Teisės būti pamirštam apžvalga

I. Kas yra teisė būti pamirštam?

Teisė būti pamirštam – tai įprastas teisės, kuri pirmą kartą buvo nustatyta Europos Sąjungoje 2014 m. gegužės mėn., vadovaujantis Europos Teisingumo Teismo nutarimu, pavadinimas. Teismas nustatė, kad Europos duomenų apsaugos įstatymas suteikia asmenims teisę prašyti paieškos variklių, pvz., „Google“, pašalinti tam tikrus užklausų, susijusių su asmens vardu, rezultatus. Spręsdami, ką pašalinti, paieškos varikliai turi įvertinti, ar nurodyta informacija yra netiksli, netinkama, nesusijusi ar perteklinė, ir tai, ar visuomenei svarbu, jog informacija liktų pasiekiama paieškos rezultatuose.

2018 m. ES priėmė Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). BDAR septynioliktame straipsnyje apibrėžta teisė reikalauti ištrinti duomenis, panaši į teisę, kurią apibrėžė Europos Teisingumo Teismas, vadovaudamasis senesniu įstatymu, kurį pakeitė BDAR. Kai kuriose ne Europos Sąjungos šalyse taip pat taikomi panašūs įstatymai. Keli pavyzdžiai: 2015 m. liepos mėn. Rusija priėmė įstatymą, leidžiantį piliečiams pašalinti nuorodą iš Rusijos paieškos variklių, jei ji pažeidžia Rusijos įstatymus arba informacija yra klaidinga ar pasenusi [26]; Turkija ir Serbija taip pat priėmė savo teisės būti pamirštam versijas.

II. Kas gali pateikti užklausą pašalinti turinį pagal duomenų apsaugos įstatymus?

Apskritai duomenų apsaugos taisyklės taikomos tik su fiziniais asmenimis susijusių asmens duomenų apdorojimo procesui. Įmonės ir kiti teisiniai subjektai paprastai neturi teisės pašalinti turinio, teikiamo pagal užklausas, susijusias su įmonės pavadinimu.

Daugumą užklausų pateikia tiesiogiai susijęs asmuo, bet galite teikti užklausas kito asmens vardu, jei galite patvirtinti, kad esate teisiškai įgalioti tai atlikti. Peržiūrėkite vietinius įstatymus, kad sužinotumėte daugiau apie savo įstatymines teises ir reikalavimų atitikimą.

III. Ką galite patikrinti prieš pateikdami užklausą?

Jei turinį paskelbėte patys, galbūt galite pašalinti medžiagą iš žiniatinklio arba sustabdyti jos rodymą paieškos rezultatuose. Daugelyje socialinių tinklų teikiami privatumo valdikliai, skirti apsaugoti sukurtą turinį, bei priemonės, leidžiančios pašalinti kitų paskelbtą sąlygas (politiką) pažeidžiantį turinį.

Kelių dažniausiai naudojamų įrankių sąrašo peržiūra

Medžiagos pašalinimas iš žiniatinklio gali būti daug veiksmingesnis nei jos pašalinimas tik iš „Google“ pagal paieškas jūsų vardu.

Jei turinį galite pašalinti iš žiniatinklio, „Google“ rezultatai bus atnaujinti, kai mūsų paieškos tikrintuvai kitą kartą pasieks puslapį. Jei „Google“ paieškos rezultatų peržiūroje (arba fragmente) nerodoma dabartinė puslapio versija, galite pateikti laikino fragmento blokavimo užklausą naudodami šį įrankį.

IV. Kaip pateikti užklausą?

Jei norite pateikti užklausą, užpildykite šią žiniatinklio formą. Būtinai įtraukite toliau nurodytą informaciją.

 • Konkretus (-ūs) turinio, kurį norite pašalinti, URL. Kaip rasti tinkamą URL, galite sužinoti čia.
 • Aprašas, kaip turinys susijęs su jumis ir kodėl turėtume jį pašalinti iš „Google“ paieškos rezultatų.
 • Paieškos užklausa, pagal kurią rodomą turinį norite pašalinti, pvz., jūsų vardas ir pavardė. Taip pat galite paprašyti pašalinti kitu vardu, pvz., slapyvardžiu, teikiamą turinį. Tokiu atveju taip pat nurodykite, kaip šis vardas susietas su jūsų tapatybe.
 • El. pašto adresas, kuriuo su jumis galima susisiekti.

Visada naudinga pateikti kuo daugiau reikalingos papildomos informacijos, kad galėtume efektyviai įvertinti jūsų užklausą peržiūrėję visą pasiekiamą informaciją. Kartais mums reikia daugiau informacijos priimant sprendimą dėl užklausos. Jei reikės, parašysime jums el. laišką ir paprašysime daugiau informacijos bei palauksime, kol atsakysite, prieš tęsdami procesą.

V. Koks yra „Google“ sprendimo priėmimo procesas?

Mūsų profesionalūs apžvalgininkai patys peržiūrės jūsų užklausą. Apskritai apžvalgininkas svarsto, ar informacija gali būti naudinga visuomenei bei kuo ji gali būti naudinga, ir įvertina tai pagal jūsų teises, suteikiamas vadovaujantis galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais.

Yra kelios priežastys, kodėl informacija gali būti naudinga visuomenei. Siekdama užtikrinti pusiausvyrą, „Google“ atsižvelgia į įvairius skirtingus šaltinius, pvz., Europos duomenų apsaugos reguliavimo institucijų parengtas gaires, įskaitant 29 straipsnio darbo grupės Europos teismo nutarimo vykdymo gaires, ir Europos duomenų apsaugos valdybos gaires bei Europos Teisingumo Teismo teismų praktiką, išaiškinančią bendruosius ES duomenų apsaugos įstatymų principus.

Apžvalgininkai atsižvelgia į toliau nurodytus veiksnius.

Jūsų vaidmuo viešajame gyvenime

Vieši asmenys – tai žmonės, pvz., politikai, įžymybės, įmonės ar religiniai lyderiai, turintys tam tikrą socialinę padėtį dėl savo darbo, pareigų ar įsipareigojimų ir dėl šios padėties turintys įtakos visuomenei.

 • Atsižvelgiame į tai, ar informacija susijusi su jūsų viešuoju vaidmeniu ir kaip ji susijusi. Kuo mažiau informacijos bus tiesiogiai susiję su jūsų viešuoju gyvenimu, tuo didesnė tikimybė, kad imsimės veiksmų pašalinti turinį.

  Pvz., informacija apie jūsų asmeninį gyvenimą gali būti nesusijusi su jūsų, kaip architekto, viešuoju vaidmeniu. Tačiau, jei turinyje kritikuojama jūsų, kaip architekto, veikla, mažiau tikėtina, kad turinį pašalinsime. Siekiame įvertinti, ar galimybė pasiekti informaciją apsaugotų visuomenę nuo netinkamo viešojo ar profesinio elgesio ar kitomis priemonėmis informuotų visuomenę apie jūsų, kaip profesionalo, bendrąją padėtį ar jūsų viešąjį vaidmenį.

 • Taip pat atsižvelgiame į jūsų viešojo vaidmens reikšmingumą. Pvz., kandidatai, kurie dalyvauja rinkimuose politinėms pareigoms užimti, prašo balsavimo teisę turinčių asmenų įvertinti jų tinkamumą pareigoms pagal įvairius veiksnius. Tikimybė, kad bus pašalinta informacija apie politinius kandidatus, vyresniuosius valstybės pareigūnus ir pan., yra mažesnė.
 • Jei asmuo nebevykdo konkretaus viešojo vaidmens, tolesnis visuomenės susidomėjimas tuo vaidmeniu nustatomas atsižvelgiant į ankstesnio vaidmens svarbą, dabartinį vaidmenį ir praėjusį laiką. Pvz., jei asmuo gali vėl kandidatuoti į valstybines pareigas arba jis vis dar yra kitas pareigas einantis viešasis asmuo ir vis dar gali formuoti visuomenės nuomonę, dažnai tokio asmens informaciją paliekame kaip istorinę informaciją. Pavyzdžiui, itin retai šaliname informaciją apie vyriausybės vadovą.

Iš kur gaunama informacija

 • Jei puslapis yra vyriausybės svetainėje, nuolat atsižvelgiame į faktą, kad vyriausybė nusprendė paskelbti nagrinėjamą informaciją ir leisti ją pasiekti paieškos varikliams. Mums labai svarbus toks sprendimas. Vyriausybės įrašai itin svarbūs, siekiant informuoti visuomenę apie viešuosius reikalus, todėl vyriausybės sprendimas toliau skelbti tokią informaciją yra svarbus veiksnys, nurodantis, kad tai vis dar svarbu visuomenei.
 • Jei informacija įtraukta į naujienų svetainę ir pateikta žurnalistų, žurnalistai nusprendė, kad turinys yra svarbus visuomenei. Atsižvelgiame į žiniasklaidos žurnalistikos vertinimus, nustatydami, kuri informacija aktuali ir svarbi visuomenei, ypač jei tai yra neseniai paskelbta medžiaga.

Turinio aktualumas

 • Įvertiname, ar paieškos rezultatuose pateikta informacija vis dar aktuali. Aktualumas dažnai yra glaudžiai susijęs su turinio amžiumi.
 • Peržiūrime, ar pasiekiama informacija yra pakankamai aktuali ir nėra pasenusi dėl kokių nors po jos paskelbimo įvykusių įvykių. Pvz., naujienų ataskaita apie būsimą baudžiamąjį teismą gali būti greičiau laikoma pasenusia, jei nebuvo priimtas teismo nuosprendis arba nuosprendis buvo atidėtas pateikus apeliaciją.
 • Jei informacija susijusi su padėtimi visuomenėje, kurią užėmėte, kai turinys buvo paskelbtas, atsižvelgiame į tai, ar pasikeitė jūsų pareigos ir ar šiuo metu einate panašias pareigas, kad nustatytume, ar ši informacija nebesusijusi su jumis. Pavyzdžiui, jei informacija yra apie jūsų kaip įmonės vadovo vaidmenį ir vis dar vadovaujate tai pačiai ar panašiai įmonei, mažesnė tikimybė, kad pašalinsime tokią informaciją, net praėjus tam tikram laikui nuo jos paskelbimo.

Poveikis „Google“ naudotojams

 • Atsižvelgiame į tai, ar žmonėms, kurie apsilanko „Google“ paieškoje, ieškodami pagal jūsų vardą, svarbu surasti nagrinėjamą informaciją. Pavyzdžiui, jei teikiate profesionalias paslaugas, ankstesnių klientų atsiliepimai apie šias paslaugas gali būti teisėtas būsimų klientų interesas.
 • Paprastai, jei informacija susijusi su baudžiamaisiais kaltinimais, svarstome, ar tikrai būtina toliau teikti informaciją, siekdami užtikrinti laisvai pasiekiamą naudotojų informaciją, įskaitant jų apsaugą nuo galimų panašių nusikaltimų ateityje, gavus šią informaciją. Atsižvelgdami į laikotarpį, prieš pašalindami informaciją apie nusikaltimą, taip pat atsižvelgiame į vietines taisykles, kada kaltinimai panaikinami, visam laikui pašalinami ir pan. – t. y. į procedūras, leidžiančias baudžiamųjų kaltinimų turintiems asmenims oficialiai pamiršti kaltinimus.

Tiesa arba melas

 • Negalime įvertinti, ar su jumis susijusios pretenzijos yra teisingos ar klaidingos. Priešingai nei teismas negalime iškviesti liudininkų ar gauti prisiekusiųjų parodymų ir ne visada žinome visus faktus, galinčius padėti teisėjui nuspręsti, ar kas nors teisinga ar ne.
 • Jei jums svarbu parodyti, kad tam tikra informacija neteisinga, pateikite patikimų įrodymų. Pavyzdžiui, jei teismas priėmė jums palankų sprendimą byloje dėl jums pateiktų pretenzijų, būtinai atsižvelgsime į šį sprendimą.

Neskelbtini duomenys

 • Atsižvelgsime į turinio neskelbtinumą ar privatumą. Neskelbtinas turinys gali apimti, pvz., informaciją apie asmens sveikatą, seksualinę orientaciją, rasę, tautybę ar religiją. Labiau tikėtina, kad pašalinsime turinį, kuriame pateikiama tokios informacijos, ypač jei užklausos pateikėjas nesutiko jos skelbti viešai.

Nė vienas iš šių veiksnių nėra absoliutus ir anksčiau pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Dažnai nagrinėjant atvejį gaunama skirtingos informacijos, į kurią atidžiai atsižvelgiame prieš priimdami sprendimą. Jei neturime visos reikiamos informacijos, galime paprašyti pateikti daugiau informacijos. Ši informacija padeda suprasti, kaip įvairūs veiksniai gali paveikti jūsų užklausą.

VI. Koks yra pašalinimo pagal duomenų apsaugos įstatymą poveikis?

Pašalinsime tik pagal užklausas, susijusias su jūsų vardu, paieškos rezultatuose rodomą turinį. Su jūsų vardu susijęs turinys, kurį pašaliname, gali būti rodomas mūsų rezultatuose pagal kitas užklausas.

Laikomės atitinkamų vietinių įstatymų, susijusių su jūsų vietove. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje pašaliname URL iš „Google“ paieškos rezultatų versijų šalyse, kuriose taikomi Europos duomenų apsaugos įstatymai. Taip pat naudosime geografinės vietovės nustatymo signalus (pvz., IP adresus), kad apribotume prieigą prie pašalinto URL visose „Google“ paieškos paslaugose naudotojams, kurie, mūsų manymu, yra užklausos pateikėjo šalyje. Laikydamiesi 2019 m. Europos Teisingumo Teismo priimto sprendimo netaikome šio pašalinimo paslaugoms ne ES šalyse.

Jei norite pašalinti puslapį iš kitos šalies paieškos rezultatų, čia galite pateikti užklausą ir paaiškinti, kodėl pagal šios šalies įstatymus reikalaujama pašalinti turinį.

VII. Kur galima rasti daugiau informacijos?

Jei reikia daugiau informacijos, žr. Europos privatumo užklausų dėl pašalinimo iš paieškos DUK. Išsamesnės informacijos galite rasti straipsnyje „Teisė būti pamirštam penkeris metus“.

Skaidrumo ataskaitoje rasite daug informacijos apie duomenis ir anonimizuotų gautų užklausų pavyzdžių. Atminkite, kad tai tikros užklausos, todėl turime apsaugoti užklausų pateikėjų privatumą. Tai reiškia, kad negalime bendrinti daugiau jokios informacijos apie atskirus atvejus ar sprendimo procesą.

Google Apps
Pagrindinis meniu
17035218534231683158