odstranitev potrebna na podlagi zakonodaje v zadevni državi.

VII. Kje lahko najdem več informacij?

Več informacij je na voljo v pogostih vprašanjih o evropskih zahtevah za odstranitev rezultatov iskanja zaradi varstva zasebnosti. Če želite podrobnejše informacije, lahko preberete članek »Pet let pravice do pozabe«.

V našem poročilu Preglednost informacij je na voljo veliko informacij o podatkih, vsebuje pa tudi anonimizirane primere, ki smo jih prejeli. Upoštevajte, da so to resnične zahteve, zato moramo zaščititi zasebnost vlagateljev zahtev. To pomeni, da ne moremo razkriti več informacij o posameznih primerih ali postopku sprejemanja odločitev.

Googlove aplikacije
Glavni meni
15970734014076010382
true
Iskanje v centru za pomoč
true
true
true
false
false